Elite Klub Moravskoslezského kraje

Chcete být členem Elite Klubu Moravskoslezského kraje?

Nejprve zažádejte o členství v ČMA. Následně si můžete zažádat o členství v našem klubu.

Stát se členem

Platforma, která staví na inspiraci, excelenci a zkušenosti výkonných manažerů Moravskoslezského kraje.

Akce klubu

Poslání

rozvoj firemní kultury, etiky a osobnosti manažerů, budování dlouholetých vztahů, podpora regionu ve strategických směrech i v jeho budoucím rozvoji. Rozvoje kreativního myšlení, sdílení načerpané praxe a možnost se pozastavit nad těmito klíčovými manažerskými otázkami.

Vize

Klub se zaměřuje na 3 oblasti přinášející manažerovi či leaderovi přidanou hodnotu.

Benchmark

Hlavní myšlenkou je vidět „víc a v předstihu“.

Podpora firem směrem k inovacím

Přístup, který staví na základech elitních manažerů a společností. Dokáže přenést své poznatky do prostředí malých či středních podnikatelů a který je vizionářský pro digitalizovaný svět.

Propojení se studenty

„Rozvíjet se rozvojem ostatních“ je nejcennější zkušeností, kterou můžeme získat či předat. Chceme společně předávat zkušenosti, příběhy a vnést do řady směrů jiný

Cíle

Benchmark

Pravidelná a smysluplná setkání elitních manažerů MSK propojená se zástupci státní správy a akademické půdy.

 • Setkání konaná 4x ročně ve firemním prostředí
 • Dynamické diskuze vedené s cíleným rozvojem myšlenek a manažerské reflexe
 • Témata reflektující potřeby manažerů a odrážející trendy managementu, leadershipu a soutěže MANAŽER ROKU
 • Inspirativní výstupy
 • Learning to see – spolupráce s Kaizen Institute™ pro možnost srovnání se napříč různorodým spektrem firem, nástrojů a firemních kultur
 • Hodnocení základní manažerských technik včetně úrovní leadershipu

Spolupráce a podpora

Aktivní zapojení do strategických otázek a projektů rozvoje MSK

Supervize technologického parku v oblastech řízení, vedení a predikce průmyslových trendů.

 • Participace na projektech expertních rad vypomáhající dalším manažerům a leaderům kraje vnesením širších perspektiv, námětů na zlepšení či příběhů z vlastní načerpané zkušenosti
 • Aktivní účast na klíčových konferencích

Vše doplněno o podporu kultury v kraji.

Rozvoj

Vybudování nové, dlouholeté a stabilní edukativní platformy rozvoje talentovaných manažerů Moravskoslezského kraje ve snaze podpořit iniciativy České manažerské asociace jako jsou projekty ČMA vzdělává své členy či projekt XY transfer.

Aktivní spolupráce s VŠ, univerzitami a mladšími generacemi formou přednášek, mentoringu či cílených projektů (např. podnikatelské start up akcelerátory).

Aktivity

Rok 2020 byl rokem zkoušek, očekávání rozhodnutí a také naděje. Řada Elite členů se ve svých společnostech potýkala s problémy a nástrahami. I v této situaci vedení klubu zvolilo přístup vždy najít prostor, možnost a druh aktivit, který by respektoval nařízení a opatření. Ale především klub vždy respektoval stav našich členů.

„Věříme, že se nám program roku 2020 povedl a přinesl našim členům možnost odpoutání se od každodenní manažerské reality, problémů a tlaků, které v sobě dané doba přinesla.

Podařilo se nám uspořádat 3 tematická setkání, která reflektovala potřeby automatizace a digitalizace v průmyslu, krizový management v době covid-19 a možnost nahlédnout pod pokličku toho o čem doopravdy je motivace zaměstnanců – pracovní prostředí.

Připravili jsme pro naše členy ve spolupráci s Kaizen Institute™ možnost porovnání se mezi sebou v oblastech základních manažerských technik, principů a firemní kultury.

Svou účastí a ochotou jsme se snažili podpořit i Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a neziskovou organizaci HAIMA Ostrava, která pomáhá malým dětem s poruchou krvetvorby. Zde jsme v charitativním běhu společně přispěli částkou 20 000 Kč.

Aktivně jsme podporovali myšlenky rozvoje managementu a leadershipu točenými podcasty s řadou významných manažerů a akademiků, sdílením publikací reflektující potřebné změny k lepšímu či přednáškami na specifická manažerská témata.

Řada aktivit nás čeká a věříme, že platforma, kterou jsme společně s našimi členy vybudovali je něčím dlouhodobým, inspirativním a smysluplným.

Rok 2021 bude pro nás dalším výzvou, do kterého přinášíme zdravý rozum, ochotu se podělit o naše zkušenosti, vznik nových partnerství a vybudování přátelství,“ říká předseda klubu Adam Liška.

Vedení klubu

Generální ředitel a předseda představenstva WITKOWITZ ENVI a.s., předseda ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje, vítěz kategorie Mladý manažerský talent v soutěži Manažer roku 2018.

Proč být členem

Zvyšte svou prestiž. Setkávejte se s osobnostmi.
Využijte výhod členství.

 • Volné vstupy
 • Spolupráce
 • Networking

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter