Prohlášení vrcholových manažerů České manažerské asociace k politické reprezentaci

Výrazné zefektivnění fungování státu, včetně propuštění nadbytečných úředníků, a také podporu národního kapitálu a podnikání požadují podnikatelé a manažeři, kteří ve dnech 12.–14. září diskutovali v moravské Lednici o problémech a směrování České republiky.

Prohlášením vrcholových manažerů České manažerské asociace k politické reprezentaci skončilo v jihomoravské Lednici třídenní Podnikatelsko-ekonomické fórum. Účastníci se shodli na tom, že politická reprezentace, která vzejde z říjnových voleb, by měla jako první úkol neprodleně začít s nastavením fungování státu. „Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur,” uvádí se v prohlášení. Jak totiž dlouhodobě potvrzují mezinárodní analýzy, největší zátěží podnikání v ČR je právě nekvalitní fungování státní správy a institucí.

Celou fotogalerii naleznete ZDE

 

Alarmující je nárůst úředníků a státních zaměstnanců za poslední dvě dekády o 30 procent. Signatáři výzvy apelují proto na politiky, aby omezili počet nadbytečných úředníků. “Například snížení počtu státních zaměstnanců o 70 tisíc bude stát nutit k efektivnějšímu fungování, navíc se ušetří zhruba 40 miliard korun,” uvádí se v prohlášení.

Uspořené prostředky navrhují signatáři investovat:

– 20 miliard korun do zvýšení kvality školství

– 10 miliard do navýšení platů zbylých státních zaměstnanců

– 10 miliard korun na snížení státního dluhu

Tyto investované prostředky garantují zvýšení konkurenceschopnosti ČR do budoucna.

Vrcholoví manažeři sdružení v ČMA upozornili na alarmující skutečnost, že česká ekonomika se dostala na hranici svých extenzívních možností a přesto není schopna zajistit rozvoj společnosti bez dluhů jak soukromých tak státních / veřejných. Problém tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem ekonomiky. Stávající model není proto udržitelný.

Klíčovým návrhem signatářů je požadavek na podporu toho, aby se ekonomický rozvoj ČR v daleko větší míře opíral o vlastní vývoj a produkci, které nabízí především národní kapitál. “Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy z dosavadního vývoje ekonomiky a masivně a všestranně podpoří ty její části / firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti,” uvádí se v prohlášení ČMA.

 

TEXT PROHLÁŠENÍ

Vrcholoví manažeři sdružení v České manažerské asociaci se obrací na politickou reprezentaci, která vzejde z říjnových všeobecných voleb, s následující výzvou

 

I.

 

Současná konjunktura české ekonomiky nesmí politikům bránit kritickému pohledu na její kvalitu.

 

  1. Ekonomika se dostala na hranici svých extenzivních možností, přesto není schopna zajistit rozvoj české společnosti bez dluhů jak soukromých tak státních / veřejných.
  2. Problém tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem naší ekonomiky. Stávající model není proto udržitelný.
  1. Český ekonomický rozvoj se musí v daleko větší míře opírat o vlastní vývoj a produkci, které nabízí především národní kapitál. Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy z dosavadního vývoje ekonomiky a masivně a všestranně podpoří ty její části / firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti.

 

II.

 

Mezinárodní analýzy opakovaně ukazují, že největší zátěží podnikání v naší zemi je nekvalitní fungování státní správy a institucí, a to přesto, že za 20 posledních let vzrostl počet jejich pracovníků o 30 procent.

 

Vyzýváme proto, již opakovaně, k nápravě řízení státu, a to v prvním kroku ke snížení počtu státních zaměstnanců například o 70.000. Státní správa tak bude, zcela logicky, nucena fungovat efektivněji a navíc se ušetří cca 40 mld. Kč.

 

Uspořené prostředky navrhují signatáři investovat

  • 20 miliard korun do zvýšení kvality školství
  • 10 miliard do navýšení platů zbylých státních zaměstnanců
  • 10 miliard korun Rada expertů navrhuje použít na snížení státního dluhu.

 

Tyto investované prostředky garantují zvýšení konkurenceschopnosti ČR do budoucna. Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur.

Click to Hide Advanced Floating Content