Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 6.týden 2021

ČMA 14. 2. 2021

Evropská komise

  • Evropská komise dne 11. 2. 2021 zveřejnila zimní hospodářskou prognózu 2021, která předpovídá, že hospodářství EU poroste v roce 2021 o 3,7 % a v roce 2022 o 3,9 %. Očekává se, že ekonomiky eurozóny a EU dosáhnou svých předkrizových úrovní produkce dříve, než předpokládala hospodářská prognóza z podzimu 2020, a to z velké části z důvodu silnější dynamiky růstu v druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. Hospodářský dopad pandemie zůstává v jednotlivých členských státech nerovnoměrný a očekává se, že tempo oživení se bude rovněž výrazně lišit. Rizika spojená s prognózou souvisejí zejména s vývojem pandemie a s úspěchem očkovacích kampaní. Silnější růst podpoří rovněž nástroj na podporu oživení Next Generation EU.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 10. 2. 2021 formálně schválil nástroj na podporu oživení a odolnosti, který umožní čerpat granty a půjčky na zmírnění dopadů pandemie v celkové výši 627,5 miliardy eur. Tyto finanční prostředky budou k dispozici po dobu tří let a bude je možné využívat i zpětně na projekty zahájené od 1. února 2020. Podmínkou čerpání je vytvoření a předložení (do 30. 4. 2021) národních plánů na podporu oživení a odolnosti, které se soustředí na klíčové oblasti politiky EU. Alespoň 37 % rozpočtu každého plánu musí být vyčleněno na opatření v oblasti klimatu a alespoň 20 % na digitální opatření. Plány musí také respektovat pravidlo „do not significant harm“. Příslušné nařízení zároveň stanoví, že finanční prostředky mohou obdržet pouze ty členské státy, které dodržují zásady právního státu a základní hodnoty EU. Rada ministrů nařízení formálně schválila dne 11. 2. 2021. Nařízení vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, přičemž se předpokládá, že publikované bude dne 18. 2. 2021.
  • Evropský parlament dne 10. 2. 2021 přijal zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně akčního plánu pro oběhové hospodářství. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 574 pro : 22 proti, přičemž 95 europoslanců se hlasování zdrželo. Europoslanci vyzývají Komisi, aby navrhla závazné cíle do roku 2030 pro recyklaci výrobků a obalů či stanovila jasná kritéria pro ekodesign neenergických výrobků.
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter