Kniha ČMA Návrat k prosperitě – anotace a recenze

ČMA 25. 6. 2020

ČMA křtila svou knihu Návrat k prosperitě

Kniha o cestách naší budoucnosti 

Kolektiv 40 autorů: Návrat k prosperitě

Praha, červen 2020, 164 stran

Vydala Česká manažerská asociace ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a. s.

Doporučená cena 250,- Kč, pro členy ČMA snížená sazba

 

Kniha Návrat k prosperitě je unikátním souborem textů čtyř desítek renomovaných autorů, reagujících na aktuální důsledky pandemie Covid-19, ale hlavně, zamýšlejících se a přinášejících vlastní pohled na cesty dosažení prosperity naší země v měnícím se světě. Zřetelnou názorovou linkou je podpora lokálního podnikání a aplikování Baťových principů na současnost. Mezi propagátory antiglobalizmu se řadí prof. Milan Zelený, prof. Jan Švejnar, Jan Nohejl a řada dalších přispěvatelů.

V první části, s názvem Výzvy dneška, se kniha věnuje úloze nových technologií, umělé inteligence a robotizace (práce) a moderní infrastruktuře. V souvislosti s koronavirovou pandemií zkoumá i změny v podnikání a vyzývá k podnikavosti například slovy prof. Zdeňka Součka v příspěvku Nebojme se šílených nápadů!

Kniha nabízí nejen čistě byznysový pohled na naši budoucnost, zahrnuje do něj ochranu životního prostředí, energetiku, cirkulární ekonomiku.

V kapitole Nová generace manažerů přináší názory mladých úspěšných lidí na podnikání a řízení společností. Dozvíte se i příběhy předávání rodinných firem mladým nástupcům.

Management v souvislostech, další kapitola knihy, pokrývá téma revoluce v řízení a její naplňování v praxi 21. století. Doplňuje ji příspěvek prezidenta milionové rodiny evropských manažerů CEC European Managers Ludgera Ramme Co dlouhodobě řeší evropští manažeři.

Životní styl úspěšných manažerů v několika článcích ukazuje na změny v chování a názorech současných řídících pracovníků.

V souvislosti s výročím 30 let České manažerské asociace se autoři knihy ohlížejí za změnami v managementu v ČR. Součástí jsou i informace o samotné asociaci a naplňování jejího poslání, zahrnující oceňování a propagaci nejlepších manažerů v soutěži MANAŽER ROKU.

Na závěr kniha přináší provokativní duel Média tvoří naši budoucnosti i nás. Dokážeme rozlišit pravdu a lež?

Články a rozhovory autorů, převážně členů a příznivců asociace, vybízejí k zamyšlení, motivují k úvahám. Pro Českou manažerskou asociaci je kniha další z počinů předávání vizí, zkušeností a názorů svých členů a příznivců novým generacím manažerů, podnikatelů a lídrů.

 

Milan Mostýn
Mluvčí České manažerské asociace


Recenze publikace „Návrat k prosperitě“

Nová kniha navazuje na velmi úspěšnou monografii „100 let svobodného podnikání v Československu s podtitulkem Manažeři s lvíčkem“ Kamila Mikety a skládá se ze 6 kapitol a úvodu předsedy redakční rady Vadima Petrova, prezentující systémový pohled i koncepci nové připravované monografie.

Úvodní analýza prof. Ing. Milana Zeleného, Ph.D., M.S. vychází z dynamiky současného vývoje a uvádí: „Virálně se šíří i zastaralé, dnešním výzvám neodpovídající vzdělávání, politické intervence v ekonomice, rezistence k moderním technologiím, kopírování a plagiátorství. Největším problémem však je rostoucí sklon k monokultuře v zemědělství, průmyslu, vzdělávání i v politice. Příroda ji nesnáší, protože v jejím důsledku usychá a hyne. I lidé potřebují spíše pestrost, rozdílnost a doplňování se než „mono“. Úspěšný fotbalový tým není možné postavit jen z pravých křídel. Nelze stále učit nové generace všechno a všechny stejně. Je třeba neučit co, ale jak myslet a jak hledat vlastní cestu a nevracet se ke starým, prošlapaným.“

Co nás čeká v budoucnosti predikuje další významný teoretik s mezinárodními zkušenostmi prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A. a uvádí:

„V Americe je rektor jmenován správní radou, která mu dává jako tvrdý úkol školu buď udržet na špičkové úrovni, nebo ji na špičkovou úroveň posunout. Tlačí na děkany, děkani na šéfy kateder

a tak dále a systém opravdu funguje. Je tam absolutní svoboda bádání, v tom to není. Tady se často argumentuje: to je akademická svoboda, do toho nám nemluvte. Ale ta neznamená, že nesmí být univerzita manažersky řízena. Jde tedy o svobodu výběru, ale ne o svobodu nečinnosti nebo nekvalitní činnosti. Souvisí s tím i nynější pozice amerických firem ve světovém měřítku. „

Monografie obsahuje analýzy i mnoha dalších významných osobností, uveďme např. kreativní úvahy prof. JUDr. Z. Součka, DrSc.: „V dnešní superdynamické době jsou lineární extrapolace minulých trendů smrtelným nebezpečím pro další rozvoj. Bankovní analytici používající tyto metody doslova vraždí nové nápady. Neposkytnou úvěr podniku, který v uplynulém období nebyl úspěšný. Inovátor, který nemá minulost, se tak ocitá ve složité situaci, obtížně se v Evropě uplatňují start-upy. Úvěr by zde dnes pravděpodobně nedostali ani Wrightové či Edison.“  A uveďme ještě rozbor prof. Ing. V. Maříka, DrSc.: „Krizové období ukázalo i na možnosti restrukturalizace našeho průmyslu. Desítky firem, ale i výzkumných pracovišť proaktivně přispěly k rychlému, doslova bojovému budování průmyslu ochranných pomůcek, lékařské chemie, telemedicíny, medicínské informatiky atd. Vznikly tak zárodky nového biomedicínského průmyslového odvětví. Masivně se začalo využívat technologií 3D tisku a umělé inteligence, Průmysl 4.0 mohl ukázal svůj potenciál.“

Velmi kreativní publikace obsahuje dále mnoho dalších úvah i analýz předních vrcholových manažérů a analytiků, které se týkají nové generace manažerů, životního stylu úspěšných manažerů, 30 let managementu v České republice a velmi aktuální problematiky globálních médií.

Česká republika je velmi úspěšnou zemí s nejnižší nezaměstnaností ze všech zemí EU a podle řady statistik i nejprůmyslovější zemí EU a může sloužit jako model i pro mnoho „starších“ zemí EU.

Kniha vyšla k 30. výročí České manažerské asociace za podpory její Rady expertů, ambasadorů, aktivních spolupracovníků a příznivců,

a jejích členů ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta a.s. Lze jen doporučit vydání v anglickém jazyce pro mezinárodní komunitu i pro anglické programy našich vysokých škol.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
předseda Prognostického klubu České manažerské asociace
Univerzita Karlova / ČVUT

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter