Digitální management pro energie

ČMA 21. 6. 2023

Moravskoslezské energetické centrum bezesporu patří k organizacím pro naši zemi velmi důležitým. Zejména to platí nyní, kdy energie jsou snad nejskloňovanějším tématem vůbec. Ředitelem této organizace je Ing. Rostislav Rožnovský, jeden z vítězů soutěže MANAŽER ROKU 2021.


MM: Když jste se na podzim loňského roku dozvěděl, že jste byl oceněn jako vítěz kategorie Manažer digitálního věku v soutěži Manažer roku 2021, překvapilo vás to?

R. Rožnovský: Překvapilo. Mě totiž překvapila, a samozřejmě mile potěšila, už skutečnost, že mě do této soutěže nominovali mí nadřízení.

MM: Co bylo podle vás hlavním důvodem tohoto ocenění, respektive proč právě v této kategorii?

R. Rožnovský: Tohle je pro mě velmi těžká otázka, protože bojovat o umístění s uznávanými manažery velkých soukromých společností je z pozice ředitele krajské příspěvkové organizace těžké obecně. Ale možná tento fakt ve spojení se zavedením IT technologií do našich činností v oblasti energetiky (digitálně řešený energetický management pro cca 1 300 budov, dálkové odečty energií, využívání softwarových nástrojů pro analýzy a následnou modelaci energetických řešení atd.) mohly být důvodem k získání tohoto ocenění.

V českém průmyslu působí mnoho chytrých, schopných a dobrých lidí, takže věřím, že byť bude budoucnost energetiky českého průmyslu více decentralizovaná a soběstačná, tak český průmysl přežije a bude stále hybnou silou české ekonomiky,“ říká Rostislav Rožnovský. (Zdroj: MEC)

MM: Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější vlastnosti dobrého manažera?

R. Rožnovský: Respekt k ostatním, jít dobrým příkladem a kvalifikace v oboru.

MM: Můžete našim čtenářům v krátkosti přiblížit svoji profesní dráhu?

R. Rožnovský: Po studiu na vysoké škole – Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava – jsem pracoval v různých odvětvích. Vedl jsem pobočku zdravotní pojišťovny, byl jsem ředitelem hypermarketu Kaufland a Tesco, nicméně velká část mé profesní kariéry a posledních 17 let jsou spojeny s energetikou. Nejdříve v pozici ředitele firemních zákazníků pro oblast Moravy ve společnosti ČEZ Prodej, později jsem pracoval i v zahraničí na několika manažerských pozicích jak v Bulharsku, tak i v Rumunsku. Od roku 2015 se plně věnuji organizaci Moravskoslezské energetické centrum, souběžně nějakou dobu i Krajské energetické agentuře.

MM: Dnes jste ředitelem Moravskoslezského energetického centra. Co je hlavním úkolem této organizace?

R. Rožnovský: Hlavní činností naší organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu, čisté mobility a dalších služeb zejména pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Již delší dobu nás zaměstnávají také projekty, díky kterým začínáme poskytovat své služby mimo hranice příspěvkových organizací. Od roku 2021 jsme partnerem v integrovaném projektu Life Coala, což je regionální projekt spolufinancovaný z prostředků EU. V únoru tohoto roku jsme podali žádost do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace s projektem Centrum veřejných energetiků (CVE), který je jedním ze 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje, jenž má za cíl bezplatně poskytovat energetické poradenství za účelem vysvětlení odborné tematiky, doporučení osvědčených postupů, nasměrování, sdílení znalostí, vysvětlení moderních trendů, sdílení dobré praxe, poskytování aktuálních informací týkajících se financování případných projektů ad.

MM: Jak ze své pozice vidíte současnou dobu, potažmo budoucnost energií ve spojení s firmami?

R. Rožnovský: Pro firmy, a zejména průmysl byla energetická krize velmi těžká. Mnoho subjektů krizi neustálo a mnoho z nich přežilo jen za cenu velkých ztrát. Na druhou stranu se v období krize ukázalo, že zavedením a následnou kontrolou energetických opatření lze ušetřit nemalé finanční prostředky. Je to krok správným směrem, neboť se domnívám, že i cena energií v této dekádě bude vyšší, než na kterou jsme bývali zvyklí v minulých obdobích před krizí.

Důležité je, že se nám podařilo přežít zimu bez výpadku dodávky energií a daří se snižovat závislost na ruském plynu. V současné době nejen firmy řeší možnost většího využití energií z obnovitelných zdrojů a snaží se být energeticky soběstačné, určitý potenciál také spatřuji například v zapojování firem do komunitní energetiky, což vidím jako správný krok.

MM: Co plánujete vy osobně a také MEC pro nejbližší i vzdálenější budoucnost?

R. Rožnovský: Na MEC máme dlouhodobě období, že nevíme, kam dřív skočit. V příspěvkových organizacích pracujeme na energetických úsporách a zároveň pomáháme připravovat větší projekty (fotovoltaika, výměny zdrojů vytápění apod.) Podílíme se na zpracování strategických dokumentů, jsme partnery v projektech zaměřených na využívání malých modulárních reaktorů, využívání potenciálu geotermálních zdrojů, fotovoltaiky atd.

Pokud uspějeme s projektem CVE, rozšíříme své služby napříč celým krajem a věřím, že díky zavedení systematické a dlouhodobé spolupráce s obcemi pomůžeme zajistit transformaci Moravskoslezského kraje.

MM: A jak obecně vidíte budoucnost českého průmyslu?

R. Rožnovský:Že průmysl už nikdy nebude jako dřív, je zřejmé. Průmysl je pod neustálým tlakem být ekologicky šetrnější, energeticky úspornější, což v případě dnešních cen energií a v kombinaci s inflací není vůbec lehký úkol. Ale jsem optimista a vím, že v českém průmyslu působí mnoho chytrých, schopných a dobrých lidí, takže věřím, že byť bude budoucnost energetiky českého průmyslu více decentralizovaná a soběstačná, tak český průmysl přežije a bude stále hybnou silou české ekonomiky.

Zdroj: MM Průmyslové spektrum
 

Štítky:

 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter