Redefinice pojmu manažer a noví členové Prezidia České manažerské asociace

ČMA 13. 7. 2023
Ve středu 21. června 2023 odsouhlasilo Shromáždění delegátů České manažerské asociace po více než 33 letech novou etapu činnosti ČMA.

Prezidentka České manažerské asociace (ČMA) Olga Girstlová nastínila tematiku redefinice pojmu manažer. Tato redefinice se zakládá na konceptu trojúhelníku, který společně tvoří celek – podnikatel, manažer, leader.

 

Zásadně se obměnilo také Prezidium, ve kterém je 9 členů. Ze 13 kandidátů byli zvoleni následující osobnosti:

  • Ivo Gajdoš
  • Olga Girstlová
  • Jan Lát
  • Martina Mannová
  • Stanislav Moural
  • Vadim Petrov
  • Otomar Sláma
  • Hana Šmejkalová
  • Milan Šmíd

 

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat do Prezidia mladší generaci, které můžeme předat štafetu“, říká Ivo Gajdoš, který byl u zrodu ČMA v roce 1990.

 

„V ČMA mě, mimo sympatických a inspirativních lidí, které jsem zde poznala a zajímavých akcí zaujal především velký potenciál pro spolupráci vysoké školy právě s praxí. Naše škola nabízí především profesně orientované studijní programy. Spolupracujeme s ČMA na výzkumu v souvislosti s akcí MANAŽER ROKU, pořádáme pod záštitou ČMA konferenci na téma management ve 21. století, naši studenti chodí na stáže do firem, odborníci z praxe u nás přednáší. Hodlám tuto spolupráci rozvíjet nadále.

V dnešní náročné době, zběsilému vývoji technologií a rychle se měnící situaci a nároků na manažery 21. století nesmíme studenty držet ve skleníku, naopak by měli praxi znát. Jsem přesvědčena, že rozvoj aktivní spolupráce v oblasti společných projektů je a bude přínosem pro obě strany a že budu platným členem prezídia, který vnese do ČMA tuto dimenzi,“ řekla paní Martina Mannová, rektorka VŠ AMBIS, která mimo jiné patří mezi aktivní Kolektivní členy České manažerské asociace.

 

„Do ČMA bych rád vnesl své kontakty, zkušenosti a vhled z oblasti inovací a terciálního vzdělávání. Konkrétně mi jde o přiblížení ČMA studentům vysokých škol a univerzit, prohloubení spolupráce v oblasti inovačního podnikání, akademických spin-off společností a také propojení se světovou výstavou EXPO, která proběhne v roce 2025 v Japonské Ósace, jejímž tématem je taktéž práce s talenty a inovacemi,“ řekl během své prezentace Otomar Sláma, předseda správní rady CUIP, který mimo jiné zvítězil v soutěži MANAŽER ROKU 2021 v kategorii Mladý manažerský talent do 35 let.

 

Novou členkou prezidia byla zvolena také Hana Šmejkalová, ředitelka letiště ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE: „Pokud se zamyslím nad prací v prezídiu ČMA, musím ji založit na významu dvou pojmů.

Prvním je pojem MANAŽER. Manažer je vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod jemu svěřené organizace. Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné znalosti a dovednosti. Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh lidí. Ne každý má v sobě přirozenou autoritu a dovednost vést ostatní,“ uvedla Šmejkalová, která získala nejvyšší ocenění MANAŽERKA ROKU 2019 a vzápětí dodala: „Druhým je význam a cíl ČMA: Česká manažerská asociace je českým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Sdružuje manažery napříč obory nebo regiony, které propojuje. Jejím posláním je dlouhodobě zvyšovat odbornost a kompetence českých manažerů.

Mým cílem je tedy podpořit vytvoření platformy, kde se tito výjimeční lidé, manažeři budou scházet, seznamovat, vzájemně informovat, radit a podporovat. A to vše za základních podmínek, kterými jsou profesionalita, důvěra, vzájemná úcta a slušnost.

Protože právě tyto základní lidské atributy se postupně ve světě businessu vytrácejí. A asociace by měla dbát na jejich propagaci a dodržování.“

 

Na otázku: Jaký bude přínos Jana Láta, jakožto nového člena prezídia, pan Lát reagoval: „To je těžké předjímat. Ale jako svůj cíl v rozvoji ČMA si kladu podporovat její posun směrem k organizaci propojující generace. Tedy pomoci přivést do ČMA i mladé manažery, kteří tak mohou asociaci transformovat se z klubu zasloužilých manažerů do platformy, kde mladí manažeři budou moci čerpat od zkušenějších, a přitom přinesou tolik potřebnou dynamiku.“  

Tzv. omladit Českou manažerskou asociaci však není jediným cílem pana Láta, CFO rodinné strojírenské společnosti BENEŠ a LÁT, do ČMA chce přinášet pohled tradičního průmyslu, který je dle jeho slov, pro náš region stále dominantním tvůrcem přidané hodnoty a může velmi dobře sloužit jako podhoubí pro oblasti inovací a nových technologií.  

Třetím pilířem, na který se Jan Lát hodlá zaměřit, je propojování se s vnějšími institucemi: „Podílet se na propojení ČMA s institucemi, které mohou přinášet nové zdroje a nový náboj, a to jak v oblasti financí, tak v oblasti spolupráce s dalšími zájmovými skupinami, jako jsou rodinné firmy, vzdělávací instituce apod.,“ dodal Jan Lát. 

 

„Řídím skupinu lidí v marketingu Packety/Zásilkovny v 6 zemích. Co ČMA nutně potřebuje je mládež. Rád pomohu ČMA v oblasti marketingu, aby byla tato instituce vnímána jinak, nově, aby pomáhala současným i budoucím manažerům“ sdělil delegátům Milan Šmíd, nositel titulu Mladý manažerský talent MR 2020.

 

Poprvé se nám tak podařilo zapojit vítězné manažery do vedení ČMA a propojit tak ještě více 30-ti letou tradici soutěže MANAŽER ROKU, kterou prošlo přes 2 tisíce významných manažerů, s aktivitami platformy České manažerské asociace, která sdružuje podnikatele, manažery a lídry v naší zemi.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter