I. ročník mezinárodní konference „Management, technologie a sport“

Pořadatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Katedra společenských věd a managementu sportu ve spolupráci s Českou manažerskou asociací

Programový výbor:
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. (předseda)
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (místopředsedkyně)
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (člen výboru)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (člen výboru)

Organizační výbor:
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.(předseda)
Ing. Martin Vyroubal (místopředseda)
Mgr. Jakub Kadlec (člen výboru)

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník.

Program konference

14:00-14:15

Štědroň: Zahájení konference

14:15-14:25

Valenčík: Nashův vyjednávací problém

14:25-14:35

Kostrec (Bratislava): AMISCO – IT systém pre podporu športu

14:35-14:45

Zach: Strategický plán rozvoje Národního tréninkového systému České golfové federace

14:45-14:55

Hynková: Holografie a její aplikace

14:55-15:05

Kambová: Politické a sportovní prognózy

15:05-15:15

Navrátilová: Změny času

15:15-15:30

PŘESTÁVKA

15:30-15:40

Vyroubal: Management mládežnického basketbalového týmu juniorů

15:40-15:50

Kadlec: Softwarové řešení organizace mládežnického hokejového klubu

15:50-16:00

Kozáček: Řízení organizačního týmu v době Covidové

16:00-16:10

Kuchař: Kvantové počítače a jejich aplikace

16:10-16:20

Opelík, Kaprálková: Manažeři na trhu práce

16:20-16:30

Muchová: Kryptoměny a sport

16:30-16:40

Merva: Prognóza vývoje kryptoměn

16:30-16:40

Pavljuk: Prognóza vývojových trendov v športe – rok 2030

16:50-17:00

Závěry: Štědroň

Medailonky vystupujících:

JUDr. Matej Kostrec, PhD.

Je absolventom Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v odbore Ochrana osôb a majetku. Akademický titul Ph.D. získal tiež na Akadémii Policajného zboru v Bratislave úspešným obhájením dizertačnej práce na tému Audit bezpečnosti informačných systémov.

Svoju pracovnú kariéru začal v súkromnom sektore so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií, kde pracoval viac ako 10 rokov najmä s nemeckými a francúzskymi zákazníkmi. Od roku 2008 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde zabezpečuje výučbu informatických predmetov a vedie praktické semináre v oblasti využívania elektronizácie v štátnej správe nielen pre študentov Akadémie, ale aj v rámci kurzov vzdelávania pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra SR. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných článkov so zameraním na informačné systémy a informačnú bezpečnosť.

AMISCO – IT systém pre podporu športu

Informačné systémy sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou športu. Profit z ich aplikácie v športovej praxi majú nielen športovci, ale aj ich tréneri, športové organizácie, fanúšikovia a v neposlednom rade aj široká verejnosť. Analýza herných situácií a jednotlivých akcií pomocou počítačových aplikácií pomáha stanoviť presnejšie tréningové plány pre konkrétnych hráčov i celý tím a optimálnejšiu taktiku hry. Modelovaním možného vývoja útočných i obranných akcií prostredníctvom umelej inteligencie a expertných systémov a na základe bázy dát vytvorenej zo zrealizovaných herných akcií, slúžia výstupy z tohto modelovania ako podklad pre cielenejšie vedenie tréningov a nácvik útočných i obranných situácií. Predmetom tohto príspevku je prezentácia fungovania a možností využitia jednej z takýchto počítačových aplikácií, a to konkrétne informačného systému Amisco.


Bc. Isabela Hynková

Studentka navazujícího magisterského studia oboru Projektový management inovací, pohybující se na poli IT, jejíž zálibou je zejména francouzský jazyk.

Holografie a její aplikace:

Na úvod bude posluchačům přiblížen pojem hologram, holografický princip a základní rozdělení hologramů. Následně bude navázáno kapitolou, jež se zabývá momentálním využitím hologramů v celosvětovém měřítku, kdy bude na praktickým příkladech poukázáno na jejich využití ve vybraných tržních sektorech, včetně jejich výhod, popř. nevýhod. Dále pak budou posluchači seznámeni s holografickým principem černých děr či vesmíru, jež propojuje klasickou fyziku s kvantovou mechanikou a jako poslední, samostatná kapitola bude využití holografického principu na poli neurologie, jež se zabývá holografickou teorií mozku Karla Pribrama.


Bc. Lenka Muchová

Bc. Lenka Muchová, studovala ekonomiku a management na UJEP v Ústí nad Labem a v současné době dokončuje magisterské studium na ČVUT Praha obor projektové řízení inovací a zároveň ČZU Praha obor podnikání a administrativa. V současné době působí jako sales manager výrobní společnosti.

Kryptoměny a sport:

Přednáška kryptoměny a sport bude zaměřená na vznik a vývoj decentralizovaných kryptoměn a jejich využití ve světě sportu.


Ing. Lukáš Kozáček

Ing. Lukáš Kozáček vystudoval v roce 2013 veřejnou ekonomiku a správu na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno. Po ukončení magisterského studia působil, či působí na různých manažerských pozicích ve sportovním prostředí v ČR i zahraničí. Během posledních let byl členem organizačních výborů významných mezinárodních sportovních akcí, konferencí a eventů v České republice. V roce 2021 zahájil doktorské studium kinantropologie na Fakultě sportovních studií MU Brno.

Řízení organizačního týmu v době Covidové

Příspěvek pojednává o problematice manažerského řízení Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů v Ostravě v Covidové době a vlivu na vývoj nových technologií využitelných při pořádání významných sportovních akcí.

Kontakt

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

předseda Prognostického klubu ČMA a ČA Římského klubu

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. studoval s vyznamenáním systémovou analýzu na MU Brno a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia začínal jako vysokoškolský pedagog na Komenského Univerzitě v Bratislavě. Působil rovněž jako soudní znalec. V roce 1992 studoval na Ashridge Management College ve Velké Británii. V současnosti přednáší prognostiku na Univerzitě Karlově, ČVUT a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

Odkaz na připojení ke sledování konference
  • Kdy2. 2. 2022 (středa), 14:00
  • KdeFakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, 625 00 Bohunice, místnost B11/206
  • JakOnline stream prostřednictvím aplikace Microsoft TEAMS, konference je volně přístupná ke sledování přes níže uvedený odkaz
Odkaz na připojení ke sledování konference

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.