Ing. Bořivoj Frýbert, CSc.

Narodil se 25. 6. 1945 v Havlíčkově Borové. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě (1962) a Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (1968). Poté nastoupil jako odborný referent oddělení výzkumu v Chemických závodech Sokolov. Angažoval se ve vývoji technologie výroby formamidu a kyseliny mravenčí, některé postupy patentoval. V roce 1975 vedoucím týmu pro přípravu nového rozvojového programu „Kyselina akrylová a její estery“. Od roku 1981 působil v Pardubicích na generálním ředitelství Unichemu. Od roku 1995 ředitelem Unichemu a Východočeských chemických závodů Synthezia Pardubice. V letech 1989-90 náměstkem ministra průmyslu pro investice a rozvoj. V roce 1990 založil společnost Sindat, s. r. o. Praha. Ve stejném roce zvolen prezidentem České manažerské asociace. Stál u vzniku soutěže Manažer roku. Od roku 1993 člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Byl předsedou představenstva společnosti Vertex Litomyšl a. s., členem představenstva Sklárny Kavalier Sázava a. s., Mora Moravia a. s. Autor řady statí a článků v odborných časopisech doma i v zahraničí. Autor knihy Jak transformovat podnik (1994).

 

Ing. Bořivoj Frýbert, CSc.

Čestný prezident České manažerské asociace. V roce 1990 byl jmenován prezidentem ČMA a stál u vzniku soutěže MANAŽER ROKU. Od roku 1993 byl členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je též autorem knihy Jak transformovat podnik.

    Buďte s námi v kontaktu

    Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

    Odebírat newsletter
    STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
    Děkujeme za pochopení.