Kluby

Členové ČMA se sdružují podle svých specifických profesních zájmů nebo podle regionů do klubů. Nabízejí atraktivní akce a výjimečné osobnosti, vzájemně se podporují.

Rok 2018 přinesl ve struktuře a fungování odborných a regionálních klubů ČMA několik podstatných změn. Vznikl Klub Řeka zdraví, který spontánně zavítal na klubovou scénu projektem posilování energie a předcházení vyhoření manažerů. Založen byl Mezinárodní manažerský klub, který cílí zejména na zahraniční manažery působící v ČR, jimž zprostředkovává i možnost zapojení do soutěže MANAŽER ROKU v kategorii Zahraniční manažer. Díky novým přírůstkům tvoří ČMA patnáct klubů.