Olga Girstlová: „Manažer je klíčovým prvkem k dosažení úspěchu podniku“

ČMA 1. 2. 2023

Olga Girstlová, podnikatelka, konzultantka start-upů, zakladatelka Letního podnikatelského kempu a Regionálních podnikatelských kempů pro mládež z dětských domovů. Řídí se životním mottem „Spolupráce – spoluúčast spoluzodpovědnost – spolupodnikání”, které považuje za základ úspěšného působení ve všech oblastech života. Od listopadu 2022 je prezidentkou České manažerské asociace.

 

V listopadu 2022 jste se ujala funkce prezidentky České manažerské asociace. Jaké jsou Vaše vize?
V roli prezidentky ČMA bych se ráda zaměřila především na posílení podpory členů asociace. Nabídneme jim zajímavá odborná setkání, při kterých si mohou manažeři vzájemně vyměňovat své zkušenosti, sdílet znalosti, navzájem se obohatit a mít možnost navázat nové vztahy pro spolupráci.

Ráda bych se zaměřila na pravidelná setkání s významnými osobnostmi ekonomického, podnikatelského a veřejného světa, které mohou manažerům poskytnout aktuální informace, a tím vytvořit pravidelnou komunikační platformu. Prvním takovým setkáním byla 16. ledna 2023 debata s poradcem premiéra ČR Štěpánem Křečkem.

Zároveň připravujeme týmově jubilejní 30. ročník MANAŽERA ROKU, který všichni v prezidiu považujeme za významnou událost roku.

Jak definovat pojem manažer? Nestála by za úvahu jeho redefinice z pohledu měnícího se podnikatelského prostředí?
Manažer ovlivňuje svým rozhodováním prosperitu podniku, který řídí. Má velkou zodpovědnost vůči svým akcionářům, ale i k zaměstnancům.

Podnikatel má svou podnikatelskou vizi a záměr. K tomu, aby je uvedl úspěšně do života, potřebuje spolupracovat s odborníky, zaměstnanci a manažery. Všichni jsou pro úspěch důležití a každý má své správné místo pro splnění podnikatelského záměru.

Manažer je klíčovým prvkem k dosažení úspěchu a jeho kvalitně odvedená práce si zasluhuje uznání a respekt. Svým rozhodováním ovlivňuje prosperitu podniku, míru zaměstnanosti v podniku, a tím i rodiny
svých zaměstnanců.

Prosperita podniku má zásadní vliv na prosperitu regionu a jeho ekonomiku a také na kvalitu života obyvatel regionu.

Řídit firmu či instituci je jedna strana funkce manažera. Jeho snahou by měla být i ochota předávat zkušenosti potřebným a začínajícím. Přibližte nám poslání podnikatelských kempů, které organizujete.

Hlavním cílem Letního a Regionálních podnikatelských kempů je seznámit mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru anebo jak začít podnikat. Své zkušenosti a znalosti s nimi sdílejí úspěšní manažeři a podnikatelé z různých profesí a oblastí podnikání, kteří jsou mladým účastníkům k dispozici pro konzultace a debaty a během celého roku jako mentoři.

Dlouhodobým posláním kempu je pak příprava mladých účastníků na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z dětského domova nebo azylových domů. Pomáháme jim nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohli získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat.

Děkujeme za rozhovor.

Text: Vít Ruprich
Foto: Česká manažerská asociace

 

Zdroj: prioritymagazin.cz
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter