263. PMK: Členové ČMA našli společnou řeč se senátorkou Horskou

ZOBRAZIT CELOU FOTOGALERII

 

Za skvělou akci označují členové České manažerské asociace (ČMA) setkání s místopředsedkyní senátu Miluši Horskou. Proběhla 26. září, a jak jinak, než v Senátu. Spojena byla s prohlídkou historické budovy a Valdštejnské zahrady. Uspořádal ji ČMA Regionální klub Severovýchodní Čechy v čele s její předsedkyní Marií Jírů. A proč právě on?

Klub zastřešuje aktivity i v Pardubickém kraji, odkud senátorka pochází a za nějž byla zvolena, a dlouhodobě s ní spolupracuje. „Při svém pracovním vytížení si najde čas přijít mezi nás na akci klubu. Proto jsme s radostí přijali pozvání přijít k ní do Senátu. Moc si toho vážíme,“ uvedla Marie Jírů.

Účastníci si užili debatu, zaměřenou zejména na sociální oblast – zaměstnávání mladých lidí, žen po či na mateřské dovolené, invalidních důchodců a oblast vzdělávání. Díky skvělé rétorice a občas břitkým poznámkám Miluše Horské neztrácela diskuse na dynamice. Upozornila na potřebu zavádění kratších pracovních úvazků, na vyšší příspěvky na mateřské pro ty, kteří se o dítě starají, ať už by šlo o matku či otce.

Senátorka navrhla zvednout toto téma s podporou asociací a svazů v první polovině příštího roku. „Máme nejvíce invalidních důchodců v celé Evropské unii. Ale firmy o ně nemají zájem. Na úřadech práce z nich přitom vytváříme nesvéprávné osoby, bez možnosti získat práci,“ upozornila Miluše Horská na šedou ekonomiku, kde z nich část působí. Kriticky se vyjádřila k zákonu o sociálním podnikání s tím, že je napsán tak, že jej mohou používat pouze obce.

Diskutovalo se také o důchodech, zejména v souvislosti s živnostníky a podnikateli v menších firmách. „Stárne nám populace menších podnikatelů, z nichž mnozí platili nedostatečně do důchodového systému. Ty čekají hodně malé důchody, což může být problém,“ uvedla senátorka.

Závěrečná část diskuse cílila na vzdělávání, do tématu se pustilo několik přítomných. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec zmínil problém nedostatku technicky vzdělaných lidí zejména v malých a středních podnicích.

Akce probíhala ve vřelé atmosféře a účastníci se shodli na tom, že šlo o jedno z nejpovedenějších setkání s politikem. Už předem byl o ně obrovský zájem, organizátoři museli ale zájemce odmítat, počet míst byl limitován. „Určitě to nebyla poslední akce v tomto duchu,“ slíbila Marie Jírů. A jak dodává: „Jedním z poslání našeho klubu je propojování podnikatelské sféry a veřejné správy. Daří se nám to také díky paní místopředsedkyni senátu Miluši Horské. Za to jí patří velké poděkování.
Ivo Gajdoš, viceprezident a zároveň předseda Pražského klubu, který byl spolupořadatelem dodal, že činnost regionálních klubů je velkým přínosem a že ČMA oslaví v květnu 2020 třicáté výročí svého založení.

O České manažerské asociaci
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.