Výrazně podpořme národní podnikatelství a vyšší přidanou hodnotu

ČMA 18. 2. 2021

Česká manažerská asociace dlouhodobě podporuje snahy, aby se cestou prosperity stalo národní podnikatelství, inovace a podnikání mladých. Současná pandemická situace a důsledky vládních opatření jdou ale v řadě aspektů proti tomuto trendu.

První vlna pandemie na jaře 2020 zřetelně ukázala, že Česká republika má ohromný potenciál ve výzkumu a vývoji a její podnikatelé jsou enormně flexibilní např. ve výrobě zdravotnických pomůcek, při využití 3D tiskáren atd. Česká republika je mezi špičkou evropských zemí v umělé inteligenci (prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT). Průmyslová výroba v ČR dokázala v roce 2020 odolat hospodářskému poklesu, koncem roku produkce a hodnota nových zakázek začala stoupat. (Po očištění o vliv počtu pracovních dnů průmyslová výroba reálně meziročně vzrostla o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,1 %. ČSÚ, listopad 2020)

Vzhledem k vládním omezením dochází k podkopání podnikání, zejména ve službách, stravování, cestovním ruchu, kultuře, sportu aj. Existuje riziko, že řada lidí, zvláště mladých, se po nepříznivých zkušenostech odvrátí od podnikání.

„Hledáme cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit, stejně jako mladé lidi dostat k podnikání. Pokud to nezměníme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Je to spojeno s výší přidané hodnoty. Proto důvod obnovy je snaha po co nevyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,“ uvádí prof. Milan Zelený.

Integrace podpory

Potenciál národního podnikatelství není dostatečně využíván a podporován. (V souvislosti s pandemií covid-19 vláda nepodpořila dostatečně domácí inovativní výrobce a výzkum.) České republice chybí dlouhodobá strategie národního podnikání a propojení všech subjektů, které ho nyní podporují.

Výzkum a vývoj

Cestou, jak zvýšit tvorbu hodnoty české ekonomiky, je výrazněji podpořit výzkum a vývoj, design a prodej produktů pro koncového zákazníka. To jsou oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou.

ČR má příliš velký počet výzkumných center, které se soustřeďují na základní výzkum, místo aby se věnovaly aplikovanému výzkumu (prof. Eva Syková). Otázka je v dostatečné dostupnosti nových technologií, což předpokládá sdílení a spolupráci ve firemní sféře (prof. Milan Zelený).

Regionální seskupení

ČMA navrhuje povzbudit vznik nových podniků v regionech a regionálních jader s propojenými komunitami. Nutné je pomoci seskupování technologických firem, které nabízejí přidanou hodnotu a nechtějí být jen osamocenými subdodavateli. „Svět se posouvá od globální výroby a velkých komplexů k regionům,“ říká prof. Milan Zelený.

Vzdělávací systém

Zásadní změnou by mělo projít školství a celý vzdělávací systém, navázaný na trh práce. Podle aktuálních odhadů KZPS se v těchto dvou letech bude rekvalifikovat 100 tisíc osob. ČMA v této souvislosti nabízí mladým lidem prostřednictvím svých programů unikátní možnost setkávat se s manažerskými osobnostmi a úspěšnými podnikateli.

HNP versus HDP

ČMA upozorňuje na to, že je nutné rozlišovat mezi ekonomikou na našem území (HDP) a ekonomikou vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo před časem k přeřazení ČR do kategorie rozvojových zemí (JP Morgan Chase). Většina české ekonomiky je v rukou zahraničních vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí zhruba 350 miliard Kč (prof. Zdeněk Souček). Dalších 400 miliard korun ztrácí ČR cestou daňové optimalizace zahraničních firem. Tato hodnota činí zhruba 15 % rozpočtu ČR (prof. Richard Hindls).

Doporučení

Při renesanci národní ekonomiky je třeba podpořit nově vznikající a již sebevědomou českou podnikatelskou sféru. Jaké kroky by měly vést k rozvoji národní ekonomiky:

  1. Obnovit klíčovou roli vlastnictví a vlastnických funkcí
  2. Maximalizovat přidanou hodnotu (vytvářet integrované celky pro koncového zákazníka či spotřebitele.)
  3. Posílit spolupráce českých podniků v tvorbě integrovaného produktivního prostředí (IPP) v průmyslu, zemědělství i službách.
  4. Omezit závislost na cizích podnicích a ekonomikách prosazením moderních, inovačních technologií a tradičního podnikatelského umu a ducha.
  5. Modernizovat vzdělávací systém, akcentovat sdílené vzdělání a přípravu nové generace, národní podnikatelské vrstvy, s pomocí sítí podnikových, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.
  6. Zárukou budoucnosti ČR je jen kompetentní uplatnění mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání vlastní cesty k autonomii a výkonu.

Kroky k nápravě

Cílem výše uvedených poznatků a opatření je zvýšení autonomie, sebevědomí a dlouhodobé samoudržitelnosti české národní podnikatelské sféry, a to povzbuzením spolupráce a sdílení maximalizace přidané hodnoty, utvrzení klíčové role vlastnických funkcí, obnovení respektu pro komplexní a integrovaný produkt, pro koncového zákazníka či spotřebitele.

Česká manažerská asociace navrhuje organizovat rozsáhlou veřejnou diskusi o výše uvedených doporučeních, a to i prostřednictvím regionálních a odborných klubů ČMA. Nezbytné bude zapojit do odborné diskuse Radu expertů ČMA, Institut Equilibrium sedmi českých a slovenských profesorů, další vědecké kapacity z akademické sféry, odborníky z průmyslu a dalších oborů. Nutné je využít dosavadní zkušenosti institucí a organizací podporujících lokální podnikání jako je CzechInvest aj. Tyto snahy by měla zastřešit společná snaha vládních i nevládních institucí a organizací.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter