Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. studoval s vyznamenáním systémovou analýzu na MU Brno a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia začínal jako vysokoškolský pedagog na Komenského Univerzitě v Bratislavě. V roce 1992 studoval na Ashridge Management College ve Velké Británii.

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel mezinárodního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel marketingu HK ČR, kde organizoval řadu manažerských a technologických misí do USA a zemí EU aj.). Přednášel internetový marketing a prognostiku na University of Northern Virginia. Pravidelně přednášel v anglickém jazyce v rámci programu Atlantis, společného projektu FD ČVUT a amerických univerzit. V současnosti přednáší marketing management, prognostiku a manažerské rozhodování na Katedře managementu sportu FTVS UK, MÚVS ČVUT a spolupracuje s VŠMVV, MU Brno a Fakultou managementu UK Bratislava. Založil novou vědeckou disciplínu „Manažerskou politologii“. Působil rovněž jako soudní znalec.

Je výkonným redaktorem časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies, předsedou Prognostického klubu České manažerské asociace, ředitelem Prognostického institutu VŠMVV a prezidentem České asociace Římského klubu.  Je autorem nebo spoluautorem 24 knih a vysokoškolských učebnic; 3 vyšly v zahraničí.

Je rovněž autorem 7 divadelních her pro divadlo SEMAFOR (Facenet, Globální slavnost, Zkouška z politologie aj.) a ovládá plynně anglický, německý, ruský a slovenský jazyk.  Podílel se na založení nadace pro pomoc pacientům s onkologickým onemocněním; je sponzorem organizace Trasparency International.

 

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Prognostický klub,
předseda prognostického klubu čma a ča římského klubu

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. studoval s vyznamenáním systémovou analýzu na MU Brno a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia začínal jako vysokoškolský pedagog na Komenského Univerzitě v Bratislavě. Působil rovněž jako soudní znalec. V roce 1992 studoval na Ashridge Management College ve Velké Británii. V současnosti přednáší prognostiku na Univerzitě Karlově, ČVUT a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

    Buďte s námi v kontaktu

    Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

    Odebírat newsletter