Ženský leadership je důležitým a obohacujícím prvkem v moderním světě

ČMA 20. 5. 2024

O ženském leadershipu jsme si povídali s prezidentkou České manažerské asociace Olgou Girstlovou, která má na svém kontě mnohá ocenění jako podnikatelka a manažerka. Jaká je tedy životní role ženy, matky, podnikatelky a manažerky?

Česká manažerská asociace pravidelně oceňuje manažerky v soutěži Manažer roku. Vnímáte rozdíl mezi rolí manažera a manažerky?

Tradičně byla funkce manažera vnímána jako mužská, což vedlo k předsudkům ohledně jeho schopností a autority. Naopak manažerka může čelit předsudkům, že ženy jsou méně schopné řídit a že jejich rozhodnutí jsou emocionálně motivovaná. Je důležité tyto stereotypy překonávat. V konečném důsledku by manažer a manažerka měli být hodnoceni na základě svých schopností, výsledků a přínosu pro organizaci, bez ohledu na pohlaví. Důležité je, aby se společnost stále více zaměřovala na rovnost a diverzitu, aby byla vytvořena inkluzivní pracovní kultura pro všechny.

Od manažera se očekává, že dokáže efektivně řídit tým, plánovat strategie, komunikovat s různými zainteresovanými stranami a dosahovat cílů firmy. Jeho dovednosti jsou často spojeny s analytickým myšlením, rozhodováním a řešením problémů.

Také od manažerky očekáváme dovednosti v oblasti řízení a komunikace, které ale dokáže obohatit o specifické perspektivy a dovednosti, jako je empatie, týmová spolupráce a schopnost budovat silné vztahy.

V souvislosti s tempem a náplní práce jsou kladeny na manažerky vyšší nároky, a to předpokládá vyšší individuální schopnosti leadera. Jak vnímáte ženský leadership?

Ženy často disponují větší empatií a schopností naslouchat a efektivně komunikovat. Lépe rozumějí potřebám týmu a dokáží zajistit, aby se každý cítil respektován. Ženské vedení je orientované na rozvoj a růst, bývá flexibilnější a otevřenější novým přístupům. To je klíčové v rychle se měnícím světě a vede to k dlouhodobým výsledkům a udržitelnému úspěchu. Ženy ve vedoucích pozicích jsou vzorem k překonávání genderových stereotypů.

Je důležité si uvědomit, že ženský leadership není lepší ani horší než ten mužský. Oba mají své výhody a mohou se vzájemně doplňovat.

Je ženský leadership jen pojem, nebo se mu chcete věnovat systémově?

Ženský leadership není pouze prázdným pojmem, a je důležité mu věnovat systémovou pozornost. Podpora a mentorství, včetně spolupráce v týmech a budování kolektivní inteligence a kreativní řešení problémů, je výrazným rysem ženského leadershipu. Stejně jako schopnost flexibility a adaptalibity, hledání nových jistot a příležitostí v době změn, zaměření se na dlouhodobou udržitelnost a vyvážený přístup k práci a osobnímu životu, budování dlouhodobých vztahů a udržitelných obchodních modelů. Posláním ČMA je podpora profese manažera a prezentace jejího významu pro výkonnost a udržitelnost podniků, které zajištují ekonomickou prosperitu v naší zemi, veřejnosti. Uvědomujeme si potenciál ženského leadershipu a máme zájem věnovat mu větší pozornost, připravit systémové sdílení zkušeností žen ve vedoucích pozicích a jejich přenos do manažerského světa mužů. Protože i studie ukazují, že různorodé týmy dosahují lepších výsledků.

Děkujeme za rozhovor.

Text: redakce
Foto: ČMA

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter