Osobnosti ČMA

Český statistik a ekonom, v letech 2006 až 2014 rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize, od konce roku 2017 je členem Národní rozpočtové rady. Je předsedou Rady expertů ČMA.

Od roku 2001 byl František Kulovaný otec generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti BAEST Machinery Holding a jeho syn je ředitelem společnosti a místopředsedou představenstva. V roce 2002 se otec František stal nositelem titulu Manažer odvětví strojírenství.

Syn František v roce 2010 následoval svého otce a zvítězil jako Manažer odvětví, zároveň získal titul nejlepšího Manažera firmy do 250 zaměstnanců a byl zařazen do TOP 10 nejlepších manažerů v České republice. Byl členem výrobu ČMA.

Od roku 1997 řídí firmu ABYDOS a od roku 2012 firmu stoprocentně vlastní. V roce 2013 se stala Manažerkou roku 2012. Od roku 2015 je členkou prezidia ČMA.

Od roku 1997 působí jako generální ředitel a předseda představenstva Agrostroje Pelhřimov, a. s., jehož je 100 % vlastníkem. V roce 2012 se stal držitelem titulu Manažer roku 2011.

Neurochirurg Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pod jeho vedením bylo vybudováno vysoce sofistikované pracoviště s nejmodernějšími metodami a přístupy. Od roku 2010 je MUDr. Beneš prezidentem Evropské asociace neurochirurgů. V roce 2009 se umístil na 3. místě v TOP 10 nejlepších manažerů v České republice.

Přednosta kardiocentra v pražském IKEMu. Je členem Evropské společnosti pro srdeční chirurgii a též v ČR zavedl konzultantský systém práce. Kardiocentrum se pod jeho vedením stalo školicím střediskem pro evropské a asijské země. Též je jedním z předních evropských pracovišť. V roce 2007 zvítězil jako nejlepší Manažer v oboru zdravotní péče a byl zařazen do TOP 10 nejlepších manažerů České republiky.

V letech 2005 až 2012 působil jako děkan Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, od roku 1999 byl přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. V roce 2007 se stal finalistou soutěže Manažer roku. V roce 2010 zvítězil jako nejlepší Manažer odvětví univerzitní a manažerské vzdělání ČR a byl zařazen na 4. místo v TOP 10. Je členem Rady expertů ČMA. V roce 2014 byl prezidentem republiky jmenován rektorem Univerzity Karlovy.

V roce 2003 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Vítkovice Holding, a. s., ve které dříve pracoval jako lisař. Za zcela mimořádný přínos lze považovat zpřístupnění památky v Dolních Vítkovicích, kdy z dožívajícího průmyslového areálu jej proměnil na multifunkční městskou oblast s turistickými a kulturními funkcemi, podle konceptu Josefa Pleskota. V roce 2013 se Jan Světlík stal Manažerem roku 2012 a ocenění převzal z rukou prezidenta České republiky, Miloše Zemana.

Od roku 2001 byla třikrát zvolena ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Od roku 1996 vedla také Ústav neurověd a Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK. Pod jejím vedením získal ÚEM statut Centrum excelence EU. Též působila jako předsedkyně poroty Česká hlava. V roce 2011 získala ocenění jako nejlepší Manažerka v odvětví vědy, výzkumu a vývoje a také titul Manažerka roku 2011. Od roku 2012 do roku 2017 byla senátorkou.

Je členem prezidia a předsedou Klubu mladých manažerů ČMA, vytvořil a koordinuje mentorský program XY-Transfer, který pomáhá mladým talentovaným manažerům v jejich osobním a kariérním růstu za pomoci mentorů – senior manažerů.

Čestný člen České manažerské asociace. V roce 2012, při jubilejním 20. ročníku soutěže Manažer roku byl uveden do Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU. Je zakladatelem Manažerského S-klubu České manažerské asociace.

Čestný prezident České manažerské asociace. V roce 1990 byl jmenován prezidentem ČMA a stál u vzniku soutěže MANAŽER ROKU. Od roku 1993 byl členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je též autorem knihy Jak transformovat podnik.

Čestný prezident České manažerské asociace. Mnoho let působil ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

Čestný prezident České manažerské asociace. V letech 1994 až 2009 vybudoval jako generální ředitel Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektrofirmy. Je nositelem titulu Manažer roku 2005. Vůdčí osobností asociace byl od roku 2011. Ve své prezidentské funkci dokázal zúročit zkušenosti viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, člena vedení Česko-německé průmyslové a obchodní komory a Českomoravské elektrotechnické asociace.

Ing. Ivo Gajdoš

viceprezident ČMA

Čestný člen České manažerské asociace. Dále působí jako výkonný ředitel České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), již 29. rokem je organizátorem manažerských setkání v prestižním Pražském manažerském klubu a od roku 2003 je viceprezidentem ČMA, od roku 2012 výkonným ředitelem. Stal se také finalistou soutěže Manažer roku 1997.

Čestný člen České manažerské asociace. Patří k nejvýznamnějším osobnostem působících v oblasti strategického managementu. Jako autor či spoluautor vydal v ČR i cizině přes 20 knih. Je též spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem firmy Management Focus, čestným prezidentem klubu Stratég a člen několika správních a dozorčích rad. V roce 2015 byl uveden do Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU. V roce 2018 byl jmenován předsedou Národní komise soutěže Manažer roku.

Čestný člen České manažerské asociace. Uveden do Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU. Jako vědec působil ve funkci předsedy v Českém komitétu pro vědecká zařízení a ve funkci ředitele v Institutu řízení. Jako akademik pracoval na VŠE v Praze, ČVUT v Praze, Graduate School of Business v Pittsburgh nebo CMC Graduate School of Business v Čelákovicích.

Čestný člen České manažerské asociace. Mnoho let byl předsedou Rady expertů ČMA. Je též autorem 25 odborných knih a více než 650 učebních textů. V letech 1996 – 2001 působil ve funkci viceprezidenta ČMA.

Držitel několika veřejných ocenění za přínos v IT a sociální oblasti, držitel ceny Česká hlava za reprezentaci České republiky v zahraničí, třikrát byl jmenován IT osobností roku. Je nositelem titulu Manažer roku 1999. Od roku 1993 působil ve společnosti Microsoft, od roku 2007 v pozici Chairman Europe. Od října 2011 do roku 2018 zastával funkci viceprezidenta ČMA.

Od roku 2006 působí jako ředitelka ICT ve Státní tiskárně cenin. V roce 2000 se stala členkou výboru ČMA a též aktivně působí ve výboru Klubu manažerek ČMA. Od roku 2003 působila v pozici viceprezidentky ČMA, v roce 2012 se stala předsedkyní Revizní a kontrolní komise ČMA.

Patří k nejvýznamnějším osobnostem v historii české a československé vědy. Od roku 1997 řídil Ústav molekulární genetiky, v letech 1992 – 1997 byl místopředsedou AV ČR a v letech 2004 – 2009 byl jejím předsedou. Je též zakladatelem oboru genomiky a jeho výzkum v oblasti DNA je odborníky řazen na 2. místo ve světě a o vlásek mu unikla Nobelova cena za DNA. V roce 2008 získal 3. místo v žebříčku TOP 10 nejlepších manažerů v České republice.

Podnikatel roku, v roce 2004 reprezentoval ČR na soutěži Světový podnikatel roku a stal se jejím finalistou. V hledáčku soutěže Manažer roku byl Zbyněk Frolík již od roku 1998. V roce 2000 získal individuální ocenění jako Úspěšný manažer, v roce 2005 se stal nejlepším Manažerem odvětví a získal 3. místo v žebříčku TOP 10 nejlepších manažerů. V roce 2009 se stal Manažerem roku 2008.

od roku 1997 byl ředitelem společnosti LeasePlan Česká republika. V letech 2007 – 2010 řídil italskou divizi, která je jednou z největších v Evropě. V roce 2012 byl zařazen mezi TOP 10 nejlepších manažerů v ČR a také získal ocenění nejlepší Manažer odvětví dopravy a logistiky. V roce 2013 byl jmenován viceprezidentem České manažerské asociace.

Jako vrcholný manažer v oboru technických plynů pracoval již od roku 1981. Od roku 1991 byl Petr Choulík českým obchodním ředitelem společnosti Linde Gas, od roku 2002 pak jejím generálním ředitelem. V roce 2011 se umístil na 4. místě TOP 10 nejlepších manažerů v České republice a navíc se stal nejlepším Manažerem odvětví chemie a plastů. Od roku 2019 zastává pozici prezidenta ČMA.

Od roku 1998 působila jako místostarostka města Třince, od roku 2006 pak již jako jeho starostka. V roce 2012 převzala Věra Palkovská na Pražském hradě Národní cenu za společenskou odpovědnost organizací 2012 pro město Třinec. V roce 2012 se stala finalistkou soutěže MANAŽER ROKU a první starostkou, která se do finále dostala. Byla též zařazena do TOP 10 nejlepších manažerek a manažerů ČR za rok 2011 a v roce 2018 se stala manažerkou čtvrtstoletí za oblast veřejné správy.

Byl dlouholetým předsedou Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU a od roku 2006 byl též členem výboru ČMA. V roce 1994 byl oceněn titulem Vynikající manažer. V roce 2006 se stal čestným členem České manažerské asociace

Čestný člen ČMA, mnoho let působil jako výkonný ředitel a člen Rady expertů ČMA.

Máte zájem o členství?

Udělejte tři kroky ke vstupu mezi výjimečné osobnosti managementu.

Stát se členem

Seznamte se s názory našich členů

Více referencí

Seznamte se s osobnostmi ČMA

Ing. et Ing. Adam Liška, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva WITKOWITZ ENVI a.s., předseda ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje, vítěz kategorie Mladý manažerský talent v soutěži Manažer roku 2018.

Detail

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Jednatelka SiMyCo s.r.o.

Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po TOP management.

Detail
Více osobností

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter