Deloitte přináší přehled protiruských sankcí a jejich vlivu na firmy a podnikatele

ČMA 10. 3. 2022

Situace na Ukrajině dále eskaluje a sankční opatření jsou aktualizována téměř každý den. Společnost Deloitte proto připravila stručný přehled situace, který je aktuální k 4. 3. 2022 a který se zaměřuje na možný dopad sankcí na obchodní činnost.

Aktuální informace naleznete na blogu dReport pod tagemPomoc Ukrajině“.

Které státy uvalily sankce

Sankce uvalila EU, Velká Británie a USA, postupně se připojují další státy. Švýcarsko od 28. února 2022 vůči Rusku zavádí veškeré sankce po vzoru EU. Podobná omezení zavádí nebo v blízké době pravděpodobně zavedou Austrálie, Japonsko a Kanada. Diskutuje se i o opatřeních ohledně kryptoměn, pomocí kterých může docházet k obcházení sankcí.

EU rovněž zavedla sankce proti Bělorusku. Vztahují se zejména na obchodování se zbožím (minerální paliva, tabák, dřevo, cement, železo a ocel, bitumen, gumu a zboží dvojího užití) a jakékoli další zboží a technologie, které by mohly sloužit vojenskému průmyslu a vývoji technologií a obranných či bezpečnostních mechanismů. Další opatření by mohly směřovat vůči oligarchům, Národní bance Běloruska a odříznutí Běloruska od platebního systému SWIFT.

Pro místní klienty, kteří obchodují s Ukrajinou, Ruskem, ruskými občany či subjekty a jejich pobočkami mimo území Ruska jsou nejdůležitější sankce zavedené Evropskou unií.

Sankce mířené na jednotlivce a podniky

EU uvalila sankce na více než 700 osob a více než 50 podniků a bank. Sankce představují zmražení veškerého majetku Vladimira Putina a Sergeje Lavrova, dále omezující opatření vůči členům Rady bezpečnosti Ruské federace a všem členům Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, oligarchům a podnikatelům činných v ropném, bankovním a finančním sektoru, členům vlády a vysoce postaveným vojenským představitelům a propagandistům.

Na zmíněné osoby se rovněž vztahuje i zákaz cestování, nesmí proto vstoupit na území EU ani přes něj cestovat.

Finanční sankce

Jsou zakázány transakce s ruskou centrální bankou. Sedm ruských bank s výjimkou Sberbank bylo odpojeno od systému SWIFT. Rusku byl odepřen přístup na většinu kapitálových trhů. Je rovněž zakázáno kótování a poskytování služeb souvisejících s akciemi ruských státních podniků v EU. Dále jsou občanům Ruska zakázány vklady přesahující určitou hodnotu a je zakázáno jim prodávat cenné papíry denominované v eurech.

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zavedl sankce vůči majetku Centrální banky Ruské federace, Fondu národního blahobytu a Ministerstvu financí Ruské federace. Vybrané ruské banky byly odříznuty od systému SWIFT.

Omezení exportu

 • Energetický sektor: EU zakázala prodej, dodávky, převody nebo export zboží do Ruska. Omezení se týká zboží, které souvisí s rafinérským průmyslem, a vztahuje se i na poskytování souvisejících služeb.
 • Letecký a kosmický průmysl: Jedná se o zákaz exportu zboží a technologií pro letecký a kosmický průmysl, zákaz poskytování pojištění, zajištění a servisních služeb v tomto sektoru a zákaz technické a finanční výpomoci. Zákaz exportu se vztahuje na prodej veškerých letadel, náhradních dílů a vybavení pro ruské letecké společnosti.
 • Technologický a výrobní sektor: Omezení se vztahují na export zboží a technologií dvojího užití a export zboží a technologií, které by mohly pomoci posílit ruský obranný a bezpečnostní sektor (např. polovodiče a špičkové technologie).
 • USA: Seznam kontrolovaných produktů pro export do Ruska se výrazně rozšířil, a to i o produkty, které se dříve podle kategorií 3 až 9 seznamu pro kontrolu obchodu (CCL) nekontrolovaly. Konkrétní kontroly produktů pro koncové vojenské použití byly rozšířeny na téměř všechny produkty spadající do souboru předpisů o správě vývozu (EAR). V důsledku toho tedy bez licence nelze poskytnout žádné americké produkty a technologie vybraným společnostem a obranným organizacím. Opatření se vztahují také na reexport amerických produktů a technologií kdekoliv na světě.

Z provozního hlediska celní úřady v rámci EU podrobují všechny dodávky do Ruska rozšířeným kontrolám, což vede k blokacím na hranicích. Opatření proti Rusku se zavádějí prioritně.

Víza a cestování

Ruským diplomatům, veřejným představitelům a podnikatelům není dovolen přednostní přístup do EU ani k evropským vízům. Nemělo by se to však týkat běžných občanů Ruska.

EU a USA znemožnily ve svém vzdušném prostoru vzlety, přistání i přelety letadel ruských leteckých společností.

Překážky pro podnikatele

Vedle sankcí a povinností zdejších společností zmiňované sankce respektovat je při rozhodování o pokračování obchodní činnosti v regionu v nejbližší době zásadní zvážit otázky provozu firmy a její dobré pověsti. Okolnosti vyžadují, abyste další kroky podnikli v souladu s hodnotami vaší společnosti, které překračují rámec dodržování předpisů. Rozhodnutí, která v nejbližších dnech společnosti učiní, a s nimi související komunikace mohou mít vážný dopad na image společnosti v očích klientů i zaměstnanců.

Je třeba zvážit i následující a rizika:

 • Riziko, že Rusko jako odplatu za sankce zabaví majetek zahraničních subjektů a osob
 • Problémy související s bankrotem ruských státních bank
 • Problémy související s EU zaměstnanci v Rusku a jejich přemístěním vzhledem k zákazu letů cizích leteckých společností do a z ruského území
 • Problémy související s ruskými zaměstnanci v EU a stávajícími vízovými omezeními

Doporučené kroky společností Deloitte:

 • Vytvořte přehled všech obchodních toků s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou
 • Zanalyzujte stávající omezení v souvislosti s další obchodní činností a jejím financováním
 • Informujte své vedení o regulačních, strategických a reputačních rizicích a před rozhodnutími dobře zvažte relevantní informace
 • Ihned podnikněte potřebné kroky k pozastavení dotčených obchodních činností
 • U činností, ve kterých chcete pokračovat, se ujistěte, že všichni obchodní partneři, majitelé a propojené banky jsou v souvislosti s nejnovějšími sankcemi prověřeni. Zvažte potenciální omezení vztahující se na ruské státní podniky a organizace. Ujistěte se, že všechny vaše produkty, technologie či služby byly dodatečně přehodnoceny s ohledem na
  – kontroly dvojího užití (včetně amerického omezení reexportu)
  – seznamy dalších kontrolovaných materiálů
  – možné kontroly konečného užití v závislosti na zamýšleném využití daného produktu konečným příjemcem
 • Zajistěte jasnou komunikaci napříč dodavatelským řetězcem a vůči všem zaměstnancům
 • Prověřte své pojistné podmínky v případě pojištění průmyslových a podnikatelských rizik s ohledem na výluky v důsledku vyšší moci a válečných konfliktů

Porušení sankcí a jiných omezujících opatření

Porušení omezení a sankčních opatření postihuje řada českých právních předpisů (zákon o provádění mezinárodních sankcí, zákon týkající se kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem atd.). Sankce týkající se pravidel obchodování se zbožím dvojího užití mohou dosahovat až výše 50 mil. Kč. Dále má porušení licenčního režimu za následek nemožnost udělení vývozních licencí po dobu následujících tří let.

Navíc porušením sankcí a jiných omezujících opatření lze spáchat i trestný čin proti míru a válečný trestný čin (např. podle § 410 Porušení mezinárodních sankcí), případně trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (např. trestné činy týkající se vývozu zboží a technologií dvojího užití). Za tyto trestné činy mohou být odpovědné jak fyzické, tak i právnické osoby.

Z výše uvedených, ale i mnoha dalších důvodů je důležité mít ve firmách zavedeny compliance a procesní mechanismy, které budou předcházet případnému, byť i nechtěnému napomáhání zneužití svého zboží pro nežádoucí účely, a to nejen v obchodu s Ruskem a Běloruskem. Zanedbání této oblasti může vést nejen ke ztrátě dobrého jména, ale i k administrativním a trestním sankcím.

 

Štítky:

 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter