Milan Pokorný

Je průvodcem ve fakultní mateřské škole, v tzv. lesní třídě, kde díky svému modernímu empatickému přístupu pomáhá dětem formovat a utvářet jejich osobnost. Podporuje rozvoj kritického myšlení, kreativitu a přirozené talenty. Učí je týmové spolupráci a rozšiřuje jejich schopnosti v oblasti leadershipu a sebereflexe. Environmentální výchovou vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě i k sobě samým.

V roce 2018 dokončil akreditační program pro získání licence ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation), má odkoučováno přes 300 hodin a zaměřuje se na mladé talenty a budoucí profesionály mezi mileniály a generací Z.

Svůj volný čas věnuje především osobnímu rozvoji, neurovědám a budování mezilidských vztahů v propojení s efektivní komunikací. Jako motorkáři a bývalému parašutistovi mu není cizí vystupovat ze své komfortní zóny a tím také posouvat vize hranic možných úspěchů v budoucnosti.

 

Milan Pokorný

Soukromý: Sekce předškolního vzdělávání,

Je průvodcem ve fakultní mateřské škole, v tzv. lesní třídě, kde díky svému modernímu empatickému přístupu pomáhá dětem formovat a utvářet jejich osobnost. Podporuje rozvoj kritického myšlení, kreativitu a přirozené talenty. Učí je týmové spolupráci a rozšiřuje jejich schopnosti v oblasti leadershipu a sebereflexe. Environmentální výchovou vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě i k sobě samým.

    Buďte s námi v kontaktu

    Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

    Odebírat newsletter
    STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
    Děkujeme za pochopení.