Michal Lichter a projekt XYZ Transfer: Podpora pro generaci Z a budoucnost společnosti

ČMA 15. 2. 2024

V dnešní době rychlého technologického rozvoje a neustálých společenských změn se stává stále důležitějším propojování generací a vytváření inovativních projektů, které přinášejí prospěch pro celou společnost. Jedním z vizionářů, kteří se rozhodli být hnací silou těchto změn, je Michal Lichter, který v rámci České manažerské asociace po pěti letech obnovuje a rozšiřuje projekt zaměřený na propojování zkušených manažerů s jejich mladšími kolegy, a to v rámci projektu XYZ Transfer. 

Vzhledem k trendům dnešní doby jsme se za pomoci umělé inteligence Michala zeptali na několik otázek souvisejících s projektem. 

AI: Proč jste se rozhodl podpořit projekt XYZ Transfer a co vás k tomu vedlo? Jak vidíte, že tento projekt může být prospěšný pro generaci Z a společnosti jako celku?

ML: Po mojí loňské účasti v soutěži MANAŽER ROKU jsme se s členy ČMA dali do řeči, jak bychom mohli podpořit mladou generaci manažerů a vznikla idea obnovit aktivity Klubu mladých manažerů a navázat na původní program XY transfer, kdy zkušení manažeři předávají formou mentoringu zkušenosti mladším, začínajícím manažerům. Tato myšlenka mi dává jednoznačně smysl, neboť české firmy potřebují vychovávat nové generace manažerů a z vlastní zkušenosti vím, že programy, jako je tento, jsou výbornou možností je do manažerských rolí připravit a jejich kompetence rozvíjet. Nedávno médii proběhla zpráva, že mladí lidé z generace Z nemají takový zájem o vedoucí funkce, jako generace před nimi. Důvodem je mj. zvýšený stres, tlak, nechuť pracovat přesčas nebo převzít odpovědnost. XYZ Transfer tuto mezeru může pomoci překlenout. Chceme mladé talenty namotivovat a pomoci jim, aby dokázali sebe, svoje týmy i firmy efektivně řídit a tím mohli být ve svých rolích úspěšní.

 

AI: Jaký smysl vidíte v začlenění generace Z do tohoto projektu a jak si myslíte, že může přinést novou perspektivu a hodnotu do spolupráce s generacemi X a Y?

ML: Mentoringový program je přínosný pro obě strany – mentora i mentee. Mentee samozřejmě čerpá zkušenosti od mentora, konzultuje s ním konkrétní situace, ptá se na jiný pohled na věc apod. Přínos má ovšem i pro mentora, který má naopak lepší představu o uvažování mladých manažerů, jejich životní filozofii, stylu, potřebách, problémech. Obě strany mohou získat úplně novou perspektivu a spolupráce může být přínosná i z pohledu nápadů a inovací. Je známou skutečností, že generace Z má blízký vztah k technologiím, což může přispět k posílení kreativity, konkurenceschopnosti nebo digitalizaci firem.

 

AI: Jakými konkrétními způsoby plánujete podpořit a motivovat účastníky projektu, aby se zapojili aktivně a přispěli k jeho úspěchu?

ML: XYZ Transfer nebude jen o individuální spolupráci mentoringového tandemu. Součástí projektu budou i společná setkání, kde plánujeme aktivně zapojit účastníky k výměně zkušeností, diskusím a jiným aktivitám. Chceme vytvořit prostor a platformu pro předávání manažerských znalostí a dovedností, což je koneckonců přesně v souladu s filozofií ČMA. Do budoucna počítáme i se spoluprací s akademickou sférou, startupy, nebo zapojením účastníků soutěže MANAŽER ROKU.

 

AI: Jaké konkrétní dovednosti, znalosti nebo zkušenosti generace Z považujete za nejcennější a jak byste rád viděl, že budou sdíleny a využity v rámci projektu XYZ Transfer?

ML: Škála témat, která se v mentoringové spolupráci pokrývají, je velmi široká. Nejčastěji jsou předmětem diskusí zkušenosti z oblasti řízení a strategie firmy, vedení týmů, motivace lidí, organizačního nastavení, change management, expanze do zahraničí, dále různé měkké dovednosti včetně komunikačních dovedností, prezentace, vyjednávání, prioritizace, přesvědčování apod. Nicméně v minulosti byli do programu zapojeni i zkušení manažeři s velmi specifickými znalostmi, např. z oblasti krizového managementu. Velmi aktuální jsou samozřejmě zkušenosti z oblastí digitálních transformací, datové analytiky, nebo zabezpečení dat. Témata mezi mentorem a mentee přirozeně nelimitujeme a necháváme spolupráci volný průběh, aby si dvojice sama nastavila cíle a očekávání.

 

AI: Můžete nám poskytnout nějaké příklady úspěchů nebo přínosů, které byly dosaženy v rámci předchozího projektu XY Transfer a které vás motivovaly k jeho obnovení s generací Z?

ML: Zpětná vazba z původního projektu byla skvělá, proto jsme vlastně vůbec neváhali, zda obnovení projektu dává smysl. Při nastartování jsme získali informace, že s odstupem času je řada mentoringových dvojic i po letech stále v kontaktu, mnohdy přešla i do přátelství. Zapojení generace Z je pak jen přirozeným krokem, jak se projekt vyvinul v čase. Mezi největší přínosy účastníci nejčastěji řadili inspiraci a nový úhel pohledu na řešení problémů, motivace realizovat změny a také možnost poradit se s externí autoritou, zkušeným odborníkem z byznysu.


 

Michal Lichter je regionálním ředitelem firmy Billigence, poradenské společnosti v oblasti datové analytiky a business inteligence. Ve své roli je zodpovědný za vedení regionu střední a východní Evropy a Skandinávie. Michal má více než 10 let zkušeností z consultingu a projektového managementu a během své kariéry vedl desítky projektů pro klienty po celém světě. Věnuje se také mentoringu, výuce na vysokých školách nebo pravidelně přednáší na konferencích.

Michal Lichter získal ocenění Mladý manažerský talent v soutěži MANAŽER ROKU 2022 a současně je nositelem titulu TOP 10 MANAŽER ROKU 2022. Současně jde o předsedu Klubu mladých manažerů pod jehož křídla projekt XYZ Transfer spadá.


 

Chci se stát členem Klubu mladých manažerů
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.