Setkání RK Střední Čechy v Elektrárně Mělník

el_melnik_skupinaCelou fotogalerii naleznete zde

Dne 4. června 2015 se uskutečnilo v pořadí 4. setkání ČMA Regionálního klubu Střední Čechy, a to v prostorách Elektrárny Mělník, Horní Počaply. Přítomní manažeři měli možnost diskutovat přímo s Miroslavem Krebsem, ředitelem společnosti Energotrans, a.s. a absolvovat zajímavou prohlídku prostor. Nechyběly ani informace o činnosti klubu pro další období a prostor pro networking. Vedení klubu děkuje všem za účast, výbornou atmosféru a těší se na další společné akce.

Elektrárna Mělník (EMĚ) je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze – leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 6 x 55 MW, 2 x 110 MW a 1 x 500 MW. Elektrárna Mělník zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. Obě komodity vyrábí ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.