29. ročník soutěže MANAŽER ROKU má své vítěze

ČMA 20. 9. 2022

Manažerkou roku se stává Rádl Rogerová z Deloitte Advisory., Manažerem Lát z firmy Beneš a Lát.

Praha (20.září 2022) – Dnes byly vyhlášeni vítězové ve všech kategoriích celonárodní soutěže Manažer roku-Dle slov prezidenta ČMA, Petra Kazíka, finalisté znovu přinášejí inspiraci pro širokou manažerskou veřejnost jak zvládat výzvy  obtížné doby.

Manažerkou roku se stala

Ing. Diana Rádl Rogerová, Deloitte Advisory s.r.o.

Diana Rádl Rogerová je česká vrcholová manažerka a podnikatelka. Donedávna působila jako řídící partnerka společnosti Deloitte ČR, kde také zastávala roli Chief Strategic Officer pro Deloitte Europe. Za svou manažerskou a inovativní činnost byla několikrát zařazena do žebříčku TOP 25 žen Česka vydavatelství Economia a časopis Forbes ji opakovaně zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen. Věnuje se také mentoringu
a přednáší na konferencích o tématech ženského leadershipu, vzdělávání a nových technologiích.

Manažerem se stal roku

Bc. Jan Lát, BENEŠ a LÁT a.s.

Krédo: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ (Jan Werich)

Od roku 2012 je vedoucím ekonomického týmu, podařilo se mu vybudovat efektivní controllingové oddělení.
Od roku 2002 se věnoval oblasti nákupu, v roce 2004 se stal vedoucím nákupního týmu a o tři roky později mu
k vedení nákupu přibylo zajištění finančních zdrojů a pojištění. Věnuje se rozvoji odvětví aditivních technologií se vztahem ke slévárenství a strojírenství, je členem klubu Svazu průmyslu a České manažerské asociace.

Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou:

1. Manažer digitálního věku

Ing. Rostislav Rožnovský, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Krédo: „Kdo je připraven, není překvapen.“

Mnoho let působil na manažerských pozicích v energetických firmách a mezinárodních korporacích. V roce 2015 nastoupil jako ředitel Krajské energetické agentury, o.p.s. a Moravskoslezského energetického centra, p. o. (MEC). Z poradenských a konzultačních služeb poskytovaných pouze pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje se pod jeho vedením stal z MEC uznávaný subjekt, který zpracovává strategické dokumenty a úzce spolupracuje se zástupci veřejné i podnikatelské sféry, čímž se podílí na transformaci energetiky nejen Moravskoslezského kraje. Je členem mnoha expertních pracovních skupin a mezinárodních projektů.

2. Vizionář

Ing. Diana Rádl Rogerová, Deloitte Advisory s.r.o. Vítězka Manažerka roku

3. Manažer malého a středního podniku

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, Vysoká škola NEWTON, a. s.

krédo: „Když něco opravdu chceš, zvedni zadek a jdi si za tím.“

Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a působit v managementu velkých firem. Působil či působí ve vedení několika vysokých škol, v odborných a vědeckých radách v ČR i v zahraničí. Jako autor odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na konferencích. Je přesvědčený, že ke skvělým výsledkům v podnikání vede cesta přes naplněný život ve všech oblastech.

4. Zahraniční manažer

Tomasz Wiatrak, MBA, ORLEN Unipetrol a.s.

Krédo: „Jediný limit, který máš je ten, který si sám vytvoříš.“

Tomasz Wiatrak je od července 2019 předsedou představenstva a generálním ředitelem (CEO) skupiny ORLEN Unipetrol. Má více než desetileté zkušenosti s řízením optimalizačních, restrukturalizačních a auditních projektů. Jakožto předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol je zodpovědný za celkovou správu a řízení společností skupiny ORLEN Unipetrol, právní divizi, strategii a obchodní analýzu, interní audit, divizi HR, komunikaci, bezpečnost, kontrolu, marketing, sponzoring a digitalizaci.

5. Mladý manažerský talent

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, Charles University Innovations Prague a.s.

Krédo: „Přes překážky ke hvězdám.“

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA. Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP. O podnikání, business plánech a zakládání spin-off společností řadu let přednáší v ČR i v zahraničí. Aktuálně je předsedou správní rady dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague a.s., založil přes 10 společností, mezi které patří i česká nejvýdělečnější akademická spin-off společnost GeneSpector s.r.o.

6. Průmysl a návazné obory

Bc. Jan Lát, BENEŠ a LÁT a.s. Vítěz Manažer roku.

7. Zemědělství

Ing. Jiří Schamberger, Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Jiří Schamberger je předsedou představenstva zemědělského obchodního družstva Mrákov, které hospodaří v okresu Domažlice, jeho sídlo je vzdáleno cca 6 km od okresního města Domažlice. Podnik hospodaří v několika katastrálních územích bramborářsko-ovesné výrobní oblasti s velmi členitým terénem. Hlavní činností podniku je zemědělská výroba, především produkce mléka, pěstování polních plodin, provozování bioplynové stanice.

8. Služby

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Krédo: „Nikdy se nevzdávej“ nebo také „Sebrat se a zůstat“.

Pan Kahoun dokázal zrealizovat mnoho úspěšných projektů, nastavit efektivní systém řízení organizace a vedení lidí. Podařil se mu nastavit funkční systém odměňování zaměstnanců a podařilo se mu zrealizovat mnoho úspěšných investičních akcí. V roce 2020 a 2021 se mu, v době koronavirové krize, podařilo vést společnost tak, že v důsledku této krize, nemusel být propuštěn ani jeden zaměstnanec a hospodaření společnosti dosáhlo,
v těchto letech, kladného výsledku.

9. Nezisková sféra

prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav je protkaný pestrou historií, a to jak v kontextu samotného vzniku ústavu, tak ve vývoji léčby a postupné výstavby. Současně je největším onkologickým centrem v České republice. Cílem ústavu je na prvním místě co nejlepší péče o pacienty, která je však úzce propojená s jeho prosperitou a naplňováním stanovených misí a vizí, a to vše pod vedením ředitele Marka Svobody.

10. Veřejná správa

Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

Krédo: „Je lepší shořet než vyhasnout.“

Mgr. Ing. Petr Menšík je tajemníkem Magistrátu města Frýdku-Místku a ještě před nástupem do své funkce projevoval a aktivně se podílel na rozvoji území i majetku města Frýdku-Místku včetně péče o uspokojování potřeb občanů města a klientů magistrátu.

Významnou pracovní zkušeností pana Menšíka byla advokátní koncipientce v advokátní kanceláři, mimo to byl také manažerem reformy veřejné správy, a to v letech 2002–2003.

 

Nedílnou součástí vyhlašování cen soutěže MANAŽER ROKU je speciální cena České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) nazvaná Inovace pro udržitelný rozvoj, která s ohledem na současné globální trendy získává stále více na prestiži. Česká manažerská asociace stála před 10 lety u zrodu české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Tato platforma byla založená 200 generálními řediteli největších globálních firem. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj byla založena před deseti lety a od roku 2016 uděluje každoročně zvláštní cenu firmám za nejlepší Inovace pro udržitelný rozvoj. V letošním roce ceny získává těchto 5 projektů:

  1. Petr Hrubý, AMVOLT.energy – projekt modulární bateriová uložiště
  2. Radek Hyjánek, Well Pack – projekt. náhrada a logistika tradičních „banánových kartonů“
  3. Filip Křesťan, Metrostav a.s. – projekt beton Ecocrete
  4. Tomáš Pešek, REMA Systém, a.s. – využívání a hygienizace odpadních kalů
  5. Cyril Svozil, AERS – HES – domácí bateriová úložiště

Česká manažerská asociace v rámci soutěže Manažer roku dlouhodobě spolupracuje s Vysokými školami
a mladými lidmi. Proto i v letošním roce, byla vyhlášena studentská soutěž na téma “Umíš přemýšlet jako manažer?“ Vítězem v soutěži studentských prací se stala Kateřina Daňková z České zemědělské univerzity v Praze

 

Pořadatel soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, byla založena 12. května 1990. Svým působením navazuje na profesní sdružení manažerů z První republiky, jejichž členem byla řada osobností včetně Tomáše Bati.

Díky soutěži MANAŽER ROKU se asociaci 29 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat nejlepší špičkové pracovníky a úspěšné osobnosti z řad manažerů a podnikatelů. Jejich odborný růst podporuje klubovými aktivitami a networkingem, konferencemi a osobním setkáváním při nejrůznějších příležitostech. Významné jsou projekty, do nichž se ČMA zapojila, například XY-Transfer.

V současnosti ČMA nabízí kolektivním členům a dalším zájemcům bezplatné vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a IT v rámci projektu 110 OPZ.

ČMA od počátku své existence akcentovala etiku v businessu a manažerské činnosti, a na toto téma zorganizovala nespočet diskuzí. Jako první v ČR také vydala Etický kodex manažera.

Kontakt

Mgr. Erika Duchanová

Deputy Manager

Email:
Telefon: +420 602 525 836

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter