Leaders Talk: Umělá inteligence transformuje budoucnost manažerů a podnikatelů, ale klíčem k úspěchu zůstává neustálé celoživotní vzdělávání

ČMA 26. 9. 2023

Dne 20. září 2023 se v Ipsos ve Slovanském domě v Praze uskutečnil první Leaders Talk, inovativní projekt pořádaný Českou manažerskou asociací. Hlavním tématem diskuse, které se zúčastnili význační představitelé české manažerské sféry, byl vliv umělé inteligence (AI) na práci manažerů, stav pracovního trhu a konkurenceschopnost firem. Všichni účastníci se shodli, že rychlý rozvoj AI zásadně promění pracovní prostředí, jak ho dnes známe, a klíčovým faktorem bude, jak rychle jednotlivá odvětví dokážou tuto novou technologii přijmout.

 

První setkání expertních panelistů z různých oborů a publika, složeného z českých manažerů, podnikatelů a médií, se zaměřilo na aktuální téma, které se stalo hojně diskutovaným. O umělé inteligenci diskutovala osmička špičkových manažerů z úspěšných českých společností, mezi nimi Diana Rádl Rogerová z Behind Inventions, Tomáš Čupr zakladatel společnosti Rohlik Group, Leon Jakimič ze společnosti Lasvit, Alexandra Kala za Profimed, Zuzana Ceralová Petrofová z rodinné firmy Petrof, Martin Cígler ze Seyfor, Jan Zadák, mentor a investor a Vladimír Staněk ze společnosti Aramark. Odborníci probrali například následky využívání AI na svou práci a fungování společností.

AI vs. vzdělávání

Ačkoli účastníci vidí v umělé inteligenci velký potenciál a vnímají ji jako nástroj, který lidem usnadní práci a ušetří hodiny času, řada z nich upozorňuje na to, že zásadní je stále celoživotní vzdělávání, které je nenahraditelné. Existence AI by jej neměla za žádnou cenu nahradit, ani zpomalit. Na otázku moderátorky Senty Čermákové: „Jaké lidi připraví o místo AI jako první?“, Martin Cígler odpověděl: „AI nepřipraví o práci žádné lidi. Lidé, kteří budou umět AI používat, připraví o místa ty, kteří to neumí.“ Panelisté se shodli na tom, že významnou roli bude hrát schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch. Řečníci se shodli na tom, že významnou roli bude hrát schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch. Umět využít AI se tak jen řadí mezi další dovednosti, které pravidlo nutného celoživotního vzdělávání potvrzuje. V diskuzi padl i dotaz na důležitost vzdělání u manažerů. I zde se esa podnikavosti jednoznačně shodla na jednom. Škola a formální vzdělávání naučí především proces učení informací a jejich vstřebávání, ale profesní život především závisí na neustálém vzdělávání.

 

Jak využívání AI ovlivní skladbu zaměstnanců společností?

Jan Zadák se nad touto otázkou při diskuzi zamyslel především se zaměřením na IT obor. Dle jeho názoru AI nástroje zatím slouží jen jako pomocníci a efektivní nástroje pro práci. Jak se ale bude technologie vyvíjet dál, v budoucnosti by mohly AI nástroje převzít i tvorbu IT řešení od zadání až po vypracování, což může vyvolat změny na pracovním trhu.

K tomu, jak rychlý bude přesun pracovních povinností ze zaměstnanců na AI, se vyjádřil Tomáš Čupr, který zdůraznil, že implementace konkrétních nástrojů umělé inteligence bude trvat různě dlouho a bude se lišit dle odvětví. „Abychom například nahradili naše IT specialisty, bude nám to trvat 6 měsíců. Bankám 2 roky. A státu…? Kde tou dobou bude AI?“

Při hlasování ohledně toho, nakolik AI ovlivní působnost jejich společností (1 zcela změní, 5 vůbec nezmění), panelisté shodně hodnotili hodnocením 2. Výjimkou byl Tomáš Čupr, který očekávatelně hodnotil 1 (zcela změní), a Zuzana Ceralová Petrofová, která zvolila 4 (změní spíše méně), ale zdůraznila, že AI může hrát důležitou roli v některých oblastech: „Nedomnívám se, že by pracovníky na výrobu pian v dohledné době nahradila AI. Chce to specifickou schopnost, cit a respekt k řemeslu. Nicméně i my pracujeme na plánu, kde bychom byli schopni využít AI nástroje. Rádi bychom vyzkoušeli AI nástroje jako akviziční nástroj pro objevování nových zákazníků a trhů.“

Zuzana Ceralová Petrofová, Martin Cígler

 

Manažeři a využívání umělé inteligence

Klíčovou zprávou diskuze bylo zjištění, že již nyní používá AI v různých podobách 7 z 8 panelistů. Nejčastěji zmíněnými platformami, které manažeři využívají, byly Chat GPT verze 4 a platforma Bard. Tomáš Čupr, investor a zakladatel společnosti Rohlik.cz a Diana Rádl Rogerová, partnerka ve společnosti Behind Inventions a Manažerka roku 2021, navíc vyzdvihli nástroj AskPdf, který jim šetří čas při rešerši konkrétních dat v rozsáhlých PDF souborech.

 

Budoucnost AI nejen pro manažery

Samotná práce manažerů spočívá v efektivním delegování úkolů, vize a schopnosti vyvést lidi z jejich komfortní zóny a dovést projekty do úspěšného konce. Umělá inteligence může v těchto oblastech pomoci, ale podstata manažerské práce samotné zůstane nezměněna.

Diskutující se shodli, že umělá inteligence je cenným nástrojem, který však vyžaduje zodpovědné a promyšlené využití. Všichni panelisté se shodli na tom, že umělá inteligence je dobrým nástrojem, ale je třeba ji řádně ovládat a využívat s rozmyslem. Martin Cígler zakončil panel slovy: „Nejlepší radou je investovat 500 Kč do Chat GPT4. Pokuste se jej využít pro ty nejneoblíbenější, časově náročné a opakované činnosti. Stane se to vaší nejlepší investicí do budoucnosti.“

Nepřekvapivě i sama umělá inteligence ChatGPT na dotaz, zdali může nahradit manažerskou práci, odpověděla: „Umělá inteligence může podporovat manažerskou práci tím, že automatizuje rutinní úkoly a poskytuje analytické informace, ale nemůže úplně nahradit klíčové aspekty, jako jsou mezilidské vztahy, strategické rozhodování a vedení týmu.“

Leaders Talk bylo prvním z mnoha setkání, která mají přinést hlubší porozumění roli umělé inteligence v současné společnosti a jejím budoucím vývojem. Tato akce ukázala, že téma AI je stále živé a zajímavé pro manažery, lídry a podnikatele v České republice.

Dalším setkáním je Leaders Talk v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu již 10. října 2023 na Brněnském veletržním výstavišti. Informace na naleznete www.cma.cz

Fotogalerie
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter