Kniha ČMA Návrat k prosperitě: Prof. Milan Zelený o lokální ekonomice

ČMA 24. 7. 2020

Prof. Ing. Milan Zelený, Ph.D., M.S., významný česko-americký ekonom je členem Rady expertů České manažerské asociace, která spolupracuje s jeho Nadací ZET akcentující právě principy Tomáše Bati, podle něhož je cestou do budoucnosti podpora lokální ekonomiky. Do knihy České manažerské asociace Návrat k prosperitě kolektivu 40 autorů přispěl článkem, jehož část vám nabízíme.

V případě zájmu o knihu se můžete obrátit na kancelář ČMA: Sára Rybářová, E-mail: , Tel.: 224 109 301

 

Koronavirus odhalil zastaralost, neefektivitu a nespolehlivost uměle konzervovaných zdravotnických, ekonomických, politických, vzdělávacích, společenských a podnikatelských systémů. Neracionální lpění na neudržitelném brání včasnému pochopení, a tudíž i pozitivnímu zvládnutí transformace. Ještě nikdy se lidstvu nepodařilo zastavit, nebo dokonce zvrátit evoluci. Budoucnost je možné ovlivnit, minulost nikoli, jen ji riskantně zopakovat.

Virálně se šíří nejen viry, ale i myšlenky, nápady a návyky, obzvlášť ty špatné. Kolik už například zpátečnický trumpismus na světě vyprodukoval plagiátorských trumpíků a takétrumpů, čímž posílil štěpící stranickost, namísto sjednocující a přirozené spolupráce svobodných trhů. Ekonomiku řídí pochybné intervence politiků. Po pandemii nastane hospodářská krize a nezaměstnanost apokalyptických rozměrů podobné třicátým letům 20. století, jak je zažili i Jan a Tomáš Baťa.

Zdravotní i politická pandemie jsou s ekonomikou spojené, proto by se o nich mělo uvažovat společně, a prosazením rovnovážné a odolné ekonomiky vytvořit novou imunitu lidstva. Dost bylo sociálního inženýrství stranických vládců. Je třeba program na posílení imunity v kombinaci se soběstačnou a přirozeně spolupracující lokální ekonomikou.

 

Konec globalizace

Přichází doba nerovnováhy, proto je třeba učit a zdůrazňovat, jak rovnováhu ve společnosti a v přírodě obnovit a dlouhodobě udržet. Tento proces se nevyučuje, proto jej neznají nejen současní vědci, podnikatelé a manažeři, ale ani politici a jejich analytici. Vedle nerovnováhy se objevují další bezprecedentní jevy. Globalizace končí, technologické i společenské změny akcelerují, přičemž politická scéna štěpí společnost, vyvolává konflikty a lpí na statusu quo či návratu k hodnotám, které nerovnováhu způsobily.

Obava z budoucnosti, úpadek vzdělávání, oslabování spolupráce, spoléhání na „solidaritu“ a ničivé státní intervence jsou jen některé symptomy doprovázející ztrátu rovnováhy. Neinformované, neznalé, zpolitizované a specializované intervence do rozkolísaných společenských i přírodních procesů by mohly být napraveny fundovanými, transdisciplinárními a transgeneračními přístupy, proto je třeba se je začít učit a prosazovat.

Příroda varuje, že vše souvisí se vším. Brouček, hraboš, autonálepka či hlupák v čele mohou způsobit, že se nerovnováha promění v dlouhodobou krizi závislosti přírody a společnosti. Globalizace, jež začala nedávno – v sedmdesátých letech objevením a zneužitím levné pracovní síly –, je sebedestruktivní. Čím větší je snaha levnou pracovní sílu využít, tím více je třeba ji organizovat, učit a předávat jí znalosti a návyky, čímž se prodražuje. Globalizace, co nejdál od konečného spotřebitele, začíná rychle ochabovat a ustupovat.

Návrat výroby a prodeje co nejblíže konečnému zákazníkovi, jak učili Baťové, i když zřejmě neúspěšně, je nevyhnutelný a často překotný. Nedávné americké výzkumy ukazují narůst ekonomické nerovnováhy. Zatímco ekonomiky vyspělých států se rychle přibližují – to, co USA v industrializaci dokázaly za 200 let, Čína pouze za dvacet, uvnitř států, mezi jejich regiony a lokalitami, se stále více zvětšuje nerovnováha a hospodářské rozdíly.

Místo globalizace nastupuje lokalizace a relokalizace hospodářských, vzdělávacích, samosprávních a dalších klíčových oblastí. V USA se už lokalizace projevuje – guvernéři států určují protivirová opatření podle místních podmínek a situace. Státy spolupracují a prezidentu Donaldu Trumpovi zbylo jen vydírání, zejména v New Yorku, vyhrožování a omezování národních zdrojů…

Anotaci a recenzi knihy Návrat k prosperitě najdete na webové stránce asociace ZDE

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.