Rada expertů ČMA

Rada expertů je vrcholovým poradním a konzultativním orgánem prezidia České manažerské asociace. Formuluje odborná stanoviska a doporučení, jak rozvíjet podnikatelskou sféru v Česku a uplatňovat metody moderního managementu. Vznikla koncem roku 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Sdružuje významné osobnosti podnikatelské a akademické sféry.

Již v roce 2019 upozornila na stále akutnější nutnost podpory lokální ekonomiky. „Potřebujeme povzbudit vznik nových podniků v regionech a regionálních jader s propojenými komunitami. Svět se posouvá od globální výroby a velkých komplexů k regionům. Máme k tomu již technologie i znalosti,“ upozorňuje řadu let prof. Milan Zelený. Jeho slova potvrdil vývoj roku 2020.

Výzva vládě a politickým stranám: Český průmysl může zkolabovat do 10 let

Už několik let apelujeme na politiky, že česká ekonomika je nemocná. Ročně z ní odtékají stovky miliard do zahraničí a české firmy, které tvoří finální výrobky s vyšší přidanou hodnotou, přestávají být konkurenceschopné. Zbývá nám zhruba 10 let na nápravu. Kdy jindy než za současné pandemie odstartovat pozitivní změny? Můžeme být silnými konkurenty západním firmám, nebo pouhými subdodavateli, kteří mohou být rychle nahrazeni. Chceme proto vytvořit alianci všech, kteří „českou“ cestu podporují.

Prohlášení Rady expertů ČMA

Prohlášení Rady expertů ČMA z minulých let:

Transformace české ekonomiky musí jít cestou reformy vzdělávání, shodli se politici s Radou expertů ČMA

Česká manažerská asociace a ekonomický deník E15 uspořádaly debatu, jež se snažila najít správnou cestu ekonomické transformace České republiky pro následující roky. O tom, jak se dostat od montoven k mozkovnám a tím zvýšit ekonomický potenciál země, debatovali kandidáti na pozici ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), Marian Jurečka (koalice SPOLU) a Martin Jiránek (koalice Piráti a Starostové). Otázky jim pokládali zástupci Rady expertů ČMA Ladislav Verner, Libor Witassek, prof. Vladimír Mařík a prof. Jan Švejnar.

Členové Rady expertů ČMA

Akademická sféra (abecedně)

Dr. Stanislav Háša, M.Sc. M.A. Ph.D.

Vedoucí katedry managementu VŠE Praha

Na Vysoké škole ekonomické působí jako vedoucí katedry managementu, na Univerzitě Karlově přednáší na katedře andragogiky. Sám je na Karlově univerzitě absolventem psychologie, dále je také držitelem doktorátu z managementu a manažerské psychologie na VŠE. Když zrovna nepřednáší, pracuje v rozvojovém a terapeutickém centru Po poli nebo ve společnosti Prothea Advisory. V oblasti personálního managementu se pohybuje už více než 15 let a soustředí se na rozvojové programy pro HR profesionály a top manažery.

Prof. Richard Hindls

emeritní rektor VŠE Praha, bývalý člen výboru ČMA

Český statistik a ekonom, v letech 2006 až 2014 rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize, od konce roku 2017 je členem Národní rozpočtové rady. Je předsedou Rady expertů ČMA.

Ing. Václav Liška, CSc.

vedoucí katedry managementu, Fakulty stavební ČVUT, člen ČMA

CEO a předseda představenstva engineeringové společnosti WITKOWITZ ENVI, předseda Elite klubu Moravskoslezského kraje. Je držitelem ocenění soutěže MANAŽER ROKU 2018 v kategorii Mladý manažerský talent. Je mentorem v podnikatelských inkubátorech GreenLight, HUB, BusinessGate, expertem platformy Platinn MSiC, přednáší na univerzitách i ve firmách.

Je průkopníkem umělé inteligence a kybernetiky v ČR. Používá moderní metody organizace a řízení. Stal se zakladatelem a prvním ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) jako unikátního centra výzkumu. Díky jeho úsilí získal CIIRC novou budovu, ale zejména kvalitní výzkumné obsazení. CIIRC spojuje špičkový výzkum s potřebami českého průmyslu. Ukázal, že i v podmínkách českého školství lze vybudovat v krátké době centrum mezinárodní reputace. Opírá se o důvěru ve schopnosti spolupracovníků, podporu sebemotivace výzkumníků i odvážné investice do lidského potenciálu.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. Za svou profesionální kariéru si prošel funkci Vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE, zde zastával v letech 2006-2014 funkci proděkana pro vědu. Od roku 2007 je garantem několika programů: Honors Akademia, doktorského oboru a vedlejší specializace Manažerská sociologie a psychologie.

PhDr. David A. Procházka, MBA, MSc

Fakulta managementu VŠE Praha

David Anthony Procházka je pedagog a popularizátor managementu postaveném na důkazech. Přednáší na Fakultě podnikohospodářské, kde založil Research Club a vede Centrum Evidence-based managementu. Své znalosti čerpá ze studia na University of Cambridge, JBS, doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Své zájmy dělí mezi management, pedagogiku či aplikovanou etiku. Je také členem Academy of Management, The Society for Judgment and Decision Making, Fellow of Center for Evidence-based Management a také členem skupiny expertů Technologické agentury ČR.

Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

laureát Síně slávy Manažera roku

Čestný člen České manažerské asociace. Patří k nejvýznamnějším osobnostem působících v oblasti strategického managementu. Jako autor či spoluautor vydal v ČR i cizině přes 20 knih. Je též spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem firmy Management Focus, čestným prezidentem klubu Stratég a člen několika správních a dozorčích rad. V roce 2015 byl uveden do Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU. V roce 2018 byl jmenován předsedou Národní komise soutěže Manažer roku.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Ph.D.

bývalá senátorka, Manažerka roku

Od roku 2001 byla třikrát zvolena ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Od roku 1996 vedla také Ústav neurověd a Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK. Pod jejím vedením získal ÚEM statut Centrum excelence EU. Též působila jako předsedkyně poroty Česká hlava. V roce 2011 získala ocenění jako nejlepší Manažerka v odvětví vědy, výzkumu a vývoje a také titul Manažerka roku 2011. Od roku 2012 do roku 2017 byla senátorkou.

Česko-americký ekonom a vysokoškolský učitel. V současnosti působící jako profesor a jako ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku (Center on Global Economic Governance) na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a jako vedoucí projektu think tanku IDEA. V roce 2008 kandidoval na post prezidenta České republiky. V roce 2005 získal čestný doktorát Západočeské univerzity v Plzni a následně v roce 2009 i Vysokého učení technického v Brně. Je laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 – společenské vědy. Je zakladatelem Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI) na Univerzitě Karlově.

doc. Ing. David Tuček Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati Zlín, děkan Fakulty managementu a ekonomiky

Děkan Fakulty managementu a ekonomiky, garant oboru Ekonomika a management, člen oborové rady Management and Economics a Managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně či člen vědecké rady Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě v Hradci Králové. Již během studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně začal publikovat odborné, recenzované články s tématem managementu, kterých dodnes napsal více než 40.

prof. Milan Zelený

Fordham University N.Y.

Milan Zelený je exulant, světoběžník, profesor, Čech, Američan, autor, sedlák, českobratrský „beran“ a „Svobodný Pán“ z Kluckých Chvalovic a na Smrčanech, globální profesor, zahradník, systémový vědec, ekonom, Newyorčan, Žižkovák, slávista, poradce, kouč, ronin, hledač, matematik, biolog, otec, syn, milenec a přítel, historik, voják, čtenář, „bývalý “fotbalista, basketbalista, softbalista a tanečník, vyprávěč, trémista, suverén a samotář, milovník všeho autentického a originálního, nepřítel všeho masového a nepůvodního; prostý, skromný, náročný, nostalgik i vizionář.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK, finalista soutěže MR

V letech 2005 až 2012 působil jako děkan Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, od roku 1999 byl přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. V roce 2007 se stal finalistou soutěže Manažer roku. V roce 2010 zvítězil jako nejlepší Manažer odvětví univerzitní a manažerské vzdělání ČR a byl zařazen na 4. místo v TOP 10. Je členem Rady expertů ČMA. V roce 2014 byl prezidentem republiky jmenován rektorem Univerzity Karlovy.

Podnikatelská sféra (abecedně)

Ing. Vlastislav Bříza

majitel Koh-i-noor Hardtmuth

Majitel rodinné firmy Koh-i-noor, která nabízí kvalitní umělecký sortiment, například kancelářské potřeby. Jeho krédo zní: „Peníze ve firmě jsou krví. Kdo nemá krev, umírá.“ Kreslící potřeby tvoří asi čtvrtinu celkového holdingu, 80 % je export. Vedle spotřebního průmyslu, se kterým si ho všichni spojujeme, se věnuje také energetice, oboru automotive, strojírenství a nemovitostem. K jeho úspěchům můžeme přiřazovat předchozí bohatou manažerskou praxi. Je finalistou Manažera roku 2014 a člen Rady expertů ČMA.

Ing. Martin Diviš, MBA

Generální ředitel pojišťovny Kooperativa a prezident České asociace pojišťoven

Na Západočeské univerzitě získal titul v managementu a marketingu, v roce 2005 dokončil postgraduální studium MBA na Prague International Business School. Na Zemědelské univerzitě v Praze získal titul Ing. Začínal jako tiskový mluvčí ve společnosti Kooperativa, kde byl poté zodpovědný za reklamní strategii a PR. Díky svým schopnostem se poté stal ředitelem Odboru marketingu a komunikace s odpovědností za všechny marketingové aktivity druhé největší pojišťovny v ČR. V roce 2005 byl jmenován vrchním ředitelem a členem nejužšího vedení Kooperativy a od března 2013 je prezidentem České asociace pojišťoven.

Ing. Miroslav Dvořák

generální ředitel MOTOR JIKOV Group, a.s., Manažer roku

Do podniku Motor České Budějovice, nynější společnosti MOTOR JIKOV Group, nastoupil v roce 1986 jako konstruktér. Manažerské zkušenosti získával postupem v hierarchii řídicích pozic od řízení oddělení konstrukcí až na místo generálního ředitele v roce 2000. Pro zvýšení konkurenceschopnosti založil technologická vývojová centra se zaměřením na inovace a aplikovaný vývoj nových technologií, postupů a procesů.

Ing. Bořivoj Frýbert, CSc.

bývalý prezident ČMA, čestný prezident ČMA a Rady expertů

Čestný prezident České manažerské asociace. V roce 1990 byl jmenován prezidentem ČMA a stál u vzniku soutěže MANAŽER ROKU. Od roku 1993 byl členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je též autorem knihy Jak transformovat podnik.

Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

členka Prezidia ČMA

Jednatelka a spolumajitelka společnosti Flexibuild Technology a GrowBUSINESS. Výkonná ředitelka Nadace ZET Milana Zeleného a zakladatelka Letního podnikatelského kempu pro mladé lidi. Konzultant v oblasti strategie a mana gementu s využitím trvalých hodnot Bata management system aplikovaných metodou ZIPF. V roce 1999 obdržela ocenění Vedoucí podnikatelka světa v Monaku.

majitel agentury AHRA, finalista soutěže MR, prezident ČMA

Ing. Vítězslav Lukáš

Generální ředitel ABB pro Českou republiku, člen ČMA

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiu nastoupil do společnosti ABB, kde prošel několika divizemi a zastával celou řadu vedoucích pozic z oblasti řízení projektů, obchodu, služeb a také rozvoje obchodních příležitostí. Zkušenosti získal rovněž v zahraničí, když několik let působil v jihovýchodní Asii, kde se ABB podílelo na strojírenských pracích. Od 1. ledna 2020 byl jmenován na pozici generálního ředitele pro Českou republiku. Společnost má v ČR více než 3500 zaměstnanců a působí na 8 lokalitách.

Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

prezident GZ Media a.s., finalista soutěže MR

Předseda představenstva a od roku 2006 majoritní vlastník společnosti GZ Media a.s. – největšího výrobce vinylových desek na světě a významného producenta luxusních obalů. Společnost má sídlo a hlavní část výroby v Loděnici u Berouna, výrobní závod je i v jihočeské Soběslavi. Společnost s 2,5 miliardovými tržbami a zaměstnávající devatenáct set pracovníků v roce 2016 expandovala do Ameriky, vyrábí v Torontu a v Memphisu.

Lubomír Stoklásek

generální ředitel Agrostroj Pelhřimov, a.s., Manažer roku

Od roku 1997 působí jako generální ředitel a předseda představenstva Agrostroje Pelhřimov, a. s., jehož je 100 % vlastníkem. V roce 2012 se stal držitelem titulu Manažer roku 2011.

Ing. Ladislav Verner

Generální ředitel společnosti Soma s.r.o., TOP 10 soutěže MR 2016, člen ČMA

V roce 1992 zakládá společnost SOMA, která se specializuje strojírenství. Započal tak s výrobou jednoúčelých strojů pro elektronický a automobilový průmysl, stejně tak i s výrobou podélných řezaček pro obalový průmysl. Dnes jeho firma roste bleskurychlým tempem, a to především díky rodinným tradicím, mezi které patří nadšení, silná vůle a schopnost vyrábět výjimečné výrobky. V roce 2016 se vešel do TOP 10 nejlepších manažerů v soutěži Manažer roku.

Ing. Karel Žďárský

Generální ředitel společnosti Farmet, Manažer roku

Je synem známého stejnojmenného konstruktéra zemědělských strojů. Vystudoval kybernetiku a poté se zabýval automatizací průmyslu. V roce 1992 zakládá se svým otcem a dalšími dvěma společníky společnost Farmet, podnikající v oboru výroby a oprav zemědělských strojů. Dnes je jejím jediným akcionářem a generálním ředitelem. Je poradcem prezidentů stavovských organizací zemědělců. V roce 2014 také zvítězil ve 21. ročníku soutěže Manažer roku.

Libor Witassek

podnikatel, kybernetik a krizový manažer, majitel firmy STOJCAR vyrábějící díly pro letecký a kosmický průmysl

Kybernetik, podnikatel, krizový manažer a člen zastupitelstva v Opavě. Zastával funkce transformačního manažera ve švédských globálních společnostech GCE a HEATEX, koncernu VÍTKOVICE nebo u výrobce kolejových vozidel Krnovské opravny a strojírny. Je majitelem společností v oborech manažerského poradenství, vzdělávání a výroby leteckých dílů.

Máte zájem o členství?

Udělejte tři kroky ke vstupu mezi výjimečné osobnosti managementu.

Stát se členem

Seznamte se s názory našich členů

Hlavní přínos vidím v možnosti napříč odvětvími a věkovou strukturou setkávat se a vyměňovat si vzájemně zkušenosti.

Vilém Vrba
Více referencí

Seznamte se s osobnostmi ČMA

Kamil Pavlíček

Kamil je ředitelem všestranné marketingové agentury UNIFER. Od studia psychologie se přes práci v korporacích posunul k marketingu a vedení lidí. Za posledních 5 let se podílel na rozvoji a předávání zkušeností praxí více než 400 studentům VŠ, které dnes sdružuje v rámci UNIFER Alumni network.

Detail

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Jednatelka SiMyCo s.r.o.

Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po TOP management.

Detail
Více osobností

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter