Kluby

Členové ČMA se sdružují podle svých specifických profesních zájmů nebo podle regionů do klubů. Nabízejí atraktivní akce a výjimečné osobnosti, mnohem více se vzájemně podporují.

Rok 2018 přinesl ve struktuře a fungování odborných a regionálních klubů České manažerské asociace několik podstatných změn. Vznikl Klub Řeka zdraví, který spontánně zavítal na klubovou scénu projektem posilování energie a předcházení vyhoření manažerů. Založen byl Mezinárodní manažerský klub, který cílí zejména na zahraniční manažery působící v ČR, jimž zprostředkovává i možnost zapojení do soutěže MANAŽER ROKU v kategorii Zahraniční manažer. Díky novým přírůstkům tvoří ČMA patnáct klubů.

Specifikem byly výraznější synergie. Vedle sdílení informací prostřednictvím newsletteru či pozvánkami na sociálních sítích bylo hlavní snahou propojovat aktivity či dokonce pořádat akce společně.