Setkání v Plzeňském Prazdroji, aneb co vše bylo předmětem brainstormingu Elite klubu Praha

Elite Klub Praha 8. 12. 2022 5 min

Ve čtvrtek 20. října se uskutečnilo již 6. setkání členů Elite klubu Praha. V Plzeňském Prazdroji v pražském Myslbeku, a to na pozvání paní Drahomíry Mandíkové, ředitelky firemních vztahů a komunikace pro Evropu, Asahi Breweries Europe Group a členky představenstva Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

I když je skupina Asahi mezinárodní, ctí lokální značky a do Top 5 globálních značek piv se vedle holandského Grolsch, italského Peroni a japonského Asahi Super Dry dostal a Pilsner Urquel.

Mateřská Asahi byla založena před 130 lety v Japonsku blízko Tokia. Ve svém portfoliu má kromě zlatavého moku, které tvoří 90% obratu, také japonskou whisky, soft drinky, jídlo a výživové produkty. Do Evropy vstoupila před 5 lety a byla to největší japonská investice v zahraničí v poslední dekádě. Šlo o akvizici, která byla hodně sledována a podporována vládou, šlo o velkou věc.

Jako perličku na závěr k představení této světově známé značky je překlad jejího pojmenování. To doslovně znamená „vycházející slunce“.

„A samozřejmě ty dva tři poslední roky nejsou nejšťastnější, my jsme procházeli vekou transformací, kdy evropská komise rozhodla, že je třeba společnost prodat dál. Bylo to období obrovské nejistoty ale neztratili jsme ani jednoho člověka. Podařilo se nám udržet zaměstnance i produktivitu,“ řekla Drahomíra Mandíková.

Udržitelnému rozvoji se začala paní Mandíková věnovat, tehdy ještě se Sabmuller před 15 lety – tehdy se tomu říkalo efektivita – např. ve snižování vody, snižování spotřeby energií, atd. Mělo to samozřejmě také vliv na životní prostředí, ale prvořadým cílem byla efektivita, vycházející z vývoje cen a konkurenceschopnosti. Tak se například v úspoře vody na 1 l piva dostali z 10 l na 3,5 litrů. Samozřejmě to vyžadovalo velké investice, ale ty měly návratnost rok i méně. Tím začali ovlivňovat nejen svou firmu, ale celý dodavatelský řetězec.

Pro ilustraci emise CO2 v pivovarech jsou 15% a dalších 85% tvoří výroba obalů, zemědělství, transport, atd. Paní Mandíková komentovala závazek Asahi pro oblast životního prostředí do roku 2030 (viz slide 3), kdy do roku 2025 budou používat 100% energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 budeme neutrální ve všech našich pivovarech. Např. ve spotřebě vody chtějí jít ve všech pivovarech pod 3 litry. Další oblast se týká cirkulárního packagingu, ale také například rozšíření výroby nealkoholických nápojů, zaměřených na tzv. zodpovědné pití…viz např. reklamy Birellu. Tím se snaží pracovat i se zažitými stereotypy nezodpovědného pití alkoholu.

Energie z obnovitelných zdrojů se jim začala vyplácet – nejen ze solárů, ale i větrníků – neboť zapojily i celý supply chain. Ve všech zemích tak přešli na tzv. zelenou elektriku. V Holandsku už jsou úplně carbon neutrální, priorita v Polsku byla přejít od elektřiny z uhlí na zelenou elektriku.

Při definici udržitelného profitu, který je v rámci 4 P (people, planet, profit, purpose) jsme dali přednost řešení, které by bylo zajímavé i pro zaměstnance a celou lidskou společnost. Naším cílem je najít smysluplné propojení hodnot zakladatelů před 100 lety a zamyšlení nad posláním firmy do budoucna. Výhodou je, že pivo lidi spojuje a v současné době „osamocenosti“ je to o to více důležité.

Dostáváme se k problému definice kapitalismu jako maximalizace zisku, ale to je již přežité, protože „stakeholderů“ je dnes mnohem více než akcionářů a zdroje jsou omezené. Proto se v Asahi zaměřili na profitabilní řešení závislých na ekosystému. Profitovat musí všichni – jde o změnu myšlení – do budoucna můžeme podnikat jen s ohledem na planetu. A když to nebudeme dělat, tak to bude drahé.

Jde o velkou změnu myšlení, protože je potřeba se dívat zvenku dovnitř místo zevnitř ven.

V dnešních dnech je bezesporu velmi podstatným tématem trvalá udržitelnost zdrojů, čehož si je společnost Asahi rovněž vědoma.

 

A jak to vypadá v praxi?

  • 74% obalů je vratných – 45% vratné lahve, 26% KEG sudy, 3% tanky
  • mezi 26% nevratných obalů patří pouze: 22% plechovky, 3% PET lahve, 1% nevratné lahve

Pro lepší demonstraci na obrázku níže vidíte analýzu životního cyklu obalového materiálu.

Díky distribuci zlatavého moku ze PET lahví do lahví skleněných klesla spotřeba plastu o 800 tun!

Reklamní kampaň, která se věnovala zmíněnému snižování užívání plastů nesla zvučný slogan: „Končíme s plastovým. Cinkejme s lahvovým,“ aneb: „Kupujte lahváče a pomozte uklidit Česko.“ Kampaň nabádala zákazníky k vracení skleněných vratných lahví, s tím, že za každou se společnost postará o úklid jedné PET lahve.

V ekologické revoluci se společnost Asahi zaměřila i na další segmenty, kde by bylo možné šetřit naši planetu. Vypovídající ukázku můžete vidět na následujícím obrázku, kde se díky zdánlivě drobnému detailu dokázalo ušetřit více než 100 tun odpadu! Zkrátka: „S novou lahví šetříte přírodu i vy.“

Jak jsme se již v úvodu článku zmínili o skutečnosti, že společnost se v posledních dvou, třech letech potýkala ne zrovna se snadnými rozhodnutími a posuny, chopila se příležitosti, kdy dala dohromady společnost odporníků, kteří se semkli a „zabojovali“ za český chmel. Více o projektu ProChmel se dočtete v již dříve publikovaném článku.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter