Ze zákulisí MR23: Práce by měla být koníčkem, aneb představujeme vám Daniela Hanuse, kandidáta na post MANAŽER ROKU 2023

ČMA 11. 3. 2024

V rámci celorepublikové soutěže MANAŽER ROKU, která do letošního ročníku vstoupila s novým konceptem, vám postupně představujeme jednotlivé kandidáty na post MANAŽER ROKU 2023. Mezi ně patří i docent Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA, Prezident Asociace strojních inženýrů ČR (A.S.I.). „A.S.I. tehdy, a stejně i dnes, si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti,“ a přesně tyto hodnoty si vzal za své pan Hanuš, kterého jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky.

  • Jaké intuitivní rozhodnutí jste kdy učinil/a a projevilo se jako skvělá manažerská volba?

Intuici jako nevědomý vhled do problematiky vždy využívám při komplikovaných rozhodnutích vedle racionální analýzy situace a činil jsem tak v minulosti a dokumentuji skvělou volbu podpořenou právě intuicí na posledním významném manažerském rozhodnutí. V podmínkách pandemie Covid-19, finanční a energetické krize a rozvíjející se války na Ukrajině jsem jako manažer mezinárodního projektu WEC 2023 s plánovaným rozpočtem řádu 50 milionů Kč musil rozhodnout o formě uspořádání Světového inženýrského konventu, Valného shromáždění WFEO a vědeckého kongresu.V té době byly rušeny všechny akce s fyzickou účastí a převáděny na online formu. Vzhledem k významu akce jak pro světovou veřejnost, tak i pro Českou republiku jako hostitelskou zemi a vzhledem k zásadnímu významu zaměření konventu na udržitelnost, klimatickou změnu, energetiku, vzdělávání a další oblasti, které jsou obsaženy v cílech udržitelného rozvoje vyhlášené OSN jsem viděl jako naprosto žádoucí uspořádat akci s fyzickou účastí delegátů, pokud možno z většiny zemí všech kontinentů. Vedle sledování trendů ve světě, vývoje zdravotní situace, ekonomické situace, analýzy vztahů a realizovaných akcí podobného druhu ve světě a také nálady lidí a jejich ochoty a schopnosti cestovat, kdy bylo velmi obtížné exaktně stanovit výše rizik jak finančních, tak také společenských, manažérská volba o fyzickém uspořádání akce byla v konečné fázi rozhodování podpořena intuicí. Výsledek akce správnost manažerské volby potvrdil a v porovnání s předchozími akcemi, které byly pořádány v normálních podmínkách a také zeměmi řádově ekonomicky i politicky silnějšími, jako například Čína, Austrálie, Brazílie, Japonsko, se výkonově WEC 2023 zařadil do řetězu minulých konventů se srovnatelnými, případně i lepšími parametry.

 

  • Jaký nejzajímavější počin konkurence jste zaznamenal/a považujete jej za pro Vás inspirativní?

Pokud jde o konkurenci v oblasti podnikání obsahující péči o vzdělávání a jeho kvalitu a zajišťování celoživotního profesního rozvoje inženýrů, průběžně sleduji aktivity a výsledky činnosti obdobných institucí především ve světě. Jako určitý vzor v této oblasti je Engineering Council UK – „Inženýrská rada Velké Británie“ s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky. Dlouholetým historickým posláním instituce je přispět k technickému a ekonomickému rozvoji Velké Británie péčí o vysokou profesní úroveň techniků a inženýrů v celé šíři oborů založenou na monitoringu a certifikaci vzdělávacích institucí, technických univerzit a na monitoringu a certifikaci celoživotního profesního rozvoje techniků a inženýrů pro jejich uplatnění v národním hospodářství. Britská inženýrská rada jako nevládní instituce je oficiální součástí vzdělávacího systému ve Velké Británii. Český svaz vědeckovýzkumných společností a jeho součást Český národní výbor Engineers Europe se přirozeně inspirují příkladem Velké Británie a také dalších obdobných institucí v zemích EU.

  • Čím byste se živil, kdybyste nebyl manažerem?

Moje působení jako manažer bylo vždy spojeno s další odbornou pracovní činností jak v průmyslu, výzkumu a také v akademické sféře, tedy s činnostmi vyžadujícími hluboký vhled do průmyslových a výrobních procesů, vědecké, vývojové a výzkumné práce, a praktickou výukou v oborech strojního inženýrství, zejména letadlové techniky a energetiky. Spojení administrativně – manažerské činnosti s praktickou technickou a pedagogickou prací mi velmi pomáhá pochopit a volit správné procesy řízení instituce.

Moje pozice manažera se vyvinula z praktické technické a pedagogické práce v oboru strojního inženýrství, která byla velmi úspěšná a v které jsem dosáhl světového uznání. Proto přechod z manažerské pozice do praktického pracovního nasazení může být a stále je jako učitel na technické univerzitě, Fakultě dopravní ČVUT v Praze.


Motto na závěr:

Práce by měla být koníčkem.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter