Finanční a psychologická podpora firem v současné turbulentní době

Česká manažerská asociace a Elite klub Praha Vás srdečně zvou na 4. setkání na téma
„Finanční a psychologická podpora firem v současné turbulentní době“

  • Dotace versus finanční nástroje
  • Práce se zaměstnanci – jak pomoci zvládat strach a obavy

Na každé téma bude vyhrazeno 45 – 60 min. při vzájemném sdílení zkušeností a různých metod.

Účast jen pro pozvané.

Krátké představení:

Jiří Jirásek
Předseda představenstva NRB

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA.

Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (od IX/2021 Národní rozvojová banka, a.s.), nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014 – 2020.
Od 1. 1. 2016 zastává pozici předsedy představenstva Národní rozvojové banky, a.s.

Pozvánka v PDF

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter