Návrh kandidátů do Prezidia ČMA

ČMA 13. 6. 2023

Na základě jednání a zápisu volební komise ze dne 19. a 26. ledna byla na webu ČMA vystavena možnost nominace do Prezidia ČMA – pro všechny členy ČMA.

Ke dni 29. května 2023 uzavřela volební komise nominační proces. Aktuální seznam je sestaven podle pořadí, jak přicházely nominace:

 1. Jan Lát – Beneš a Lát – KČ (Manažer roku 2021)
 2. Otomar Sláma – CUIP – IČ (Mladý manažerský talent 2021)
 3. Milan Šmíd – Packeta/Zásilkovna – KČ (Marketingový ředitel, Mladý manažerský talent 2019)
 4. Hana Šmejkalová – Aero Vodochody – IČ (Manažerka roku 2019)
 5. Olga Girstlová – Flexbuild Technology – IČ (Prezidentka ČMA)
 6. Stanislav Moural – AKMSP – KČ (člen Prezidia 2020-23)
 7. Martina Mannová – AMBIS – (rektorka VŠ)
 8. Vadim Petrov – Rada pro rozhlas a TV (člen Prezidia ČMA 2020 – 2023)
 9. René Sion – Dallmayr – KČ
 10. Zuzana Tučková – UTB Zlín – KČ
 11.  Martin Rada – Agrotec – KČ
 12.  Pavel Staněk – ARWS – IČ
 13.  Bohumír Štědroň – docent ČVUT, UK Praha  a MU Brno – Prognostický klub


Jan Lát

Jako spoluvlastník rodinné firmy Beneš a Lát prošel podle vzoru Bati různými odděleními, aby poznal

od základu veškeré procesy.

Od roku 2002 se věnoval oblasti nákupu a o 3 roky později mu k vedení tohoto oddělení přibylo

vedení financí. Od roku 2012 je vedoucím ekonomického týmu, podařilo se mu vybudovat efektivní controllingové oddělení.

Ve své pozici spoluvlastníka se věnuje rozvoji odvětví aditivních technologií se vztahem ke slévárenství a strojírenství, 3D tisku a robotizaci.

Věnuje se také přednáškám na VŠE a zajišťuje exkurze domácích i zahraničních studentů ve své firmě.

– 2001 – 2007                  Studium VŠE v Praze

– 2002 – 2003                  IT podpora v Beneš a Lát

– 2013 – 2014                  Jednatel v dceřiné firmě Z008

– 2015 – současnost        Člen dozorčí rady CARDAM

– 2017 – současnost        Jednatel Seva-Czech

– 2019 – současnost        Člen Rady spolku Můžeš podnikat

 

Jan Lát získal prestižní ocenění MANAŽER ROKU 2021, stejně jako TOP 10 i kategorie Průmysl.

 

Krédo: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich


Otomar Sláma

Je český manažer v oblasti technologického transferu, předseda správní rady a akcionář dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague, podnikatel, filantrop. Českou manažerskou asociací byl oceněn jako TOP 10 manažer roku 2021 a stal se vítězem kategorie Mladý manažerský talent 2021.

Je absolventem Metropolitní univerzity Praha v oboru International Relations and European Studies. Získal také titul MBA v oboru podnikání a MPA v oboru výzkumu, vývoje a inovací. Jako druhý Čech je také držitelem titulu RTTP (Registered Technology Transfer Professional), který mu byl udělen Asociací evropských odborníků pro transfer vědy a technologií (ASTP). V současné době se věnuje studiu doktorského studijního programu na fakultě Bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V letech 2016 až 2018 působil jako zástupce ředitele Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Od června 2018 byl ředitelem první české univerzitní transferové dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague. Po přeměně CUIP na akciovou společnost se stal jejím předsedou správní rady. Věnuje se rozvoji českého technologického transferu jednak svým profesionálním působením a jednak svou rozsáhlou přednáškovou činností na Univerzitě Karlově i mimo ni.

Od roku 2021 působí také jako prokurista spin-off společnosti Univerzity Karlovy GeneSpector Innovations a spolujednatel americké odnože této společnosti GeneSpector Innovations USA a dále také působí jako člen dozorčích rad společností LAM-X, GeneSpector a Charles Games.

Mimo akademické prostředí se věnuje podnikání v oblasti bezpečnosti ve společnostech Forteco Solutions a Crowd Safety.

Nad rámec své profesní činnosti se věnuje také charitativním projektům v rámci Nadačního fondu Lidé Lidem, který se zaměřuje na širokou podporu charitativních nadací a neziskových organizací.


Milan Šmíd

Milan Šmíd je marketingovým ředitelem skupiny Packeta, kam patří také česká Zásilkovna. Packeta je jedna z nejrychleji rostoucích firem v oblasti logistiky. V posledních letech firma úspěšně přechází do holdingu. Dochází také k rebrandingu firem, které pod skupinu Packeta spadají. Zahraniční entity postupně přejímají jednotné jméno Packeta, díky čemuž lze společnost rychle a jednoznačně rozpoznat na jakémkoliv e-shopu na světě. Jednotný název umožní využívat synergický efekt marketingových spoluprací s jinými zeměmi. Milan má zásadní vliv na celkovou marketingovou komunikaci skupiny.

Ve funkci je Milan Šmíd od roku 2019. Od té doby dokázal zrealizovat řadu úspěšných komunikačních kampaní, které výrazně přispěly k vynikajícím hospodářským výsledkům skupiny. Do marketingu zavedl princip projektového řízení, zavedl průběžné vyhodnocování práce členů svého týmu i jednotlivých kampaní. Jmenovat můžeme například úspěšné spuštění služby Mezi námi pro doručování zásilek mezi fyzickými osobami a mobilní aplikaci Zásilkovna.

V rámci marketingu se nebojí využívat nové kanály. Velmi úspěšná byla kampaň na podporu nové služby Zásilkovna domů. Pro tuto kampaň využil již osvědčená partnerství a spolupráce s influencery (Jirka Král, Little Kao, Pepis, Dva tátové, Loowfatkids nebo Cat&Cook). Právě díky úspěšným kampaním patří Zásilkovna k jedničkám na trhu. Využívá sociální sítě, Youtube, a to nejen v CZ, ale i v ostatních entitách Packeta Group. V oblasti e-commerce patří k vyhledávaným odborníkům, který se pravidelně jako přednášející účastní klíčových akcí tohoto stále rychleji se rozvíjejícího segmentu ekonomiky.


Hana Šmejkalová

Je česká manažerka, v letech 2015–2020 byla ředitelkou letiště Pardubice.

Od roku 2015 budovala společnost jako provozovatele civilního letectví v Pardubicích s cílem zařadit letiště mezi konkurenceschopné regionální mezinárodní letiště. Své zkušenosti získala u ČSA na ředitelských pozicích zahraničních zastoupení po dobu 10 let, kdy řídila aktivity v celkem 14 zemích. V roce 2017 se společnost EBA dostala mezi 100 nejlepších firem v ČR. Do roku 2018 hospodařila s kladným výsledkem. Od března do května 2020 letiště zabezpečovalo humanitární lety s Čínou.

V současné době je manažerkou ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Předchozí angažmá v ČSA

 • Ředitelka obchodu 2014–2015
 • Vízová politika v rusky mluvících zemích 2013
 • Ředitelka zahraničního zastoupení na Ukrajině 2012–2013
 • Ředitelka Oblasti 1 2010–2012
 • Ředitelka zahraničního zastoupení v Maďarsku 2005–2010

 

Hana Šmejkalová byla oceněna titulem MANAŽERKA ROKU 2019, TOP 10 manažer roku 2019. Spojitost se soutěží MANAŽER ROKU pokračuje, a to díky připojení se paní Šmejkalové mezi členy Hodnotitelské komise.

V roce 2018 převzala cenu „Řád vavřínu 2018“ od prezidenta Hospodářské komory ČR za mimořádné manažerské úspěchy

Krédo: „Chci, mohu, dovedu, vytrvám, cíle dosáhnu.“


Olga Girstlová

 

Olga Girstlová vystudovala VUT Brno, fakultu elektrotechnickou a získala doktorát z managementu a ekonomie na FAME UTB Zlín. S manželem a svým otcem založila telekomunikační společnost GiTy, a.s., kterou v roce 2009  prodala společnosti JVS GROUP CZ, a.s. (nyní GiTy Group, a.s.). Během své kariéry získala mnoho profesních ocenění. Nejvíce si váží ocenění Vedoucí podnikatelka světa z roku 1999, které jí bylo uděleno v Monaku.

Po prodeji společnosti GiTy, a.s. založila start up zaměřený na recyklaci odpadních tetrapakových obalů. Vytvořila a ve stavební praxi ověřila nový originální stavební materiál (stavební desku Flexibuild). Pro tento inovativní stavební prvek získala evropský a americký patent. Oba patenty úspěšně prodala obchodním partnerům, kteří garantují jejich praktické využití ve stavebnictví jak v Evropě, tak i v USA.

V roce 2017 spoluzaložila konzultační a investiční společnost GrowBUSINESS s.r.o., která je zaměřena na rozvoj podnikatelských subjektů s růstovým potenciálem (startupy a stagnující společnosti).

V nadaci ZET profesora Milana Zeleného spoluvytváří strategické projekty na podporu podnikání v ČR a vzdělávací programy s odkazem na trvalé hodnoty Soustavy řízení Baťa. Je spoluautorkou a realizátorkou projektů letních a regionálních podnikatelských kempů v ČR pro mladé lidi z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin.

Olga Girstlová  na podzim roku 2022 převzala vedení ČMA v krizové situaci ,která vznikla a aktivním přístupem  zajistila úspěšné dokončení projektu  110 OPZ.  Zároveň nastartovala nový trend redesignu strategie ČMA se zaměřením na posílení pozice profese manažera ve společnosti. Má zájem pokračovat ve své práci pro ČMA.


Stanislav Moural

Zakládající společník právnické firmy Moural Staňa & Partneři advokátní kancelář, s.r.o., kolektivní člen ČMA. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a programu MBA Nottingham Trent Univerzity a BIBS Brno. Core business jeho firmy tvoří přes 30 let poradenské a specializované právní služby v oboru korporátního práva, zejména v obchodní a real estate oblasti. Hlavní působností firmy jsou trhy B2A a B2B.

„Každá firma řeší problémy, existují však firmy, které převážně řeší problémy, které si způsobily samy svou neochotou vidět vývoj svého okolí, neboli využívat příležitosti a eliminovat hrozby. Na straně druhé jsou firmy, které neřeší převážně problémy, ale řeší budoucnost, neboli berou ji do vlastních rukou a tím ji proaktivně vytvářejí. S výjimkou přírodní katastrofy, není obecně známa firma, která by ekonomicky skončila jen v důsledku vlivu vnějšího okolí“, říká Stanislav Moural, který je řadu let aktivní v asociaci.


Martina Mannová

Vystudovala chemii na Univerzitě Martina Luthera Halle-Wittenberg, kde pak také v roce 1996 získala doktorát na Institutu fyzikální chemie. Zde několik let působila jako vědecký pracovník.

V letech 1996 až 2010 pracovala pro mezinárodní společnost Roland Berger – Strategy Consultants, která působí po celé světě. Od roku 1999 byla ředitelkou společnosti pro Českou republiku. Společnost je zaměřena na „management consulting“. V této době Martina pracovala jako poradce pro top manažery významných českých i mezinárodních společností v ČR i v zahraničí v oblasti strategického poradenství, restrukturalizace, fúze a akvizice apod. Řada těchto manažerů a firem byla a je členy ČMA.

V roce 2010 se Martina Mannová stala ředitelkou odboru Projektové kanceláře ve společnosti České dráhy, a. s., kde byla odpovědná za implementaci strategických projektů ve skupině ČD.

Poté se v roce 2014 stala členkou představenstva na Bankovním institutu vysoká škola, a. s., kde byla 1. 9. 2017 jmenována rektorkou. Škola musela reagovat na aktuální výzvy, stále náročnější akreditační standardy a demografický vývoj, se kterým souvisel úbytek vysokoškolských studentů v ČR. Vysoká škola prošla restrukturalizačním procesem a fúzí s několika dalšími soukromými vysokými školami. Aktuálně nese název AMBIS Vysoká škola, a. s. a s ca 5000 studenty je největší soukromou vysokou školou v ČR s atraktivními studijními programy.

Vzhledem k tomu, že škola nabízí hlavně profesně orientované studijní programy, považuje Martina Mannová spolupráci s ČMA za velkou příležitost pro rozvoj spojení vysoké školy s praxí. Rozvoj aktivní spolupráce v oblasti společných projektů je a bude přínosem pro obě strany.


Vadim Petrov

Syn hudebního skladatele stejného jména.

Před revolucí pracoval jako hudební režisér a dramaturg v Československé televizi, po roce 1989 působil jako tiskový mluvčí ve vládě Václava Klause. Krátce zastával pozici ředitele komunikace Chemapol Group a od roku 1997 střídavě působil jako poradce a pedagog Public Relations a zastával manažerské pozice. V letech 2006 až 2012 byl generální manažerem pro lidské zdroje v automobilce TPCA.

V současnosti je předsedou Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání MŠMT a od roku 2019 členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V roce 2016 napsal knihu „Muž, který nevrhá stín“ – román o přeměně komunistických tajných služeb v demokratické a v roce 2018 román „Načítání“ o stírání hranice mezi realitou a kyberprostorem.

Od roku 2019 působí jako Ambasador České manažerské asociace, v roce 2020 předsedal redakční radě pro vydání knihy Návrat k prosperitě.


René Sion

je ředitelem společnosti Dallmayr ČR a  ví, že skvělá káva nevznikne bez zkušeného baristy a ani nejlepší nápojový automat se neobejde bez zodpovědného člověka.

Ze sídla firmy udělal galerii a vymyslel praktický Cafédock. Na českém trhu dokázal nastavit laťku kvality kávy velmi vysoko.

Dospělý Čech vypije v průměru až 400 šálků kávy ročně a dává si čím dál tím víc pozor na to, co vlastně v hrnečku má. Kvalita samozřejmě něco stojí, ale to, zdá se, Češi akceptují.

Dokazuje to případ německé značky Dallmayr, která dnes těží z toho, že před pár lety Čechy nepodcenila. Ani ty, kteří pijí kávu z jejích automatů v práci či třeba na nádraží. Když v roce 2001 René Sion s kávovými automaty firmy v Česku začínal, znalci z oboru mu moc šancí nedávali. Přišel totiž s vyšší cenovou politikou, než se očekávalo.

V devadesátých letech působil v Itálii jako oční optik. Po svém návratu se mu nechtělo vrátit se do „optického středověku“, jak to sám nazval, který u nás tehdy ještě panoval. Využil tedy nabídku vstupu do italské technologické firmy, kam se dostal díky znalosti italštiny. Tady se poprvé setkal s nápojovými automaty. Během svého dalšího působení v oboru si jej firma Dallmayr aktivně sama vyhledala a na výzvu založit u nás českou pobočku kývl.

Roku 1962 vzniká divize firmy Dallmayr Automaten-Service a v devadesátých letech se začínají její kávové automaty objevovat také ve střední a východní Evropě. Česká pobočka vznikla v roce 2001, v jejím vedení je od toho roku René Sion, který pobočku zakládal. Zákazníky jsou franšízové společnosti, dnes jich má přes 120, dále jsou to výrobní a průmyslové podniky, kavárny, restaurace, instituce a také čerpací stanice. Zajišťuje také kávový catering při významných společenských a diplomatických událostech, k jejím zákazníkům patří například Pražský hrad. Znalost značky na českém trhu natolik vzrostla, že její jednotlivé divize (zaměřené na prodej kávy jako takové, na nápojové automaty a služby pro kanceláře a konečně na divizi zaměřenou na kavárny a bary) již vystupují bez dalšího rozlišení pod značkou Dallmayr.


Zuzana Tučková

Je děkankou Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.   Tato Fakulta vznikla v roce 2009 jako šestá fakulta patřící pod Univerzitu. Většinu svých studijních programů, které nabízí patří pod oblast vzdělávání „Bezpečností obory“ a vychovává tak budoucí absolventy, jejichž uplatnění je např. k působení na pozicích středního nebo vyššího managementu v organizacích zajišťujících bezpečnost, zejména v rámci správních úřadů, orgánů samospráv, složek integrovaného záchranného systému a soukromoprávních subjektů poskytujících služby v oblasti zajišťování bezpečnosti. Mohou být rovněž zařazeni na vhodnou pozici ve výzkumných ústavech.

Vzhledem k významným krizovým událostem, které za poslední roky postihly společnost v podobě covidové pandemie, tornáda či exploze v muničních skladech nebo uprchlické války ve společnosti, stoupá uvědomí si toho že vlastní bezpečnost či bezpečnost společnosti je součástí našeho každodenního života.

Ve funkci je Zuzana Tučková od roku 2019, kdy byla zvolena senátem fakulty. Pozici děkanky obhájila i podruhé, a to v roce 2022. Za dobu její prvního mandátu Fakulta obhájila jak původní studijní programy, ale i nové dotýkající se např. Environmentální bezpečnosti.

Za významný krok pro fakultu je považováno získání magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti. V současné chvíli na fakultě studuje přibližně 1100 studentů, což je téměř o polovinu více než před rokem 2018. Fakulta také pod jejím vedením spolupracuje i s mnoha výrobními, ale i ostatními organizacemi na společném aplikovaném výzkumu. Do vedení fakulty se snaží vnést řád a pořádek.

Od r. 2013 je docentkou v oboru Management a ekonomika podniku na UTB ve Zlíně, kde působí jako garant předmětů zaměřených na ekonomiku služeb či cestovní ruch a také předmětů zabývající se ekonomickou udržitelností. Je autorem či spoluautorem řady vědeckých prací.

 


Martin Rada

Generální ředitel  AGROTEC Group, předseda představenstva společnosti AGROTEC a.s.

AGROTEC Group, obchodní skupina zastupující významné zahraniční společnosti na českém, slovenském a maďarském trhu v oboru dopravní, zemědělské a stavební techniky s cca 1000 zaměstnanci

řízení 7 společností patřících do AGROTEC Group

zodpovědnost za obchodní a ekonomické výsledky skupiny

řízení vztahů se zahraničními dodavatel

řízení vztahů se skupinou Agrofert holding a.s.

v současné době se věnuji hodně HR a podpoře programů pro osobní rozvoj a růst zaměstnanců

Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojní, obor : dopravní a manipulační technika, specializace:  spalovací motory

Aktivně spolupracuje a podporuje nadaci ZET Foundation.

Předseda spolku AGROTEC AUTOKLUB v AČR.


Pavel Staněk

Pavel Staněk je český právník, politik, filantrop a podnikatel.

Prakticky celý svůj osobní i profesní život spojil s Hradcem Králové, se svou rodinou žije posledních 9 let v Předměřicích nad Labem na severním okraji města.

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako mluvčí a asistent předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. Od roku 2002 je členem Občanské demokratické strany. V letech 2007-2010 působil jako první náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, v rozmezí let 2010-2013 byl poslancem kde zastával pozici místopředsedy Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a pracoval mimo jiné v Legislativní radě vlády.

Po skončení prvního poslaneckého mandátu se vrátil k práci v advokacii a je partnerem advokátní kanceláře ARROWS člena mezinárodní právní a daňové skupiny ETL Group, na jejímž vzniku se podílel jako zakladatel. Dalším studiem získal doktorát práv (JUDr.) a titul MBA. Angažuje se v mezinárodním Rotary Clubu, je členem Kontrolního výboru Královéhradeckého kraje. A samozřejmě je i členem České manažerské asociace. V roce 2011 s manželkou společně založili nadační fond AQUAPURA na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti krve.

V roce 2020 kandidoval do Senátu za volební obvod 45 – Hradec Králové, získal téměř 6.000 hlasů, ale zvolen nebyl. V reakci na pandemii nemoci covid-19 inicioval na jaře r. 2020 vznik projektu Hradec si pomáhá na podporu místních živnostníků a firem zasažených krizí, který dnes funguje pod názvem CIFY.

Ve sněmovních volbách na podzim 2021 se ucházel ze 3. místa na kandidátní listině koalice SPOLU o poslanecký mandát, s více než 7.300 hlasy jej získal. V Poslanecké sněmovně je místopředsedou Mandátového a imunitního výboru, členem Ústavně-právního výboru,  členem Výboru pro evropské záležitosti, členem stálé komise pro Ústavu České republiky a náhradníkem ve Stálé delegaci do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.


Bohumír Štědroň

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. studoval s vyznamenáním systémovou analýzu na MU Brno a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia začínal jako vysokoškolský pedagog na Komenského Univerzitě v Bratislavě. V roce 1992 studoval na Ashridge Management College ve Velké Británii.

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel mezinárodního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel marketingu HK ČR, kde organizoval řadu manažerských a technologických misí do USA a zemí EU aj.). Přednášel internetový marketing a prognostiku na University of Northern Virginia. Pravidelně přednášel v anglickém jazyce v rámci programu Atlantis, společného projektu FD ČVUT a amerických univerzit. V současnosti přednáší marketing management, prognostiku a manažerské rozhodování na Katedře managementu sportu FTVS UK, MÚVS ČVUT a spolupracuje s VŠMVV, MU Brno a Fakultou managementu UK Bratislava. Založil novou vědeckou disciplínu „Manažerskou politologii“. Působil rovněž jako soudní znalec.

Je výkonným redaktorem časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies, předsedou Prognostického klubu České manažerské asociace, ředitelem Prognostického institutu VŠMVV a prezidentem České asociace Římského klubu.  Je autorem nebo spoluautorem 24 knih a vysokoškolských učebnic; 3 vyšly v zahraničí.

Je rovněž autorem 7 divadelních her pro divadlo SEMAFOR (Facenet, Globální slavnost, Zkouška z politologie aj.) a ovládá plynně anglický, německý, ruský a slovenský jazyk.  Podílel se na založení nadace pro pomoc pacientům s onkologickým onemocněním; je sponzorem organizace Trasparency International.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter