doc. Ing. David Tuček Ph.D.

 

 

doc. Ing. David Tuček Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati Zlín, děkan Fakulty managementu a ekonomiky

Děkan Fakulty managementu a ekonomiky, garant oboru Ekonomika a management, člen oborové rady Management and Economics a Managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně či člen vědecké rady Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě v Hradci Králové. Již během studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně začal publikovat odborné, recenzované články s tématem managementu, kterých dodnes napsal více než 40.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter