Manažeři v česku vidí největší bariéry v rostoucí byrokracii a častých změnách legislativy