Prof. Richard Hindls

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., je statistik a ekonom. Absolvoval Základní devítiletou školu v Praze 4 – Krči, poté Střední všeobecně vzdělávací školu v Praze 4 a potom Vysokou školu ekonomickou v Praze.

V roce 1988 se stal kandidátem věd, v roce 1992 docentem pro obor statistika, v 1998 byl jmenován profesorem statistiky, v roce 2008 obdržel titul doctor honoris causa.

Počátkem 90. let byl členem fakultního Senátu, od roku 1992 vede katedru statistiky a pravděpodobnosti na Fakultě IS VŠE. V letech 2001-2006 byl děkanem Fakulty IS VŠE. V letech 2006-2014 byl rektorem VŠE.

Publikační seznam čítá cca 300 položek. Je úspěšným řešitelem či spoluřešitelem 20 grantů, řešitel dvou výzkumných záměrů MŠMT a dalších výzkumných projektů, vč. zahraničních.

Prof. Hindls je členem mnoha českých i zahraničních institucí, vědeckých rad a učených společností. Mj. je místopředsedou České statistické rady, členem Asociace národního účetnictví v Paříži a členem Strategické výboru mezinárodní aliance CEMS. V letech 2003-2008 byl delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Mimo odborné funkce na půdě VŠE je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Ekonomické univerzity v Bratislavě, členem Správní rady Ekonomické univerzity v Bratislavě a řady dalších orgánů.

Život prof. Hindlse je velmi úzce spjat s Prahou 4, kde se narodil a dlouhá léta žil. Jako děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v roce 2001 zorganizoval těsnou spolupráci s Vyšší odbornou školou informačních služeb a inicioval na této škole vznik vysokoškolského oboru Podnikové informační systémy. Tím se VOŠIS Praha 4 stala podle projektu MŠMT prakticky první školou tohoto typu v České republice, kam byla přenesena část univerzitní výuky. Program v Praze 4 úspěšně probíhá dosud.

V letech 2003-2008 byl prof. Hindls i prezidentem fotbalového oddílu Sparta Krč, který v této době dokonce postoupil do druhé nejvyšší celostátní profesionální soutěže. Jeho otec v padesátých a šedesátých letech výrazně napomáhal při výstavbě toho stadionu.

Prof. Hindls obdržel v roce 2012 Medaili za rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky. V roce 2013 mu Hospodářská komora ČR udělila Řád Vavřinu. V roce 2013 získal titul Rektor roku (uděluje Česká studentská unie).

Za zmínku stojí i to, že R. Hindls je i výborným klavíristou s početnou interpretační diskografií (LP, MG, CD), která pochází z jeho mladších let. Za počet prodaných CD, MG a LP nosičů dokonce obdržel v roce 2012 „Platinovou desku“.

 

Prof. Richard Hindls

Český statistik a ekonom, v letech 2006 až 2014 rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize, od konce roku 2017 je členem Národní rozpočtové rady. Je předsedou Rady expertů ČMA.

    Buďte s námi v kontaktu

    Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

    Odebírat newsletter