ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE založila KLUB FACILITY MANAŽERŮ

Klub Facility Manažerů 5. 5. 2023 2 min

Na dubnovém zasedání prezidia ČMA byl do jediného sdružení tohoto druhu v ČR přijat KLUB FACILITY MANAŽERŮ. Jeho cílem je více propagovat facility management jako obor. Prioritou mají být především témata z oblasti vzdělávání a osvěty, nových technologií, otázky bezpečnosti na všech úrovních, zavádění moderních aplikací v úklidu, řešení odpadového hospodářství, snižování uhlíkové stopy, úspora energií při zavádění alternativních zdrojů, aplikace BIM do praxe, právní problematiku apod., a to jak formou pořádání seminářů, organizování byznysových akcí či manažerských setkání, jež budou monitorovat aktuální dění v dynamicky se rozvíjejícím oboru facility managementu.

Podporu lze očekávat v těsné součinnosti s ČMA na odborných i společenských akcích či v marketingové sféře, ale zároveň i v široké oblasti vzdělávání, seminářů, přednášek a odborných kurzů.

Do vedení klubu byli zvoleni Arnošt Wagner jednatel agentury s mnohaletou tradicí WPremium event. s.r.o., pod kterou patří časopisy – Facility Manager a Development News.

Ing. Ondřej Štrup, který v roce 1999 inicializoval založení asociace IFMA CZ a v letech 2000–03 a 2012–15 byl jejím prezidentem; je držitelem nejvyššího celosvětového ocenění pro facility manažery – titulem IFMA Fellow (v r. 2013) a je autorem učebnice Základy facility managementu, spoluautorem několika dalších odborných publikací, autorem mnoha článků v odborném tisku. V současné době se věnuje pod hlavičkou FM Institutu vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů a školení FM, s akreditací MŠMT, nejen pro firemní klientelu.

Třetí zakládající členkou je Radka Klemmeyerová, která využije své bohaté zkušenosti z oblasti marketingu ze světa printu a TV.

Prezidentka České manažerské asociace Olga Girstlová k tomu říká: „Vnímáme, že v oblasti facility managementu dochází v současné době k převratným změnám v nejrůznějších odvětvích a nový klub může zásadně přispět k propagaci a osvětě v kontextu s našimi stávajícími kluby a jejich členskou základnou.“ Ředitel ČMA Ivo Gajdoš dodává: „Vítáme nově založený klub k našim dalším aktivitám jak pro naše stávající členy, tak v zájmu rozšíření naší členské základny. Vnímám, že cílem je ještě více nabízet možnost se v tomto oboru dále vzdělávat a vyměňovat zkušenosti. Věříme, že Klub facility manažerů odborně obohatí stávající platformu ČMA a umožní vzájemnou propojenost mezi ostatními sekcemi na všech úrovních.“

Předseda Klubu facility manažerů Arnošt Wagner k tomu doplňuje: „Na spolupráci v rámci ČMA se těšíme a velice si vážíme skutečnosti, že jsme byli osloveni vedením asociace k takové spolupráci. Zároveň to také vnímáme jako mimořádnou možnost využít našich společných mnohaletých zkušeností z oboru facility, které budeme nabízet novým členům a partnerům nejen na manažerské úrovni, ale zároveň díky tomu umožnit výměnu zkušeností z praxe. Plánujeme zužitkovat naše zavedené mediální formy k prezentacím lídrů z oboru FM a díky jejich příkladům inspirovat ostatní. Nejbližším cílem Klubu FM bude navrhnout do zářijové soutěže MANAŽER ROKU osobností z oboru FM.“

 

Rádi přivítáme nové členy!

Představení Klubu Facility Manažerů
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter