Partneři

Univerzity a vysoké školy

ČMA spolupracuje s následujícími univerzitami

 • AMBIS – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut
 • VŠE Praha
 • VŠMVV – Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • VŠAPS – Vysoká škola aplikované psychologie Terezím
 • UK – Univerzita Karlova
 • ČZU – Česká zemědělská univerzita

Předmětem spolupráce je rozvoj vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v systému uceleného vysokoškolského vzdělávání v oblasti managementu a ekonomiky.

 • ČMA má právo vznášet podněty týkající se výzkumu, vývoje a vzdělávání, včetně návrhů na zaměření výzkumu, vývoje a výuky na VŠ
 • ČMA má právo navrhnout témata bakalářských a diplomových prací pro studenty
 • ČMA má rovněž právo předkládat své návrhy týkající se zaměření výuky
 • Členové ČMA mohou vystoupit na seminářích či přednáškách VŠ

ČMA využila spolupráci s těmito univerzitami formou vystoupení jejích představitelů před studenty, na společných konferencích a pro soutěž O nejlepší esej jako součást soutěže MANAŽER ROKU. Zájem ze strany vysokých škol lze využít pro posílení spolupráce.

Partneři

Mediální partner: ČTK Protext

Česká tisková kancelář je česká zpravodajská agentura, jejíž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.

Svaz chemického průmyslu

Cílem partnerství je spolupráce při prosazování stanovisek české zaměstnavatelské a podnikatelské komunity a vytváření norem podnikatelského prostředí jako jednoho z faktorů dlouhodobě udržitelného rozvoje a prosperity společnosti. Svaz podporuje soutěž MANAŽER ROKU.

Dallmayr – Coffee breaker partner ČMA

Značka Dallmayr se může pochlubit více než třísetletou tradicí.
Předmětem našeho podnikání je provozování, prodej a pronájem nápojových a potravinových automatů, kávovarů a sodobarů.
Disponujeme nápojovými automaty jak na zrnkovou, tak instantní kávu a další teplé nápoje. Dále máme v nabídce potravinové prodejní automaty na kusové zboží, tzv. svačinové automaty na sladké i slané pochutiny, bagety, sendviče a balené nápoje.
Jsme schopni zajistit vhodné řešení kávového servisu nejen pro segment HORECA, ale i pro firmy a kanceláře.

Czech Institute of Directors CioD

Organizace se věnuje „corporate governance“ a zajímá se o propojení aktivit s ČMA. Obě strany se dohodly na podpoře soutěže MANAŽER ROKU, vzájemné propagaci aktivit a brandu a pořádání společných akcí. Pro členy ČMA jsou vstupy na vybrané akce cenově zvýhodněné.

Zemědělský svaz ČR

Spolupráce je zaměřena na nominace manažerů do soutěže MANAŽER ROKU v kategorii Zemědělství, prezident Martin Pýcha se aktivně účastní práce v hodnotitelské Národní komisi. Svaz se zajímá o školení v rámci výzvy 110 OPZ, ČMA sdílí a propaguje zajímavé články ZSČR.

Ipsos Czech Republic

Jsme největší výzkumnou agenturou v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu, třetí největší agenturou na Slovensku a druhou v Maďarsku. Vznikli jsme v roce 1992 jako společnost Tambor, která se stala v roce 2007 součástí sítě Ipsos - jedné z největších světových výzkumných sítí. Naši experti neposkytují pouze nejpřesnější data, ale nabízí opravdové porozumění společnosti, trhu a lidem. Využíváme k tomu nejnovější poznatky z oblasti vědy a technologií. V roce 2016 vznikl v Praze celosvětový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre pro 88 zemí. Jsme také hrdým partnerem ČMA pro výzkum trhu a veřejného mínění.

Mediální partner: Statutární zástupce firmy

První časopis na českém trhu určený specificky pro členy statutárních orgánů a vedení organizací, vstupuje již do svého osmého ročníku. Poskytuje aktuální informace z oblasti firemního práva a managementu, nabízí exkluzivní rozhovory se špičkovými ekonomy, podnikateli či právníky a přináší inspiraci pro osobní rozvoj manažerů.

Czech TOP 100

Na spolupráci se vedení ČMA dohodlo v roce 2019 s cílem posílit synergie. Czech TOP 100 vyhodnocuje 100 nejvýznamnějších firem, zatímco ČMA vyhodnocuje manažery a podnikatele z různých oborů. Zakladatel organizace Jan Struž podpořil soutěž MANAŽER ROKU nominacemi kandidátů. Obě strany se dohodly na spolupráci při akcích jako je vyhlášení soutěže Czech TOP 100, golfové turnaje aj.

Mediální partner: ČIA News

Česká informační agentura ČIANEWS přináší denně více než 500 zpráv, tendrů a příležitostí z ekonomiky České republiky. V aplikaci ČIANEWS si můžete nastavit své business zprávy přesně podle Vašich cílů, oboru činnosti nebo Vaší lokality v české i anglické jazykové verzi. Služeb ČIANEWS využívají desítky tisíc manažerů ­ včetně zahraničních investorů i globálních zpravodajských sítí již 20 let.

Nadace PANGEA

Spolupráce trvá již řadu let, nadaci spoluzakládal dřívější prezident ČMA Pavel Kafka. Jejím posláním je rozvíjet odkaz Komenského díla, Iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, dorozumění mezi lidmi, ochraně kulturního dědictví a nápravě životního stylu. Spolupráce probíhá na úrovni Klubu předškolního vzdělávání ČMA ohledně zážitkové pedagogiky.

Newton Media

Základem práce Newton Media jsou pokročilé technologie v rukou zapálených odborníků, tedy kombinace inteligence umělé a lidské. Díky neustálému vývoji v pozadí našich služeb funguje stále schopnější umělá inteligence a technologie pro automatizaci, klasifikaci a analýzu. Nabídnout tak můžeme rychlý a pohodlný přístup k potřebným informacím odkudkoliv potřebujete nebo odborné analýzy a nástroje pro diktování a přepisy nahrávek. V Newtonu data získávají smysl a odkrývají možnosti pro lepší vyhodnocování, plánování a využívání nových příležitostí.

Česká manažerská asociace

Jako jediná v České republice se zaměřuje na manažery, podnikatele, lídry bez ohledu na profesi. Jejím hlavním posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů, včetně jejich schopnosti vést pracovní týmy.

 

Více o ČMA

Proč být partner?

Společně jsme silnější, pro členy a příznivce atraktivnější.

 • Volné vstupy
 • Spolupráce
 • Networking

Proč být sponzor?

Jste pro nás partner, podporou našich aktivit jen získáte.

 • Volné vstupy
 • Spolupráce
 • Networking

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter