Reforma politického systému Bohumíra Štědroně: Podstatné zvýšení pravomocí antimonopolního úřadu a zákon o lobbingu podle modelu USA

Prognostický klub 10. 6. 2021

Docent Bohumír Štědroň z Prognostického klubu ČMA vypracoval promyšlenou reformu politického systému České republiky s využitím zkušeností ze zemí EU.

Uplynulo již více než 30 let, kdy byla v roce 1990 degenerovaná feudální monarchie se státním marxistickým náboženstvím (které působilo jako opium a vytvářelo falešné vědomí o dokonalosti tehdejšího systému) nahrazena otevřeným politickým systémem s „podsystémy anarchie a chaosu“.

Svět se mezitím „zrychlil“ a změnil a je zapotřebí redukovat „podsystémy anarchie a chaosu“ na minimum cestou transformace politického systému na efektivní demokracii:

 1. Zvýšení pravomocí antimonopolního úřadu. Možné odvolání proti rozhodnutím antimonopolního úřadu bude řešit zvláštní soud. Ten by řešil vybrané případy a musel by rozhodnout v předem stanovené lhůtě, podobně jako v případě žalob na platnost volebních výsledků. Jde o model „Nejvyšší správní soud“, ale řešil by jen případy stanovené zákonem.Uvedené opatření si vyžádá samostatný komentář a je nutné se poučit z USA. Před mnoha lety upozornil regulátor v USA na dominantní postavení telekomunikační firmy AT&T a nařídil rozdělení firmy. Dominantní operátor se odvolával a rozdělení firmy tak trvalo několik desetiletí, kdy už nebylo aktuální.

  Podobně v roce 2020 bylo zahájeno řízení o rozdělení firmy Facebook v USA a lze předpokládat „běh na velmi dlouhou trať.“

  O rok později v roce 2021 v segmentu informačních technologií vypracoval server Cable.co.uk průzkum a zaměřuje se na cenu mobilních dat po celém světě. Byly analyzovány údaje prakticky ze všech zemí světa.

  V Evropě průměrná cena za jeden gigabajt nepřekračuje hranici 1 amerického dolaru (21,6 korun). To se týká třeba Polska (0,64 dolaru), Francie (0,41 dolaru) nebo Itálie (0,27 dolaru) a Ruska (0,29 dolaru). Jsou tu ale i záporní premianti a k těm bohužel spadá i Česká republika.

  Na starém kontinentu má vůbec nejdražší mobilní data Řecko; za jeden gigabajt zde v průměru zaplatí 8,16 dolaru. Stříbrnou medaili v nejdražších datech však získala Česká republika. U nás stojí 1 GB průměrně jenom o jeden cent méně, tedy 8,15 dolaru (176,6 korun). Vůbec nejdražší v Česku nabízený gigabajt však stojí 36 dolarů (780 korun). Česká republika je ze všech zemí světa na 210 místě, a to ukazuje na celkové selhání antimonopolního úřadu.

  Nefunkčnost antimonopolního úřadu zasahuje celou řadu dalších kartelizovaných oblastí  (neúměrně vysoké ceny bytů, dvojí kvalita potravin, kartely obchodních řetězců aj.).

 2. Politická strana, která zvítězí ve volbách, získává 55 % mandátů v Poslanecké sněmovně. Poslanec, který opustí politickou stranu, jež ho delegovala, ztrácí mandát. Příkladem může být První republika i některé experimenty v EU.
  Bez bonusu pro vítěznou stranu může sestavení vlády trvat i roky (Belgie) a destabilizovat celý politický systém.
 3. Imunita poslance se vztahuje jen na projevy v Parlamentu podle britského modelu. Parlament předložený zákon schválí, nebo neschválí. Nejsou možné žádné dodatky a přílepky (francouzského model).
 4. Zákon o lobbingu podle modelu v USA
 5. Zákon o lichvě včetně zastropování dluhů (švýcarský model, starověký Řím)
 6. Prezident je volen zákonodárným shromážděním na jedno volební období podle izraelského modelu.
 7. Povinná vojenská služba s integračními prvky jako v Izraeli
 8. Finanční úřady a kontrolní orgány mohou kontrolovat hospodaření jakékoliv organizace operující na území České republiky.
 9. Zákon o domovském právu podle modelu První republiky
 10. Vyšší soudní orgán bude rozhodovat a nevracet případy soudu nižší instance.
 11. Vrcholoví politici musí absolvovat antidopingové testy jako vrcholoví sportovci.

Uvedená opatření budou znamenat transformaci současného modelu na efektivní demokracii a podstatné urychlení rozhodovacích procesů. Umožní ČR rychlé zvyšování životní úrovně a kvality života. Urychlí se rovněž postup České republiky jako nejprůmyslovější země EU na samotnou špičku EU.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

předseda Prognostického klubu ČMA a ČA Římského klubu

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. studoval s vyznamenáním systémovou analýzu na MU Brno a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia začínal jako vysokoškolský pedagog na Komenského Univerzitě v Bratislavě. Působil rovněž jako soudní znalec. V roce 1992 studoval na Ashridge Management College ve Velké Británii. V současnosti přednáší prognostiku na Univerzitě Karlově, ČVUT a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter