Ze zákulisí MR23: Finalistka soutěže Manažer roku 2023 – Eva Kislingerová

ČMA 30. 4. 2024

 

„Dívej se stále dopředu.“

 

Prosadila Cirkulární ekonomiku jako předmět na vysoké škole a patří k předním odborníkům v České republice na oceňování podniků a finanční management. Česká profesorka ekonomie, vysokoškolská pedagožka a politička Eva Kislingerová vidí v cirkulárních řetězcích budoucnost.

Jaké intuitivní rozhodnutí jste kdy učinila a projevilo se jako skvělá manažerská volba?

Nejvýznamnějším rozhodnutím, které jsem učinila, bylo přijetí funkce 1. náměstkyně primátorky hlavního města Prahy pro finance a rozpočet. Tato pozice mi umožnila, abych jako rodilá Pražanka poznala Prahu v celé její složitosti a rozmanitosti. Byla to práce, kdy jsem měla možnost uplatnit veškeré své teoretické poznatky v praxi, rozpočet v té době ve výši 70 miliard skončil za mého působení v letech 2014–2018 jako vyrovnaný, neboť se mi podařilo prosadit snížení dluhu o 8 mld. Kč, a tím i zlepšit rating hlavního města Prahy.

V posledních třech letech můj úspěch spatřuji ve skutečnosti, že se mi podařilo přesvědčit a realizovat zaměření Katedry aplikované ekonomie a ekonomiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity k tématu cirkulární ekonomiky. Katedra byla postupně zapojena do dvou grantů zaměřených na efektivitu systémů prostřednictvím uplatňování principů cirkulární ekonomiky v kontextu regionálního managementu. Vyvrcholením práce mnou vedeného kolektivu katedry bylo vydání celkem tří odborných monografií v nakladatelství Grada na téma Cirkulární ekonomie a ekonomika. Současně jsem prosadila a stala se garantkou předmětu Cirkulární ekonomiky, který je součástí vyučovaných předmětů na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naše publikace se postupně stávají základní literaturou k vyučovaným předmětům Cirkulární ekonomiky v ČR.

Jaký nejzajímavější počin konkurence jste zaznamenala a považujete jej za inspirativní?

Principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky mají na mnoha pracovištích nejen podobu jednoho předmětu, ale jsou koncipovány jako ucelené programy připravující odborníky pro praxi.

Čím byste se živila, kdybyste nebyla manažerkou?

Věnovala bych se práci s malými lidmi.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter