Priority ČMA 2020–2023

Priority České manažerské asociace zahrnují sedm směrů činností. Zejména jde o rozšíření členské základny a klubových aktivit a současně posílení asociace jako platformy spolupráce a vlivové organizace. Ke strategickým oblastem aktivit patří vzdělávání a podpora vědy a výzkumu. Prioritní je soutěž MANAŽER ROKU. Výzvou je zahraniční spolupráce, a to i vzhledem k záměru rozšířit soutěž v zemích EU díky členství ČMA v asociaci CEC European Managers.

Členská základna a kluby ČMA

 • Nárůst členské základny
 • Společenská funkce
 • Vztahová vazba
 • Benchmarking
 • Ambasadoři ČMA a jejich podpora

Platforma spolupráce

 • Rada expertů ČMA
 • Institut Equilibrium
 • Nadace ZET – Letní podnikatelský kemp pro mladé
 • Nadace Pangea
 • Dceřiná Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)

Uplatňování vlivu manažerů

 • Rada kvality
 • Centrum excelence
 • Partnerská aliance a její členové
 • Svaz chemického průmyslu
 • Zemědělský svaz ČR
 • Czech TOP 100
 • Czech Institute of Directors CioD

Vzdělávání

 • Rada expertů ČMA
 • Manažerská akademie
 • Projekt 110 vzdělávání členů ČMA

Podpora vědy a výzkumu

 • Platforma spolupráce
 • Klub manažerů roku
 • Partnerské univerzity: VŠE, ČVUT, CUNI, AMBIS, VŠMVV, VŠAPS, ČZU, UTB

Soutěž MANAŽER ROKU

 • Zvyšování prestiže manažerské profese, zviditelnění osobností
 • Počet nominací ročně: 100
 • Klub Manažerů roku jako reprezentativní skupina pro jednání s vlivovými skupinami
 • Evropská soutěž ve spolupráci s CEC European Managers a národními svazy

Zahraniční spolupráce

 • CEC European Managers – posílení přínosů členství ČMA
 • Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) prostřednictvím dceřiné CBCSD

Petr Kazík: Elite kluby, vliv a mezinárodní akce

Prezidentem České manažerské asociace se stal v červnu 2020 Petr Kazík. Jeho snahou je během svého mandátu vytvořit z asociace silného partnera v Česku i v rámci Evropy.

V čem je podle vás ČMA pro manažery, podnikatele, lídry atraktivní?

V její odlišnosti vůči jiným asociacím a spolkům. Vzniká z regionálních, případně zájmových klubů, kde se dohromady dávají lidé, kteří mají k sobě blízko, chtějí sdílet dobrou praxi a informace o tom, jak svůj manažerský život zjednodušit a usnadnit. Toto sdílení dobré praxe prochází napříč obory a v tom je její přidaná hodnota. Vše spojuje soutěž MANAŽER ROKU, která oceňuje nejlepší manažery. Jejich zkušenosti se snažíme komunikovat, vystupují na konferencích, diskuzích a při klubových či benchmarkingových setkáních.

Co se ČMA podařilo v roce 2020?

Bez diskusí byl rok 2020 komplikovaným pro všechny manažery i pro jejich asociaci. Přesto se uskutečnila řada akcí, proběhla důležitá rozhodnutí. Nejvýraznější změnou byla volba nového prezídia Shromážděním delegátů, kteří se vzhledem k významu volby dostavili ve vysokém počtu. Došlo k radikální obměně prezídia, jejímu omlazení, a nástupu jednoznačně nové generace manažerů, kteří, věřím, jsou příslibem budoucnosti ČMA. Týká se to i mé osoby, zvolení prezidentem ČMA vnímám jako velký závazek a vyznamenání. Když jsem přemýšlel o motivech mého zvolení, je to dáno i mou profesí a historií. Spojuji ve svém profilu zkušenost manažerskou a edukační, vzájemné učení se praxi, což je i smyslem ČMA. Za poslední rok se nám právě tento prvek povedl dynamicky uplatnit na severní Moravě, kde vznikl Elite klub, který začal aktivně realizovat benchmarkingové akce. Ty si získaly velkou prestiž a je o ně značný zájem. Stali jsme se během roku druhým nejsilnějším klubem po pražském klubu. Požadavek delegátů ČMA byl, abychom tento model realizovali v celé republice a oživili tím dosavadní činnost a aktivitu. To, že se to povedlo, považuji za velký úspěch celé asociace. Dalším úspěchem je, že jsme získali a rozběhli projekt vzdělávání našich členů. Věřím, že směřování projektu a aktivit povede k tomu, že v ČR vznikne manažerská akademie, postavená na vzdělávání manažerů navzájem.

Jak se změnila činnost ČMA v důsledku koronaviru?

Všechny nás zaskočil. Situace nás přiměla dynamicky změnit a rozšířit komunikaci na sociálních sítích, změnili jsme webové stránky a celý jejich koncept. Kombinace sdílení informací pomocí sociálních sítí, doplněné online a osobními setkáváními s přenášením dobré praxe může být intenzivnější než před vypuknutím pandemie.

Jak by podle vás měla ČMA vypadat za 3 až 5 let?

Pokud se nám podaří realizovat naše představy a rozšířit model elit klubů, jak je koncipován v MSK, do dalších regionů a krajů, do tří let se ČMA stane silnou a výraznější institucí s více zapojenými členy napříč obory. Přidanou hodnotu mohou členové získat vzájemným a aktivním sdílením dobrých myšlenek, nejen jejich pasivní konzumací. Budoucnost bude od každého manažera vyžadovat ještě intenzivnější vzdělávání a seberozvoj. Poznatky o moderním managementu vznikající na univerzitách nedostatečně prosakují do manažerské praxe. Naopak, poznatky aktivních manažerů se nedostatečně objevují a projevují v teoretických předmětech na vysokých školách. Intenzivně proto jednáme s klíčovými univerzitami o výuce managementu a nabídce studentům zkušeností nejlepších manažerů, např. kteří se objevují v soutěži MANAŽER ROKU. Často slyším od manažerů, to je teorie, praxe je jiná. Nejde o to, že teorie je špatná, ale že ji neumíme dostatečně do praxe a praxi do teorie. To chceme změnit.

Jaké vidíte hlavní aktivity pro příští roky?

Pokud se asociaci podaří inovovat a přivést nové členy, pak by snahy měly vyvrcholit tím, že budeme spolutvůrci a spoluorganizátory evropské soutěže MANAŽER ROKU. Náš partner CEC European Managers se na ní chce podílet. Taková soutěž v Evropě zatím žádná není, a CEC zajímá naše letitá zkušenost. V tomto můžeme být vzorem. Druhým vrcholem je akce, přesahující můj mandát i mandát současného prezídia. Našim následníkům vše připravíme tak, aby v roce 2024 mohl v ČR proběhnout po 100 letech Pražský mezinárodní manažerský kongres, který pořádal prezident T.G.Masaryk a H. Hoover, pozdější

prezident USA. V minulém představili management jako nový fenomén. V roce 2024 chceme ukázat světu, jak a kam se management 21. století musí v proměněném světě vyvíjet. Příklady, které vzniknou v ČR mohou být pro ostatní inspirativní.


Máte zájem o členství?

Udělejte tři kroky ke vstupu mezi výjimečné osobnosti managementu.

Stát se členem

Seznamte se s názory našich členů

Mám možnost potkávat se s lidmi, kteří jsou blízko výkonu mé profese, jak mému podnikání ve společnosti VOX, tak práci vysokoškolského pedagoga. Jsem ráda, že existuje tolik lidí, kteří jsou ochotni nezištně se dělit o své znalosti a zkušenosti.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Hlavní přínos vidím v možnosti napříč odvětvími a věkovou strukturou setkávat se a vyměňovat si vzájemně zkušenosti.

Vilém Vrba
Více referencí

Seznamte se s osobnostmi ČMA

Kamil Pavlíček

Kamil je ředitelem všestranné marketingové agentury UNIFER. Od studia psychologie se přes práci v korporacích posunul k marketingu a vedení lidí. Za posledních 5 let se podílel na rozvoji a předávání zkušeností praxí více než 400 studentům VŠ, které dnes sdružuje v rámci UNIFER Alumni network.

Detail

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Jednatelka SiMyCo s.r.o.

Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po TOP management.

Detail
Více osobností

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter