ČMA vydala vizionářskou knihu Návrat k prosperitě

ČMA 12. 1. 2021

Dva roky po úspěšné publikaci 100 let svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem vydala Česká manažerská asociace v roce 2020 v souvislosti s 30. výročím od svého založení knihu Návrat k prosperitě. Tento unikátní soubor textů renomovaných autorů pokřtili jeho tvůrci, přispěvatelé a hosté v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, jehož vědecký ředitel prof. Vladimír Mařík je jedním z autorů. „Oslovili jsme přední manažerské a podnikatelské osobnosti, aby představili svou reflexi na to, co se děje, jaký svět je teď, jaký bude a co tvoří potenciál k tomu, aby byl lepší,“ uvedl při setkání Vadim Petrov, předseda Redakční rady knihy, taktéž autor. Texty shrnují názory čtyř desítek autorů, reagujících na důsledky pandemie, ale hlavně, zamýšlejících se nad cestami dosažení prosperity v turbulentně měnícím se světě. Profesor newyorské Fordham University a zakladatel „baťovské“ Nadace ZET Milan Zelený ve svém příspěvku uvádí: „Koronavirus odhalil zastaralost, neefektivitu a nespolehlivost uměle konzervovaných zdravotnických, ekonomických, politických, vzdělávacích, společenských a podnikatelských systémů“. A přidává další myšlenku s tím, že mnohé návyky je nutné přehodnotit. „Je třeba objevit dlouhodobou vlastní udržitelnost nezávislou na dotacích, podporách a podvodech a namísto kopírování a plagiátorství hledat osobní, podnikatelská, vzdělávací a samosprávná řešení,“ píše. Jeho podporu lokální ekonomiky šíří i prof. Jan

Švejnar a další osobnosti, které se sešly na stránkách knihy.

Umělá inteligence jako cesta

Vedle zřetelné názorové linky antiglobalizmu kniha zvedá téma cest, na které bychom se měli zaměřit. Jsou jimi nové technologie, umělá inteligence (artificial intelligence, AI), robotizace, moderní infrastruktura. „Umělá inteligence jako nadstavba dnešní digitalizace se může stát rozhodující výrobní silou, tvůrcem nových hodnot. Máme v tom velkou šanci uspět. Více než 70 % malých

a středních strojírenských podniků už začalo realizovat nebo připravuje dílčí řešení. Nástup kooperativních robotů je markantní,“ píše prof. Vladimír Mařík, který posunul ČR mezi evropskou elitu výzkumu robotiky a AI. Vizionářské přístupy představili v knize i další autoři. Patří k nim Martin Hausenblas, zakladatel společnosti ADLER a Liftago, ambasador ČMA, který koronavirovou vpandemii přijal jako výzvu podpory českých výrobců, například ochranných prostředků. Jeho vizí je ale vývoj čistých technologiích a autonomních systémech řízení vozidel, kdy se z ČR stane země moderní infrastruktury a vysokorychlostních tratí. V knize navrhuje jiný než dosavadní přístup k výstavbě rychlodráhy: „Celá trasa se naplánuje, promyslí se nadčasové dopravní infrastruktury, napojení na všechny směry, posadí se do krajiny. Pak si stát půjčí peníze a za cizí zdroje během tří až pěti let celou infrastrukturu najednou postaví. Vedle toho se drží pod kontrolou náklady, za čtyři, pět let se neposunou tolik jako za čtyři dekády. Co je podstatné, 35 let celý ten dopravní systém funguje na plné pecky“. Taková rozhodnutí se neobejdou bez změny manažerských přístupů.

Výzvy managementu

K autorům knihy, kteří poukazují na probíhající trendy v managementu patří Stanislav Háša,jeden z našich nejoceňovanějších odborníků, působící na VŠE v Praze. Role moderního manažera a nového managementu by podle něj neměla být tolik o kontrole. Manažer by měl více sloužit organizaci a lidem. Jeho názor zastávají další autoři, včetně Adama Čížka, člena lektorského týmu společnosti 1. VOX. „Nechme lidi dělat, ať nás překvapí. Příliš detailní zjišťování a rozhodování zpomaluje fungování firmy,“ navrhuje. Pohled autorů na měnící se svět managementu podpořil v knize průzkum společnosti IPSOS. Podle něho čeští manažeři pracují o něco méně, než tomu bylo dříve, chtějí lepší work-life balance, mají jasno v životních prioritách, jsou jimi spokojená rodina a zajímavá, smysluplná práce. Mnohým lidem už nevyhovují tradiční korporátní struktury, chtějí podnikat. Situaci v řadě odvětví zkomplikovaly důsledky koronavirové pandemie, ale podpora podnikání je jednou z červených nití, táhnoucí se stránkami knihy Návrat k prosperitě. Jejím propagátorem je prof. Zdeněk Souček, u nás výrazná osobnost strategického managementu, člen Rady expertů ČMA a předseda Národní komise soutěže MANAŽER ROKU. V knize píše: „Vyburcujme celý národ k přemýšlení o nových nápadech. Zásadně změňme školství, nebiflujme zbytečná fakta, učme se přemýšlet, tvořit. Naučme všechny podnikat. A také podporujme úspěšné. Pak jsem přesvědčen, že zvítězíme“!

Video ke křtu knihy Návrat k prosperitě

Recenze knihy Návrat k prosperitě

Nová kniha navazuje na velmi úspěšnou monografii „100 let svobodného podnikání v Československu s podtitulkem Manažeři s lvíčkem“ Kamila Mikety a skládá se ze 6 kapitol a úvodu předsedy redakční rady Vadima Petrova, prezentující systémový pohled i koncepci nové připravované monografie.

Úvodní analýza prof. Ing. Milana Zeleného, Ph.D., M.S. vychází z dynamiky současného vývoje a uvádí: „Virálně se šíří i zastaralé, dnešním výzvám neodpovídající vzdělávání, politické intervence v ekonomice, rezistence k moderním technologiím, kopírování a plagiátorství. Největším problémem však je rostoucí sklon k monokultuře v zemědělství, průmyslu, vzdělávání i v politice. Příroda ji nesnáší, protože v jejím důsledku usychá a hyne. I lidé potřebují spíše pestrost, rozdílnost a doplňování se než „mono“. Úspěšný fotbalový tým není možné postavit jen z pravých křídel. Nelze stále učit nové generace všechno a všechny stejně. Je třeba neučit co, ale jak myslet a jak hledat vlastní cestu a nevracet se ke starým, prošlapaným.“

Co nás čeká v budoucnosti predikuje další významný teoretik s mezinárodními zkušenostmi prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A. a uvádí: „V Americe je rektor jmenován správní radou, která mu dává jako tvrdý úkol školu buď udržet na špičkové úrovni, nebo ji na špičkovou úroveň posunout. Tlačí na děkany, děkani na šéfy kateder a tak dále a systém opravdu funguje. Je tam absolutní svoboda bádání, v tom to není. Tady se často argumentuje: to je akademická svoboda, do toho nám nemluvte. Ale ta neznamená, že nesmí být univerzita manažersky řízena. Jde tedy o svobodu výběru, ale ne o svobodu nečinnosti nebo nekvalitní činnosti. Souvisí s tím i nynější pozice amerických firem ve světovém měřítku. „

Monografie obsahuje analýzy i mnoha dalších významných osobností, uveďme např. kreativní úvahy prof. JUDr. Z. Součka, DrSc.: „V dnešní superdynamické době jsou lineární extrapolace minulých trendů smrtelným nebezpečím pro další rozvoj. Bankovní analytici používající tyto metody doslova vraždí nové nápady. Neposkytnou úvěr podniku, který v uplynulém období nebyl úspěšný. Inovátor, který nemá minulost, se tak ocitá ve složité situaci, obtížně se v Evropě uplatňují start-upy. Úvěr by zde dnes pravděpodobně nedostali ani Wrightové či Edison.“  A uveďme ještě rozbor prof. Ing. V. Maříka, DrSc.: „Krizové období ukázalo i na možnosti restrukturalizace našeho průmyslu. Desítky firem, ale i výzkumných pracovišť proaktivně přispěly k rychlému, doslova bojovému budování průmyslu ochranných pomůcek, lékařské chemie, telemedicíny, medicínské informatiky atd. Vznikly tak zárodky nového biomedicínského průmyslového odvětví. Masivně se začalo využívat technologií 3D tisku a umělé inteligence, Průmysl 4.0 mohl ukázal svůj potenciál.“

Velmi kreativní publikace obsahuje dále mnoho dalších úvah i analýz předních vrcholových manažérů a analytiků, které se týkají nové generace manažerů, životního stylu úspěšných manažerů, 30 let managementu v České republice a velmi aktuální problematiky globálních médií.

Česká republika je velmi úspěšnou zemí s nejnižší nezaměstnaností ze všech zemí EU a podle řady statistik i nejprůmyslovější zemí EU a může sloužit jako model i pro mnoho „starších“ zemí EU.

Kniha vyšla k 30. výročí České manažerské asociace za podpory její Rady expertů, ambasadorů, aktivních spolupracovníků a příznivců a jejích členů. Lze jen doporučit vydání v anglickém jazyce pro mezinárodní komunitu i pro anglické programy našich vysokých škol.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

předseda Prognostického klubu České manažerské asociace
Univerzita Karlova / ČVUT

 

Ukázka článků autorů knihy Návrat k prosperitě

 
 

Další úspěchy

ČMA slavila 30 let od založení

Česká manažerská asociace (ČMA) si 12. května 2020 připomenula kulaté výročí svého založení a třicet let zastupování manažerů…

Založili jsme Studio ČMA

Úspěchy / success stories ČMA vyhlásila Manažery roku 2019 V 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019 zvítězili a…

 

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.