Dokumenty

Usnesení Shromáždění delegátů ze dne 30.5.2018

Příspěvkový řád platný od 16.4.2015

 

Stanovy

Stanovy ČMA březen 2018

Přílohy ke stanovám:

 

Kodex manažera

Členové České manažerské asociace – manažeři působící v českých podnikatelských subjektech – jsou si plně vědomi své vysoké společenské zodpovědnosti za vývoj české ekonomiky a tím také životní úroveň české společnosti. Je jejich společenským závazkem a věcí osobní prestiže i profesionální cti vykonávat svou pracovní roli co nejlépe, s plným zaujetím a s vynaložením všech svých sil a schopností. V zájmu naplnění uvedeného společenského cíle vydali již v dubnu 1998 “Kodex manažera” jako programový dokument, když slibem dodržování jeho zásad vyjadřují svůj profesionální závazek uplatnit vlastní mocenskou pozici a ji doprovázející osobní vliv, spojený s jejich postavením ve prospěch všech zájmových skupin svázaných s podnikatelskými subjekty, ve kterých působí.