Přes osmdesát procent italsko-českých firem implementovalo home office

ČMA 15. 10. 2020

Průzkum Italsko-české OK na téma „Smart working“ ve spolupráci s ČMA.

Praha, 15. října 2020 – Italsko-česká obchodní a průmyslová komora uskutečnila v září průzkum o implementaci home officu do chodu firmy mezi 150 členskými a partnerskými firmami.

Přes 80% zúčastněných firem home office implementovalo. Většina firem, jež využila flexibilní formy práce, je aktivní ve službách, dalších 20% v průmyslu. Přes 50% firem se rozhodlo pro zařazení této formy práce kvůli epidemiologické situaci, pětina firem vidí v práci z domova způsob, jak zlepšit fungování firmy, a dalších 16 procent považuje home office za benefit pro zaměstnance.

„Tento průzkum nám umožnil si udělat obrázek o tom, jak naše firmy přistoupily k jednomu z nejvýznamnějších fenoménů současného světa práce,“ říká Matteo Mariani, generální tajemník Italsko-české komory. „Objevilo se mnoho zajímavých aspektů. V první řadě to, že k implementaci přistoupily firmy nezávisle na velikosti a druhu aktivity. Zadruhé, krize covid-19 zrychlila již existující tendence. Jak ukazují údaje, to má vliv na řízení lidských zdrojů, na koordinaci oddělených pracovních týmů a na měření výkonů. To jsou oblasti, které manageři a podnikatelé považují za prioritní, ale také za nejobtížnější. Technologický aspekt v tomto ohledu ustupuje do pozadí. Podle mého názoru ho mnohé firmy požadují za základní vstupní podmínku.“

Mezi firmami, jež home office nezařadily, převažují firmy z průmyslu. Menší je počet firem z terciárního sektoru. Jako možné negativní dopady firmy nejčastěji uvádí pokles produktivity, který zmínilo 44 procent z nich. „Otázka dopadu na výkon je zásadní,“ dodává Mariani. „Přibližně 60% firem si nevšimlo výrazných změn, 25% zaznamenalo zlepšení a 17% zhoršení výkonu. Tento údaj se výrazně neliší ani mezi firmami, jež zavedly home office před epidemií, jako strategickou volbu. Většina firem se stále nachází ve fázi, ve které se snaží vyrovnat s tímto fenoménem. Jsem si ale jistý, že ve střednědobém horizontu firmy budou z implementace benefitovat i v oblasti produktivity, a to hlavně v odvětví služeb s vysokou přidanou hodnotou.“

Výzkumu se zúčastnilo 150 firem. Dvě třetiny z nich jsou malé velikosti (do 49 zaměstnanců), 20% střední (do 249 zaměstnanců) a 17% velké velikosti (250 a více zaměstnanců). Hlavním zastoupeným odvětvím jsou služby a poradenství (48%), následují průmysl (22%) a obchod (11%). „Vzhledem k celkové situaci firmy prokázaly velkou schopnost reakce. Pro mnohé podniky se
vnucená zkušenost epidemie stává novým normálem. Aby to mělo dopad i na konkurenceschopnost, každá firma musí najít svou rovnováhu a vyhodnotit cíle dle svých organizačních potřeb a potřeb svých zaměstnanců. To si vyžádá výraznou transformaci, jež se dotkne mnoha oblastí. Chystáme proto vzdělávací aktivity, které by našim členům tento proces usnadnily,“ dodává Mariani.

Kompletní průzkum v podobě prezentace naleznete na webových stránkách Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Dokument je vlastnictvím Italsko-české obchodní a průmyslové komory, všechna práva vyhrazena. Citace uvedeného materiálu je umožněna zdarma, podmínkou je zmínění zdroje a použití následujícího linku:
https://www.camic.cz/cs/news/pres-osmdesat-procent-italsko-ceskych-firem-implementovalo-home-office/

 

Oddělení PR a Komunikace:
Kateřina Stolínová
External affairs & PR Manager

Tel: 00420 222 015 307
www.camic.cz

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter