Shromáždění delegátů ČMA – SAVE THE DATE

Prezidium České manažerské asociace svolává v souladu s §248 občanského zákoníku a čl. 9 odst. 5 stanov ČMA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ na středu 9. června 2021 od 13:00 do 16:00 hodin. Místo konání – zasedací místnost Newton College v Kongresovém paláci Praha. Prezence delegátů bude prováděna v době od 12:30 do 13:00 hodin.

1.

Zahájení a volba orgánů shromáždění delegátů

2.

Zpráva volební komise o volbách delegátů SD

3.

Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti SD

4.

Zpráva o činnosti ČMA a Prezidia za rok 2020

5.

Plán činnosti ČMA na 2. pol. roku 2021

6.

Výsledek hospodaření ČMA za rok 2020

7.

Rozpočet ČMA pro rok 2021

8.

Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2020

9.

Vystoupení hostů a partnerů ČMA

10.

Diskuse delegátů

11.

Návrh na usnesení SD

12.

Schválení výtahu z výroční zprávy ČMA

13.

Závěr

Po ukončení SD bude od 15:15 hod. následovat neformální diskuse s malým občerstvením a přípitkem pro delegáty ČMA a pozvané hosty.

Podklady pro shromáždění delegátů ČMA budou delegátům zaslány předem.

Účast delegátů je nutná. Delegáti potvrďte prosím svou účast na e-mail: do 31. 5. 2021.
Účast je jen pro zvané.

V případě, že se delegát nemůže shromáždění zúčastnit, je povinen předat veškeré podklady včetně pozvánky zvolenému náhradníkovi a informovat K. Novákovou mailem.

V Praze dne 17. 5. 2021
Ing. Petr Kazík, PhD. prezident ČMA

 

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter