PERFORMANCE MANAGEMENT JOURNEY PROGRAM

ČMA 13. 1. 2021

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

…jak mít firmu v lepší kondici…

Dynamická perspektiva spojuje výkonnost obchodního modelu s dlouhodobým fungováním firmy a zaměřuje se na ekonomickou udržitelnost systémů, adaptaci kapacity a odolnost v čase. Nezohledněné změny vnějších a vnitřních faktorů mohou mít dramatické důsledky pro další vývoj společnosti.

Ve skutečnosti je však čas znovu vše naplánovat. Vždy byste měli přezkoumávat svoji situaci, nejen v dobách růstu, ale i v časech méně příznivých. Stanovili si a rozhodli, kam směřují Vaše vize a cíle. Aktualizovali svůj obchodní plán s ohledem na strategii, finance a lidský kapitál.  

Kombinací poznatků a dlouhodobé praxe ze statického a dynamického pohledu pracujeme s širokou škálou výkonných mechanismů, mezi které např. patří optimalizace interních procesů, kultivace strategického uvědomění či překonfigurování externích vazeb.

Hlavní jádro našeho modelu tvoří pracovní a řídící procesy Vaší společnosti, které přes performance dialog propojují dvě oblasti: working capital management a human capital management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů.

Performance Management Journey Program® je tvořen ze 6 hlavních částí dvou oblastí, working capital a human capital.

Využíváme metody LEARNING BY DOING v kombinaci s dalšími metodami:
✔e-learning,
✔workshopy/webináře jednotlivých částí,
✔praktická videa,
✔meetingy s osobnostmi,
✔handouty,
✔worksheet,
✔one-to-one diskuze,
✔evaluace.

Oblast working capital

Working capital management je obchodní strategie, která má zajistit, aby společnost fungovala efektivně tím, že bude co nejlépe sledovat a využívat svá aktuální aktiva a pasiva. Primárním účelem working capital management je umožnit společnosti udržovat dostatečný cash flow ke splnění krátkodobých provozních

Jaká je tedy správná strategie?
Je to strategie odlišení, umění se přizpůsobovat nelehkým podmínkám a naprosto jedinečná schopnost dosáhnout výrazně vyšší rychlosti.
Dobrou strategii nestačí mít!

Každá společnost takový reporting má, ale otázkou je, jaká je kvalita těchto dat, jak rychle je schopna data aktualizovat, zda je schopna dělat rychle drill down v organizační struktuře a jak tento reporting podporuje oddělení controllingu, aby rychle nalezlo business důvody výkyvů hodnot od plánů (různé hierarchie a datové kostky).

Rychlá identifikace business důvodů výkyvů je klíčová pro včasnou a správnou reakci managementu.

Pro úspěšnou implementaci změn se snažíme vždy čísla propojit s lidským faktorem a motivací.

Oblasti human capital

Human capital management nejsou pouhé teorie a pravidla. Jedná se o soubor praktických potřeb, zaměřených na organizační strukturu daného subjektu. Realistická obchodní strategie musí být podložena údaji i o lidském kapitálu.

„achieving added value through people“

Neexistují žádné univerzální šablony, jak který subjekt řídit. To, co by mohlo být pro jeden subjekt perfektní, může u dalších působit jako překážka anebo být naprosto nevhodné. A proto musíme najít ty správné zdroje, jako jsou:

  • získávání talentů je klíčovou odpovědností, kterou je třeba brát vážně, abychom měli dobře fungující organizace
  • řízení talentů aneb pracujte se svými Áčky. Vnímejme své zaměstnance jako aktiva, do kterých investujete, díky nimž se Vám podaří maximalizovat jejich hodnotu
  • optimalizace talentů – považujte pracovní sílu za více než jen náklad na podnikání. Udržování spokojenosti zaměstnance a zapojení ho do Vaší společnosti závisí na tom, jak přistupujeme k celému životnímu cyklu zaměstnanců

Stejně jako u jiných obchodních aktiv je cílem efektivně využívat schopnosti zaměstnanců, snižovat rizika jejich stagnace a maximalizovat návratnost investic ROI.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
MŮŽE UKÁZAT MNOHEM VÍCE NEŽ JEN SYSTÉM,
KTERÝ SPRAVUJE DATA A PROCESY LÉPE.

Human capital management by se měl zaměřit na podporu talentů, udržet špičkové umělce a investovat do další generace firemní kultury.

Mezi klíčové výhody performance řešení human capital management patří:

  • jak zaujmout a udržet si talenty
  • jak agilně reagovat na změny
  • jak zefektivnit personální procesy
  • jak optimalizovat řízení pracovních sil a výdajů

„Review“ is at the heart of the process.

Na závěr celého procesu Performance Management Journey klademe důraz na performance review, kde dochází k hodnocení pracovního výkonu manažery, jenž také identifikují slabé a silné stránky, nabízejí zpětnou vazbu a stanovují cíle budoucnosti. Performance review je tak klíčovou součástí pokračujícího dialogu mezi manažery a zaměstnanci.

„It´s important for Human Capital Management team members to understand the feelings of employees and communicate them to their superiors and business leaders.“

Záleží nám na tom, aby rozvoj zaměstnanců nebyla pouze vykázaná čísla v účetnictví, nýbrž zhodnocená investice, se kterou můžeme počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy. Proto je potřeba, aby zaměstnanci znali smysl školení. Pokud totiž školený tým zná smysl, tréninkové plány se naplňují, lidé si školení užívají a těší se.

Na závěr tohoto článku bychom Vás chtěli informovat, že autorka článku, Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE již zpracovává plán firemního vzdělávání na téma: „Strategy of Business Education in the Future.“ 

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter