Ze zákulisí MR22: Kandidátem na prestižní post MANAŽER ROKU 2022 se stává Tomáš Pospíšil, H&B Group s.r.o.

ČMA 12. 7. 2023
V letošním roce se uskuteční již 30. ročník prestižní soutěže MANAŽER ROKU, ve které jeho vyhlašovatelé, Česká manažerská asociace, vyhlásí nejen hlavní ocenění za Manažera a Manažerku roku 2022, ale také finalisty v jednotlivých soutěžních kategoriích. Každý soutěžící má před sebou jednu až dvě soutěžní disciplíny, během kterých před hodnotiteli prezentuje své výkony, schopnosti, inovativnost, a to jak ve sféře manažerské, tak i v té osobní, lidské. Soutěžní disciplíny nejsou brány na lehnou váhu, čemuž odpovídá jak jejich zadání, tak i hodnocení, které probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri kombinované s kritérii dle EFQM.

Nominaci do soutěže, která trvá již tři dekády, přijal Tomáš Pospíšil, MBA, COO a Business development manager společnosti H&B Group s.r.o, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho můžeme lehce přiblížit. Jako soutěžní kategorii si zvolil: „Manažer malého a středního podniku“.


  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Volím 1. republiku. A to nikoliv proto, že jsme byli průmyslovou velmocí a jednou z nejvyspělejších zemí světa. Ani proto, že se v této době etablovaly naše největší podnikatelské ikony a vzory národní hrdosti. Každá doba s sebou totiž přináší své jedinečné aspekty, osobnosti i zlomové okamžiky. A stejně tak nerad srovnávám různá období, neboť každou dekádu se vše dynamicky mění. Co by se však vytrácet nemělo, a to je i důvodem mé volby, je morální základ společnosti, zásady fair-play, přirozená mezilidská pokora, úcta, a zejména osobní zodpovědnost za svoji činnost, kterou měli prvorepublikoví podnikatelé, tedy manažeři, i jejich zaměstnanci. V takové době by pro mě bylo ctí vést tým, aplikovat současné možnosti, postupy a technologie k naplnění vytýčených cílů firmy a jejího kolektivu. Dosahování výsledků pak lze zaměřit na společné úsilí celého týmu se vzájemným respektem, vstřícným jednáním a lidským přístupem. Takový přístup je dnes stěží aplikovatelný, neboť žijeme v době „korektní“ a všudypřítomné trendy a regulace společenských, pracovních, zaměstnaneckých i jiných měřítek si plošně vybírají daň z jejich zavádění. Díky tomu je dnes manažerskému úsilí, schopnostem a činnosti kladeno do cesty mnoho bariér, které v důsledku snižují efektivitu vedení jakéhokoliv týmu.

U mnohých dnešních mladých manažerů vnímám nízkou míru kompetentnosti právě v důsledku ztráty morálních a společenských hodnot. A proto vidím inspiraci v době 1. republiky.


 

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Denně se dějí desítky situací, které mě neustále posouvají dopředu. Posouvá mě každý moment, kdy udělám něco vlastní poctivou prací a dám tomu vše! Vždy se pak dostaví výsledek, který předčí očekávání. Zásadním okamžikem však pro mě byla změna životní filozofie, kterou jsem prošel před několika lety, a na základě které jsem také vystudoval profesní titul MBA. Získal jsem tak nejen trojrozměrný úhel pohledu na věci ale zejména schopnost zaměřit se objektivně na cíle firmy, práci a výsledky v týmu! Skutečný leader vždy staví úsilí na hodnotách a výsledcích celku, a učí tým „kopat za firmu“, namísto přehlížení či tolerování osobních zájmů zaměstnanců na pracovních pozicích, což vždy limituje cestu k cíli. K tomuto a mnoha dalším profesním i životním poznáním mě tento životní okamžik posunul.


 

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Často máme ve zvyku hodnotit zaměření/chování jedince, jeho zápal či vize v obvyklých situacích, standardním režimu a očekáváních. Jako hodnotitel bych však kladl důraz na, dle mého přesvědčení, největší přidanou hodnotu skutečného manažera, a sice jeho dostatečnou či excelentní flexibilitu právě v krizových situacích, které zpravidla teprve prokazují skutečný charakter, zásady a osobnost. Čili umění vyhodnotit situaci a učinit správné rozhodnutí, ve zlomku času, včetně vnímání všech důsledků a dopadu jeho kroků. Neboť pouze zkušený ostřílený manažer má dostatečný nadhled a potřebný přesah dovedností, nástrojů a schopností, stejně jako lidského přístupu a selského rozumu, aby vedl, řídil, organizoval a rozhodoval s patřičnou zodpovědností v běžných i vypjatých situacích. Takto si zajistí respekt, uznání a stává se opravdovým vůdcem s čitelnou osobností.

Dnes si také na manažerech cením celkové umění komunikace a její zvládání v rozličných situacích napříč firmou v různorodých týmech. Zachování chladné hlavy, rozvahy, rozhodnosti a použití obratné rétoriky je dalším faktorem úspěšného manažera a nezáleží na tom, v jakém oboru, předmětu podnikání či tržním segmentu se nachází.

+ motto na závěr:

Na cestě k vlastnímu rozvoji mohu pomáhat a inspirovat,
Měl bych sdílet a komunikovat,
Musím naslouchat a vnímat,
Neměl bych být lhostejný,
Nesmím ztratit víru.

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se na další spolupráci nejen v rámci soutěže MANAŽER ROKU,

Česká manažerská asociace

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter