Úspěchy / success stories

ČMA vyhlásila Manažery roku 2019

V 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019 zvítězili a manažerem a manažerskou roku se stali generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka a místopředsedkyně představenstva East Bohemian Airport Hana Šmejkalová. Vítězové obdrželi nejvíce bodů od Hodnotitelské a Národní komise ČMA, která sledovala čtyři okruhy aktivit manažerů – jejich minulost, zlepšování a schopnost motivovat lidi, využití příležitostí a řešení hrozeb a vytváření udržitelné budoucnosti a benchmarking. Vyhlášení výsledků 27. ročníku soutěže proběhlo 3. prosince v pražské centrále ČMA za účasti některých manažerů a hodnotitelů. Žezlo soutěže předal svému nástupci vítěz předchozího ročníku prof. Vladimír Mařík, CIRC ČVUT.

Nehledě na komlikace provázející soutěž kvůli opakovanému nouzovému stavu výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu napříč obory vyhledávat a zviditelňovat úspěšné manažerské osobnosti a vizionáře,“ uvedl Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise a prezident ČMA. Ten současně vyhlásil 28. ročník soutěže MANAŽER ROKU 2020.

Do finále 27. ročníku postoupilo 38 osobností, z nichž Hodnotitelská komise a Národní komise vybrala absolutní vítěze, TOP 10 manažerů a vítěze jednotlivých kategorií. Vedle klasických oborů ČMA ocenila osobnosti v kategorii Manažer digitálního věku, Vizionář a Manažer malého a středního podniku. Cenu Inovace pro udržitelný rozvoj udělila dceřiná Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Další informace, včetně medailonků, videomedailonků a osobního vyznání vítězů a finalistů, najdete na webu soutěže www.manazerroku.cz

 


Založili jsme Studio ČMA

Online technologie vstupují do fungování a programu České manažerské asociace jako nikdy předtím. Velká část aktivit se přesunula na platformy, jakými jsou sociální sítě, YouTube, web. Vyvrcholením této změny kurzu bylo spuštění Studia ČMA, z něhož se poprvé vysílalo v listopadu 2020. Prostory studiu poskytl ambasador ČMA Jadran Šetlík, z jehož ateliéru se přenosy uskutečnily.

Prvním řečníkem v rámci akce Pražského manažerského klubu byl Gabriel Berdár, někdejší CEO Českého Telecomu. Moderace se ujal Vadim Petrov.

Studio ČMA pokračovalo v unikátním projektu rozhovorů s českými top manažery a odvysílalo diskusi s odborníkem na krizové momenty v životě podniků Liborem Witasskem. Tento český podnikatel a kybernetik je majitelem konzultační společnosti DC VISION zaměřené na transformace firem, krizovým manažerem firmy Strojcar a spolumajitelem Rekvalifikačního centra v Opavě. Vysílání opět moderoval Vadim Petrov.

Před zahájením vysílání studia ČMA připravilo několik rozhovorů. Kateřiny Stolínové z Italsko-české obchodní komory jsme se ptali, jak může vypadat smart working a zda ho firmy praktikují. Podle průzkumu, který si obchodní komora nechala udělat, se k tomuto pracovnímu režimu uchýlilo 123 členských firem z celkových 150. Co dále vyplynulo z výsledků? Celý videorozhovor najdete ZDE.

Jadran Šetlík je ambasadorem ČMA. Co pro něj tento titul znamená a jak vnímá manažerské poslání, o tom promluvil ve VIDEOROZHOVORU.

Odkazy na studio


ČMA slavila 30 let od založení

Česká manažerská asociace (ČMA) si 12. května 2020 připomenula kulaté výročí svého založení a třicet let zastupování manažerů a lídrů v České republice. Při svém vzniku navázala na profesní sdružení manažerů z 1. republiky, jejichž členem byla řada osobností, včetně Tomáše Bati, spolupracující také s ČMA. Právě on je mezi manažery dlouhodobě nejvíce unávám, což také potvrdil průzkum Život a práce manažerů v ČR 2020, který pro asociaci realizovala společnost IPSOS, přičemž zájem o jeho názory na lokální ekonomiku enormně stoupnul kvůli ochromení globální ekonomiky.

„Chtěli jsme vytvořit nezávislé profesní sdružení, které bude podporovat zvyšování kompetencí manažerů a vzdělanost v oboru řízení. Mělo se podílet na rozhodování v legislativě, získávat informace o nových trendech ve světě, chtěli jsme budovat zahraniční kontakty,“ vzpomíná první prezident asociace Bořivoj Frýbert.

Za tři dekády se tyto záměry naplňují. Díky soutěži MANAŽER ROKU se asociaci 28 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. V roce 2020 se však kvůli nouzovému stavu posunul termín přihlášek do poloviny června a samotné vyhlášení vítězů proběhlo 3. prosince.

Zvyšování odbornosti manažerů se ČMA daří díky klubovým setkáním a networkingu, konferencím „Kam kráčí management“ a řadě aktivit jako je mezigenerační projekt XY-Transfer. V současnosti ČMA nabízí kolektivním členům a dalším zájemcům bezplatné vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a IT v rámci projektu 110 OPZ.

ČMA od počátku asociace akcentovala etiku podnikání, čímž se její členové odlišovali od některých manažerů a podnikatelů zejména v 90. letech. Jako první také vydala Etický kodex manažera.

Asociace, její Rada expertů a ambasadoři se v otevřených výzvách obracejí na vládu, manažery a podnikatele, aktuálně v nich upozorňují na potřebu restartu ČR a představení vize budoucnosti země. Česko se podle ČMA neobejde bez naskočení na vlnu nových trendů v ekonomice a managementu a podpory podnikání, zejména lokálního.

ČMA spolupracuje s řadou organizací a institucí, naposledy uzavřela dohodu o spolupráci s Czech Institute of Directors a CZECH TOP 100. Je spoluzakladatelkou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD.

ČMA rozvíjí mezinárodní vazby, v loňském roce vstoupila do evropské asociace CEC European Managers, zastupující přes milion manažerů napříč Evropou. V posledních měsících se v souvislosti s pandemií koronaviru CEC a ČMA soustředily na předávání manažerských zkušeností. Sdílet je na nejvyšší mezinárodní úrovni chce ČMA v roce 2024, příhodně sto let od chvíle, kdy se v tehdejším Československu konal z iniciativy prezidenta Masaryka vůbec první mezinárodní kongres o vědeckém řízení (1. PIMCO – First Prague International Management Congress). „Měli bychom usilovat o to, abychom vyšli z krize posíleni. To platí také pro Českou manažerskou asociaci. Ta uvažuje o organizaci mezinárodního manažerského kongresu v roce 2024 u příležitosti 100 let, které uplynou od jeho prvního konání, které se odehrálo právě v Praze,“ uvedl prezident ČMA Petr Choulík.

V rámci třicátin vydala ČMA knihu s názvem Návrat k prosperitě, která reflektuje i důsledky pandemie na management a některé obory. Objevily se v ní příspěvky téměř čtyř desítek předních osobností, které se zamýšlejí nad úspěšnou a konkurenceschopnou cestou České republiky do budoucnosti, jako jsou profesoři Milan Zelený, Jan Švejnar, Vladimír Mařík, Zdeněk Souček, arch. Michal Postránecký, Daniel Beneš, Martin Hausenblas, Markéta Šichtařová. Své názory v ní vyjádřili i zástupci mladé generace. ČMA v minulosti vydala sérii publikací „Manažeři se lvíčkem“ a v roce 2018 knihu „100 let od začátků svobodného podnikání v Československu“.

Další informace, včetně přelomových okamžiků českého managementu a ČMA, přehledu 30 manažerských osobností, vzpomínek zakladatelů i exkluzivního průzkumu IPSPS Život a práce manažerů v ČR 2020 najdete na webu www.cma.cz.


ČMA vydala vizionářskou knihu Návrat k prosperitě

Dva roky po úspěšné publikaci 100 let svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem vydala Česká manažerská asociace v roce 2020 v souvislosti s 30. výročím od svého založení knihu Návrat k prosperitě. Tento unikátní soubor textů renomovaných autorů pokřtili jeho tvůrci, přispěvatelé a hosté v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, jehož vědecký ředitel prof. Vladimír Mařík je jedním z autorů. „Oslovili jsme přední manažerské a podnikatelské osobnosti, aby představili svou reflexi na to, co se děje, jaký svět je teď, jaký bude a co tvoří potenciál k tomu, aby byl lepší,“ uvedl při setkání Vadim Petrov, předseda Redakční rady knihy, taktéž autor. Texty shrnují názory čtyř desítek autorů, reagujících na důsledky pandemie, ale hlavně, zamýšlejících se nad cestami dosažení prosperity v turbulentně měnícím se světě. Profesor newyorské Fordham University a zakladatel „baťovské“ Nadace ZET Milan Zelený ve svém příspěvku uvádí: „Koronavirus odhalil zastaralost, neefektivitu a nespolehlivost uměle konzervovaných zdravotnických, ekonomických, politických, vzdělávacích, společenských a podnikatelských systémů“. A přidává další myšlenku s tím, že mnohé návyky je nutné přehodnotit. „Je třeba objevit dlouhodobou vlastní udržitelnost nezávislou na dotacích, podporách a podvodech a namísto kopírování a plagiátorství hledat osobní, podnikatelská, vzdělávací a samosprávná řešení,“ píše. Jeho podporu lokální ekonomiky šíří i prof. Jan

Švejnar a další osobnosti, které se sešly na stránkách knihy.

Umělá inteligence jako cesta

Vedle zřetelné názorové linky antiglobalizmu kniha zvedá téma cest, na které bychom se měli zaměřit. Jsou jimi nové technologie, umělá inteligence (artificial intelligence, AI), robotizace, moderní infrastruktura. „Umělá inteligence jako nadstavba dnešní digitalizace se může stát rozhodující výrobní silou, tvůrcem nových hodnot. Máme v tom velkou šanci uspět. Více než 70 % malých

a středních strojírenských podniků už začalo realizovat nebo připravuje dílčí řešení. Nástup kooperativních robotů je markantní,“ píše prof. Vladimír Mařík, který posunul ČR mezi evropskou elitu výzkumu robotiky a AI. Vizionářské přístupy představili v knize i další autoři. Patří k nim Martin Hausenblas, zakladatel společnosti ADLER a Liftago, ambasador ČMA, který koronavirovou vpandemii přijal jako výzvu podpory českých výrobců, například ochranných prostředků. Jeho vizí je ale vývoj čistých technologiích a autonomních systémech řízení vozidel, kdy se z ČR stane země moderní infrastruktury a vysokorychlostních tratí. V knize navrhuje jiný než dosavadní přístup k výstavbě rychlodráhy: „Celá trasa se naplánuje, promyslí se nadčasové dopravní infrastruktury, napojení na všechny směry, posadí se do krajiny. Pak si stát půjčí peníze a za cizí zdroje během tří až pěti let celou infrastrukturu najednou postaví. Vedle toho se drží pod kontrolou náklady, za čtyři, pět let se neposunou tolik jako za čtyři dekády. Co je podstatné, 35 let celý ten dopravní systém funguje na plné pecky“. Taková rozhodnutí se neobejdou bez změny manažerských přístupů.

Výzvy managementu

K autorům knihy, kteří poukazují na probíhající trendy v managementu patří Stanislav Háša,jeden z našich nejoceňovanějších odborníků, působící na VŠE v Praze. Role moderního manažera a nového managementu by podle něj neměla být tolik o kontrole. Manažer by měl více sloužit organizaci a lidem. Jeho názor zastávají další autoři, včetně Adama Čížka, člena lektorského týmu společnosti 1. VOX. „Nechme lidi dělat, ať nás překvapí. Příliš detailní zjišťování a rozhodování zpomaluje fungování firmy,“ navrhuje. Pohled autorů na měnící se svět managementu podpořil v knize průzkum společnosti IPSOS. Podle něho čeští manažeři pracují o něco méně, než tomu bylo dříve, chtějí lepší work-life balance, mají jasno v životních prioritách, jsou jimi spokojená rodina a zajímavá, smysluplná práce. Mnohým lidem už nevyhovují tradiční korporátní struktury, chtějí podnikat. Situaci v řadě odvětví zkomplikovaly důsledky koronavirové pandemie, ale podpora podnikání je jednou z červených nití, táhnoucí se stránkami knihy Návrat k prosperitě. Jejím propagátorem je prof. Zdeněk Souček, u nás výrazná osobnost strategického managementu, člen Rady expertů ČMA a předseda Národní komise soutěže MANAŽER ROKU. V knize píše: „Vyburcujme celý národ k přemýšlení o nových nápadech. Zásadně změňme školství, nebiflujme zbytečná fakta, učme se přemýšlet, tvořit. Naučme všechny podnikat. A také podporujme úspěšné. Pak jsem přesvědčen, že zvítězíme“!

Video ke křtu knihy Návrat k prosperitě

Recenze knihy Návrat k prosperitě

Nová kniha navazuje na velmi úspěšnou monografii „100 let svobodného podnikání v Československu s podtitulkem Manažeři s lvíčkem“ Kamila Mikety a skládá se ze 6 kapitol a úvodu předsedy redakční rady Vadima Petrova, prezentující systémový pohled i koncepci nové připravované monografie.

Úvodní analýza prof. Ing. Milana Zeleného, Ph.D., M.S. vychází z dynamiky současného vývoje a uvádí: „Virálně se šíří i zastaralé, dnešním výzvám neodpovídající vzdělávání, politické intervence v ekonomice, rezistence k moderním technologiím, kopírování a plagiátorství. Největším problémem však je rostoucí sklon k monokultuře v zemědělství, průmyslu, vzdělávání i v politice. Příroda ji nesnáší, protože v jejím důsledku usychá a hyne. I lidé potřebují spíše pestrost, rozdílnost a doplňování se než „mono“. Úspěšný fotbalový tým není možné postavit jen z pravých křídel. Nelze stále učit nové generace všechno a všechny stejně. Je třeba neučit co, ale jak myslet a jak hledat vlastní cestu a nevracet se ke starým, prošlapaným.“

Co nás čeká v budoucnosti predikuje další významný teoretik s mezinárodními zkušenostmi prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A. a uvádí: „V Americe je rektor jmenován správní radou, která mu dává jako tvrdý úkol školu buď udržet na špičkové úrovni, nebo ji na špičkovou úroveň posunout. Tlačí na děkany, děkani na šéfy kateder a tak dále a systém opravdu funguje. Je tam absolutní svoboda bádání, v tom to není. Tady se často argumentuje: to je akademická svoboda, do toho nám nemluvte. Ale ta neznamená, že nesmí být univerzita manažersky řízena. Jde tedy o svobodu výběru, ale ne o svobodu nečinnosti nebo nekvalitní činnosti. Souvisí s tím i nynější pozice amerických firem ve světovém měřítku. „

Monografie obsahuje analýzy i mnoha dalších významných osobností, uveďme např. kreativní úvahy prof. JUDr. Z. Součka, DrSc.: „V dnešní superdynamické době jsou lineární extrapolace minulých trendů smrtelným nebezpečím pro další rozvoj. Bankovní analytici používající tyto metody doslova vraždí nové nápady. Neposkytnou úvěr podniku, který v uplynulém období nebyl úspěšný. Inovátor, který nemá minulost, se tak ocitá ve složité situaci, obtížně se v Evropě uplatňují start-upy. Úvěr by zde dnes pravděpodobně nedostali ani Wrightové či Edison.“  A uveďme ještě rozbor prof. Ing. V. Maříka, DrSc.: „Krizové období ukázalo i na možnosti restrukturalizace našeho průmyslu. Desítky firem, ale i výzkumných pracovišť proaktivně přispěly k rychlému, doslova bojovému budování průmyslu ochranných pomůcek, lékařské chemie, telemedicíny, medicínské informatiky atd. Vznikly tak zárodky nového biomedicínského průmyslového odvětví. Masivně se začalo využívat technologií 3D tisku a umělé inteligence, Průmysl 4.0 mohl ukázal svůj potenciál.“

Velmi kreativní publikace obsahuje dále mnoho dalších úvah i analýz předních vrcholových manažérů a analytiků, které se týkají nové generace manažerů, životního stylu úspěšných manažerů, 30 let managementu v České republice a velmi aktuální problematiky globálních médií.

Česká republika je velmi úspěšnou zemí s nejnižší nezaměstnaností ze všech zemí EU a podle řady statistik i nejprůmyslovější zemí EU a může sloužit jako model i pro mnoho „starších“ zemí EU.

Kniha vyšla k 30. výročí České manažerské asociace za podpory její Rady expertů, ambasadorů, aktivních spolupracovníků a příznivců a jejích členů. Lze jen doporučit vydání v anglickém jazyce pro mezinárodní komunitu i pro anglické programy našich vysokých škol.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

předseda Prognostického klubu České manažerské asociace
Univerzita Karlova / ČVUT

 

Ukázka článků autorů knihy Návrat k prosperitě


Milníky za 30 let ČMA

 • 12.května 1990 – Založení České manažerské asociace. Česká manažerská asociace byla založena s posláním působit na rozvíjení odborných kompetencí manažerů a jejich schopnost vést pracovní týmy, přispívat k posilování etiky podnikání, posilování etických vztahů mezi pracovníky a obchodními partnery a v neposlední řadě též k odpovědnosti vůči spotřebiteli. Toto poslání se snaží plnit celých 30 let své existence. Prezidentem byl zvolen Ing. Bořivoj Frýbert, CSc.
 • Březen 1991 – Založení Pražského manažerského klubu. Klub působí každý 3. čtvrtek v měsíci v Golem Clubu. Za 29 let existence se stalo tradicí, že se v klubu prezentují též nositelé titulu Manažer nebo Manažerka roku. Předsedou Pražského manažerského klubu je od jeho založení Ing. Ivo Gajdoš.
 • 6. února 1992 – Vznik Manažerského svazového fondu jako servisní organizace pro soutěž MANAŽER ROKU. Založen Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu ČR.
 • 1993 – Založení soutěže MANAŽER ROKU třemi vyhlašovateli: Svazem průmyslu, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českou Manažerskou Asociací. Historicky první tituly Manažera roku získali Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Vladimír Feix, Ing. Pavel Navrátil CSc., Ing. Radomír Zbožínek, RNDr. Ing. Miloslav Handl a Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.
 • 1996 – První udělený titul Manažerky roku. První Manažerkou roku se stala Ing. Helena Pískovská, která zastávala funkci prezidentky ve Svazu obchodu ČR.
 • 1996 – Založení Klubu Manažerů roku (KMR), vytvořený nositeli tohoto titulu. Prvním mluvčím KMR se stal Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.
 • 26. května 1997 – Zahájení činnosti Manažerského S-klubu České manažerské asociace. Manažerský S-klub sdružuje manažery – seniory, kteří již nevykonávají aktivně řídící funkce. Jeho posláním je poskytnutí možnosti odborného, případně společenského setkávání. Funkci předsedy zastával od jeho založení do roku 2019 Ing. Tibor Kovalský.
 • 2000Prezidentem České manažerské asociace byl zvolen Ing. Ladislav Macka.
 • 2002 – Česká manažerská asociace se stala přidruženým členem CEC – Evropské manažerské konfederace v Bruselu. Smlouva o přidružení byla podepsána prezidentem Ing. Ladislavem Mackou a Ing. Ivo Gajdošem.
 • 2002 – Založení Klubu manažerek České manažerské asociace. Hlavní cíle klubu jsou organizace besed, seminářů, přednášek, společenských a kulturních akcí a setkání, navazování neformálních kontaktů, motivace žen k dosažení významného postavení v oboru atd. Předsedkyní Klubu manažerek je od jeho založení PhDr. Lenka Tomešová.
 • 2003 Konference pořádaná CEC a ČMA v Praze na téma Gender, které se zúčastnilo 300 delegátů z celé Evropy. Za Českou manažerskou asociaci na konferenci vystoupila Manažerka roku Ing. Ludmila Koutská.
 • 2004 – Konference Otevíráme dveře do Evropy, jejímž cílem bylo nalezení odpovědí k  problematice aktuální připravenosti českých firem na vstup do EU z hlediska jejich strategie, role středního managementu v procesu adaptace na podmínky EU, legislativních podmínek pro podnikání v EU, lobbování a ochraně našich zájmů v úloze ČMA a SP ČR v tomto procesu. Konference se zúčastnili představitelé managementu firem a organizací, kterých se vstup do EU bezprostředně dotýkal.
 • 2004 – zástupci České manažerské asociace – Ivo Gajdoš a Ivan Kotek – vystoupili na Konferenci o nových metodách řízení ve Východní Evropě po „Sametové revoluci“ v maďarském Parlamentu.
 • 2005 – mise 50 českých manažerů do Číny, jednání s Hongkongskou manažerskou asociací. Tato mise byla také začátkem spolupráce s CCLA (Chinese Chamber of Commerce). V roce 2006 se například čeští skláři a designéři účastnili veletrhu v Pekingu, v letech 2007 – 2010 byly čínským sklářům nabídnuty studijní pobyty v ČR. Také v rámci této spolupráce proběhl workshop čínské TV s českým animovaným filmem a pomoc při projektech Green China, Experimentální orientální kliniky v Praze a dalších. Všechny tyto aktivity rozvíjel a vedl viceprezident České manažerské asociace Ing. Ivo Gajdoš.
 • 2005 – vznik Klubu mladých manažerů. Hlavním cílem je spojovat manažerské generace (propojovat mladé začínající nebo aspirující manažery a podnikatele se zkušenými manažery a podnikateli z praxe).
 • 2006 – Mise České manažerské asociace do Indie, účast na Světové konferenci o kvalitě. Mise, na které ČMA spolupracovala s obchodním radou Indické ambasády v Praze, se zúčastnilo 35 manažerů. Misi organizoval a vedl Ivo Gajdoš.
 • 2008 – Založení Regionálního klubu Brno; v říjnu 2012 převzala vedení klubu MVDr. Dana Odehnalová, MBA do konce 2013, kdy se z pracovních důvodů vedení klubu vzdala. Rok 2014 byl restartem, kdy vedení klubu převzal nový předseda Ing. Zdeněk Bílek, MBA.
 • 2009 – Prezidentem ČMA byl zvolen Zbyněk Eiselt, který však odstoupil během roku.
 • 2009 – Zahájení spolupráce České manažerské asociace s Italian Vision Clubem a předními italskými manažery. Mezi vystupujícími byli za ČMA například Pavel Kafka a Zbyněk Frolík. IVC se účastnil vybraných akcí České manažerské asociace.
 • 2010 – Provedení výzkumu s názvem Sonda do duše manažera, kterou pro Českou manažerskou asociaci a soutěž MANAŽER ROKU provedla agentura IPSOS.
 • 2010 – Založení Klubu Pedagogického manažera České manažerské asociace, vedeného Ing. Josefem Švecem.
 • 2011 – Zvolení nového prezidenta ČMA Ing. Pavla Kafky, dr. h. c.; Česká manažerská asociace zároveň převzala po dohodě se Svazem průmyslu a dopravy ČR aktivity Manažerského svazového fondu, který zaniknul.
 • 2011 – Udělení titulu Česká hlava projektu České manažerské asociace Technické školky, vedeného členem výboru České manažerské asociace Ing. Milošem Filipem.
 • 2012Založení české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (po ročním vyjednávání Petra Kalaše a Ivo Gajdoše) – Česká manažerská asociace se stala zakládajícím členem. Memorandum bylo podepsáno v pražském paláci Žofín prezidentem WBCSD Björnem Stigsonem a Pavlem Kafkou a představiteli šesti zakládajících firem.
 • 2012 – Výkonným ředitelem se stal ve výběrovém řízení Ing. Ivo Gajdoš.
 • 2013 – Přestěhování sídla České manažerské asociace z Podolí na Václavské náměstí.
 • Duben 2013Jubilejní 20. ročník soutěže MANAŽER ROKU. Výzva vyhlašovatelů ke Společnému úsilí k nápravě řízení státní správy!
 • 2013 – Založení Regionálního klubu Severovýchodní Čechy, předsedkyní se stala PhDr. Marie Jírů.
 • 2013 – Konference „Nenechme si ujet vlak“ s podtitulem Úloha manažerů ve 21. století, na níž vystoupili: ředitelka T. Hirvikoski z Laurea University of Applied Sciences Finland. Představila finskou cestu k úspěchu jako součást tzv. nordického zázraku. Dále vystoupili Lance Knowles z Assisted Language Learning v USA, Pavel Kysilka a další osobnosti.
 • 2013 – Podzimní konference “Hledání výjimečnosti“ v Senátu, moderoval Jan Mühlfeit. Vystoupili na ní Eva Syková, Václav Marhoul, Benjamin Kuras, Petr Sýkora, Michele Fleischmann a Dominik Hašek.
 • 2014 – Mluvčím KMR se stal viceprezident ČMA Ing. Jan Mühlfeit.
 • 24. dubna 2014 – Založení ČMA Regionálního klubu Ostrava. Klub byl založen v Primátorském salónku paláce Žofín u příležitosti 21. ročníku vyhlášení vítězů soutěže MANAŽER ROKU. Předsedou se stal Ing. Petr Kazík.
 • 2014 – Založení Regionálního klubu ČMA Střední Čechy – předsedou klubu byl zvolen Ing. Jan Žáček a místopředsedkyní Dana Chmelová.
 • Založení RK Severozápadní Čechy – předsedou klubu se stal Pavel Koudelka.
 • Založení Klubu veřejné správy – předsedkyní byla zvolena Kateřina Černá.
 • Založení Klubu předškolního vzdělávání – předsedou se stal Miloš Filip.
 • Založení Klubu vzdělávání manažerů – předsedou byl zvolen Jaroslav Jochman.
 • 2014 – Společná mise České manažerské asociace a ČMAPM (Česká a moravská asociace podnikatelek a manažerek – kolektivní člen ČMA) do Brazílie Po stopách T. Bati. Misi organizovala a vedla Olga Girstlová.
 • 2014 – Po úpravě Stanov došlo k registraci dle nového obchodního zákoníku a realizaci nového konceptu ČMA z.s. Nejvyšším orgánem ČMA se stalo Shromáždění delegátů, reprezentované delegáty volebních obvodů (klubů) v poměru 1:10.
 • 2014/2015 – Projekt Mateřských technických školek, iniciovaný Ing. Milošem Filipem spolu se třemi dalšími partnery (vedením projektu pověřeno JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.).
 • Prosinec 2014 – Vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Česká manažerská asociace se ve spolupráci se SP ČR snažila změnit vnímání průmyslu a technických oborů, prosadit koncepční a systémové změny v oblasti vzdělávání a zapojit firmy do spolupráce se školami.
 • Rok 2015 – 25. výročí založení České manažerské asociace. Pro tuto významnou příležitost byla připravena virtuální oslava 25. výročí založení na webu ČMA a zorganizováno neformální setkání s novináři.
 • 23.4.2015 Den úspěšných manažerů s programem:
  Konference na téma Gender Gap – na konferenci s názvem „Žena – klíčový faktor úspěchu řízení společností a businessu“ se sešly ke kulatému stolu významné ženy z různých oborů – O. Kupec, H. Kohoutová, E. Syková, B. Weber a D. Jurásková. Moderování se ujal viceprezident ČMA Jan Muhlfeit.
  – Hydepark finalistů soutěže MR – představování finalistů bylo pojato jiným způsobem (pomocí videovizitek) s cílem více přiblížit osobnost manažera i jeho firmu. 22. ročník MR měl jednak reprezentativní zastoupení 77 špičkových manažerů a manažerek, ale také nebývalou účast politické reprezentace v čele s prezidentem republiky.
 • 1.6.2015 – Závěrečná konference projektu mateřských technických školek MATES, financovaný z fondů MŠMT a EÚ, která se konala za účasti 80 účastníků projektu v pražském hotelu Jalta. Tento projekt byl završením pětiletého úsilí Miloše Filipa a ČMA o rozvoj technického vzdělávání v MŠ na Brněnsku, který se rozšířil i do ostatních krajů ČR a na Slovensko.  
 • 26.11.2015 – Celostátní konference Hledání výjimečnosti II v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Senátu Ivo Bárka, za významné podpory senátorky Evy Sykové a ve spolupráci s Klubem personalistů ČR, reprezentovaném jejím prezidentem Janem Březnou. Diskuze, řízená Patricií Strouhalovou, se zúčastnili Vlastislav Bříza a Zuzana Ceralová Petrofoná z TOP 10 MR 2014, Kateřina Neumannová – sport, Milan Knížák – umění, Ctirad Hemelík – duchovní sféra a osobní rozvoj. Kvůli nemoci se na poslední chvíli omluvil Sanjiv Suri – světoběžník a filantrop, majitel Zátiší Group.
 • 21.4.2016 – Slavnostní vyhlášení nejlepších manažerů za rok 2015 na Žofíně, včetně Konference Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu. Konference s mezinárodní účastí se věnovala významu seberealizace a uplatnění žen ve společnosti. Vystoupili na ní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, eurokomisařka Věra Jourová, Louise Nylin – programová poradkyně UN Women pro Evropu a Střední Asii, Anika Elias – prezidentka Švédské manažerské asociace a někdejší prezidentka Evropské asociace manažerů CEC, Jitka Pantůčková – předsedkyně představenstva Société Générale Albánie, Tanja Vainio – generální ředitelka ABB pro ČR a Balesh Sharma – generální ředitel Vodafone ČR.
 • 2016 – odstoupili ze soutěže MANAŽER ROKU dva spoluorganizátoři – Svaz průmyslu a dopravy ČR a KZPS.
 • 22.4.2016 Kam kráčí management – Vídeň. Střet dvou generací u jednoho stolu, tedy zástupců generace Y a jejich potenciální zaměstnavatelé, se ocitli na neutrální půdě Českého velvyslanectví v Rakousku, aby si vyjasnili vzájemná očekávání ve vztahu absolvent – zaměstnavatel.
 • 2017 Akce Šťastné Česko pod záštitou ČMA se konala v květnu v nabitém sále Lucerny a ukázala, že priority manažerů i široké veřejnosti se mění. Ve 21. století již nejde jen o zvyšování HDP, ale také o HDŠ (hrubé domácí štěstí) – ukazatel, který před mnoha lety představil světu Bhútán. Na akci vystoupilo kromě slovenského ministra štěstí mnoho českých manažerů, mezi nimi i viceprezident J. Muhlfeit, ze zahraničních hostů například Deepak Chopra a Bhútánský mnich.
 • 2017 Zástupci ČMA a CBCSD dokončili dvouletou expertní činnost v Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a uspořádali společnou konferenci v Herálci k výsledkům pod názvem Strategický rámec ČR 2030. Účastníci konference následně vyzvali vládu k neodkladnému schválení tohoto dokumentu. Byl přijat v dubnu 2017.
 • 2017 Partnerství:
 • ČMA, z iniciativy prof. M. Zeleného, Z. Bílka a O. Girstlové, podepsala dohodu s nadací ZET. V červenci se uskutečnil společný prázdninový Podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů na zámku Vilémov.
 • ČMA podepsala v únoru Memorandum s Vietnamskou asociací MSP – VINASME. Následně se zúčastnila v říjnu delegace ČMA pracovní cesty do Vietnamu, při které se setkali s vietnamskými podnikateli a manažery.
 • ČMA podepsala Memorandum o partnerství s nadací PANGEA a následně se členové ČMA zúčastnili dne 23. 11. 2017 konference v Senátu pod názvem Slušný člověk – slušnější svět.
 • 19.4.2018 – Vyhlášení Manažerů čtvrtstoletí ve Španělském sále Pražského hradu. U příležitosti jubilejních 25 let prestižní soutěže MANAŽER ROKU vybrala Národní komise ČMA desítku Manažerů čtvrtstoletí. Při slavnostním předání cen byli přítomni členové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem a řada dalších významných hostů. Zahraničním hostem byl prezident Evropské asociace manažerů Ludger Ramme.
 • 28.10.2018 uspořádala ČMA ve spolupráci s Klubem Manažerů roku v Obecním domě v Praze slavnostní křest knihy 100 let svobodného podnikání v ČSR – Manažeři se lvíčkem, ve které byli zastoupeni také úspěšní „manažeři čtvrtstoletí“. Úspěch publikace, kterou vydalo nakladatelství Mladá Fronta společně s ČMA, inicioval dva následné křty, a to v Ostravě a v Pražském manažerském klubu.
 • 2018 ČMA se stala členem Svazu chemického průmyslu ČR a také vystoupila ze SP ČR.
 • 3.4.2019 – Mezinárodní konference The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahead, kterou spolu s náměstkem ministra zahraničí M. Tlapou uspořádala ČMA v Černínském paláci.
 • 14.-15.4.2019 Série akcí s prezidentem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Peter Bakkerem spolu s CBCSD, ČEZ a VŠE.
 • 20.5.2019 – ČMA byla přijata za řádného člena CEC European Managers při valné hromadě v Bělehradě.
 • 6.6.2019 – při Shromáždění delegátů v Brně byl zvolen nový prezident Ing. Petr Choulík, CSc., odstupujícímu prezidentovi Ing. Pavlu Kafkovi, dr.h.c. byl udělen titul čestný prezident.
 • 19.6.2019 – Setkání Klubu Manažerů roku a finalistů MR z Moravskoslezského kraje s hejtmanem Ivo Vondrákem, který navrhnul spolupráci s ČMA založením Elite klubu MSK.
 • V červnu 2019 ČMA získala dotaci z titulu OPZ 110 na projekt ČMA vzdělává své členy s ukončením v roce 2022.
 • 13.9.2019 odstartovala série 9 celodenních workshopů Grow with Google pro členy ČMA.
 • 24.10.2019 Představení projektu Galerie významných českých manažerů s Jadranem Šetlíkem.
 • 2019 Byly založeny 2 nové kluby – Elite klub MSK (předseda Adam Liška) a Klub poskytovatelů sociálních služeb (předseda Miroslav Jan Šramota).
 • 2019 Byly uzavřeny smlouvy o partnerství s Czech Institute of Directors (CIoD) a s Czech TOP100.
ČMA slavila 30 let od založení

Česká manažerská asociace (ČMA) si 12. května 2020 připomenula kulaté výročí svého založení a třicet let zastupování manažerů…

Založili jsme Studio ČMA

Úspěchy / success stories ČMA vyhlásila Manažery roku 2019 V 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019 zvítězili a…

Máte zájem o členství?

Udělejte tři kroky ke vstupu mezi výjimečné osobnosti managementu.

Stát se členem

Seznamte se s názory našich členů

Hlavní přínos vidím v možnosti napříč odvětvími a věkovou strukturou setkávat se a vyměňovat si vzájemně zkušenosti.

Vilém Vrba
Více referencí

Seznamte se s osobnostmi ČMA

prof. Milan Zelený

Milan Zelený je exulant, světoběžník, profesor, Čech, Američan, autor, sedlák, českobratrský „beran“ a „Svobodný Pán“ z Kluckých Chvalovic a na Smrčanech, globální profesor, zahradník, systémový vědec, ekonom, Newyorčan, Žižkovák, slávista, poradce, kouč, ronin, hledač, matematik, biolog, otec, syn, milenec a přítel, historik, voják, čtenář, „bývalý “fotbalista, basketbalista, softbalista a tanečník, vyprávěč, trémista, suverén a samotář, milovník všeho autentického a originálního, nepřítel všeho masového a nepůvodního; prostý, skromný, náročný, nostalgik i vizionář.

Detail

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Jednatelka SiMyCo s.r.o.

Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po TOP management.

Detail
Více osobností

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter