Manažerské příběhy: Simona Myslikovjanová

ČMA 30. 5. 2023

Simona Myslikovjanová patří mezi dlouholeté kolektivní členy České manažerské asociace. Je rovněž předsedkyní Klubu vzdělávání manažerů ČMA a v roce 2020 se stala finalistkou prestižní soutěže MANAŽER ROKU.


Další úspěch Simony Myslikovjanové: Profi HR Awards 2023 míří do Liberce

Simona Myslikovjanová, dobře naladěná podnikatelka a manažerka, která se naučila vstřebávat výzvy života. A to učí i firmy a jednotlivce. S více než 20letou praxí v oboru a velmi bohatými zkušenostmi s nastavením provozů, převezme řízení klíčového projektu či firmy. Ve většině případů se po dohodě s vedením stává Executive Interim Director či Executive Director of Human Resources, který po dokončení úkolu ukončí ve firmě svoje působení. Může jít o projekt vyžadující speciální znalosti a zkušenosti, které nemají manažeři daného subjektu, anebo nastává situace, kdy je potřeba ukázat správnou a efektivní cestu řízení společnosti.

Simona patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Nespokojí se s kompromisem. Má velmi dobré manažerské dovednosti, podtrženy velkou pozitivní energií, kterou dokáže rozdávat svému okolí. Kdykoliv se na ní někdo obrátí s žádostí o pomoc, neváhá ani minutu a ráda pomůže. Lidé ji mají rádi a mají k ní velký respekt. Patří mezi ty lidi, které byste chtěli mít vedle sebe, když potřebujete něco zásadního řešit. A to jak z oblasti HR či strategického managementu.

Mezi nejčastější zadání patří nastavit procesy ve firmě, věnovat se hospodaření a v neposlední řadě také práci s lidmi, kde se jako odborník zaobírá každým jedincem tak, aby se společnými silami docílilo kýženého výsledku. Jejím cílem je propojení oblastí Working Capital Management a Human Capital Management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů. Tedy strategii, čísla, hospodaření, dril down a na druhé straně v Human Capital oblasti to je HR, práce s talenty, kde objevuje skrytý potenciál, nastavuje procesy, a to jak obchodní, podpůrné, HR a realizační vč. Controllingu a evaluací.

Pozitivní naladění dokáže ovlivnit výsledek a spokojenost firem

Simona nikdy nedělá předčasné závěry a vždy zůstává otevřena všem možnostem. Budoucnost je možná mnohem světlejší, nežli si myslíte. Je tu jedna z hlavních sil, která nepříznivě ovlivňuje naše vědomí, a tou je psychická entropie – takový náš psychický nepořádek, kdy prožíváme strach, stres, úzkost či bolest, nebo i závist. Dlouhodobě trvající zážitky tohoto typu mohou oslabit naše já až do stavu, kdy už nedokážete investovat pozornost a dosahovat svých cílů. A to je přesně stav, kdy Simonu Myslikovjanovou oslovují firmy, aby s jejich jedinci a celými kolektivy pracovala, uklidila jejich psychický nepořádek a posunula je v jejich seberozvoji. Jak říká, pokud chceme opravdu pochopit sociální svět, porozumět sobě a ostatním, překonat mnohé z překážek, které vám brání žít bohatý plnohodnotný život, potřebujete pochopit vliv subliminálního světa, jenž je ukryt v každém z nás – tedy pod povrchem naší vědomé mysli.

Simona učí jedince, jak podpořit růstové myšlení, dále se za její přítomnosti naučí techniky efektivní komunikace, posílí sílu disruptivního myšlení či se naučí, jak snadno se dá předejít stížnostem a současně navrhne nejoptimálnější řešení. Dost často si totiž uchováváme v mysli negativní emoce, které nám poté ovlivňují náladu. Z každé negativní informace vás naučí vyhodnotit pozitivní fakta. Je to velmi náročné, nicméně dá se to naučit a nastavit jak u jedinců, tak celých týmů.

Pokud chcete při budování firemní kultury skutečně uspět, je zcela zásadní věnovat se interakci vytváření sítí, komunikaci, chování ve skupině a zabývat se typologií osobností, dotýkat se otázek vedení, moci, politiky a nezapomínat na konflikty, stejně jako naslouchat potřebám lidí uvnitř firmy. Změny firemní kultury můžeme dosáhnout jedině výchovou a vzděláváním všech pracovníků podle předem stanoveného programu, a především vysvětlení smyslu, z jakého důvodu se do tohoto programu pouštíte, a účinným odměňováním žádoucích projevů a pracovních postojů. Všichni manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé akce každým ze zaměstnanců – od vrcholového manažera pro vrátného – nedojde k posunu ani uvnitř firmy, ale ani v obrazu vaší společnosti navenek.

Jak zadání a pracovní úspěchy vůči firmám vypadají?

V současně době působí jako External Executive Directorof HR/Interim Director v jedné obchodní firmě, kterou čeká velká kontrola v rámci nezbytného legislativního procesu. Nežli se pustila s týmem do práce, věnovala se synergii a symbióze s celým týmem, nastavila pravidla a ujednotilaprocesy. Prozradila, že se pročetla v nové legislativě, kdy se se zápalem pustila do akce.

Její náplní bylo nejprve pracovat s týmem, kdy vytvořila inspirativní prostředí, kde se zaměstnanci nebojí sdílet své myšlenky, náměty, podněty a nápady, a kde jim jejich práce dává smysl. Všichni si uvědomili, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé akce každým ze zaměstnanců by nedošlo k systematickým procesům a důkladné přípravě na očekávanou kontrolu.

Ve firmě se zabývá jak HR, tak i její druhou oblíbenou oblastí, a to WorkingCapital, kdy připravuje Sustaintable Business Performance, Intelligence Risk Management-Enterprise Risk Management, kompletní zpracování GDPR dokumentů, audit vnitřního kontrolního systému, KPI Process, HR analýzy, kde využívá sociogramů a sociometrik pro co nejpřesnější výsledky.

Na výsledku celé firmy jí moc záleží

Když bychom měli uvést další příklad, tak cca před rokem z pozice výkonné ředitelky HR a gastro provozů, bylo nastavení hospodaření na gastro úseku vč. ubytování, které vykázaly za 4 měsíce hlavní sezony téměř 3 miliony čistého zisku. A to díky nastavení správného profitabilního hospodaření.

Další zadání dostala od vedení firmy v rámci již probíhajícího současného tréninkového plánu: Najděte lidskost u našeho klíčového pracovníka, který je velmi precizní, po odborné stránce na velmi vysoké úrovni, nicméně… Tomuto jedinci se věnuje na míru v rámci one-to-one coachingů, a v tuto chvíli, přesně po 3 měsících můžeme konstatovat, že se probudilo v jedinci kouzlo empatie, porozumění, týmovosti, kdy byl odbourán stres, tlak, nervozita a chyby.

Simona k tomu dodává: „Nedostatek energie je totiž závažnou překážkou na cestě k blahobytu. Nízká energetická úroveň nám znemožňuje dosahovat svých cílů a poradit si s náročnými okolnostmi. Energii si člověk uchovává ve stavu absolutního klidu a maximálního soustředění. Když si dokážeme udržet stálou vědomost mysli, dokážeme také ovládat své reakce a naučíme se efektivněji svou energii využívat. Silná energie je zárukou zdraví a harmonického života. Když se informace, která vstupuje do vědomí, shoduje s cíli, psychická energie může proudit bez námahy. Ukázněte svou pozornost, odmítněte neproduktivní myšlenky nebo aktivity a vyzařujte čirou energii.“

Simona hodně působí také ve zdravotnictví, kde vedla velký roční tréninkový plán pro jednu nemocnici, kde se všemi zaměstnanci v rámci meetingů hovořila a poznávala je. Jedna slečna se jí zmínila, že práce na recepci ji baví, nicméně je vystresovaná z pracovního dne, i ze vztahů na pracovišti. „Popisovala mi, co zažívá, jak se cítí a co ji užírá. Vytvořily jsme si důvěryhodný vztah, tak jako s každým dalším jedincem. Tím, že jsem vedla celý trénink na všech odděleních, včetně managementu, věděla jsem, že se uvolnilo místo na pozici kodérky (administrativní pracovník kontrolující dokumentaci, pozn.) na oddělení. Ověřila jsem si znalosti a dovednosti této recepční a byla jsem přesvědčena, že jako zdravotní sestra s praxí se na toto místo hodí. Zmínila jsem se paní ředitelce o situaci, kterou jsem objevila, a místo bylo slečně nabídnuto.“

Zpočátku si nebyla jistá, zda nabídku přijme. Potřebovala totiž nejprve porozumět sama sobě. Získala čas na ztotožnění se s novou pozicí, které se ujala bravurně, pracovala velmi důsledně, poznala sama sebe. Šla do neznáma a nemohla důvěřovat něčemu, co sama neznala. Její sebedůvěra se posílila a ona se stala šťastnou a spokojenou. Objevila své silné stránky, talent a svou autentičnost.

Nedávno Simoně také přišla velmi zajímavá reference od obchodního partnera ze Slovenska: „Simona je špecifická v tom, že neriadi len svoju firmu. Okrem svojej firmy SiMyCo, pôsobí v niekoľkých pozíciách a formách akoexterný interim manažér – External Executive Director of Human Resources, tiž jako External Interim Director, alebo ako Learning, Talent, Communication, Process&Development Specialist. Jej hlavná odborná špecializácia je Interim&Talent Management. V tejto oblasti som mal možnosť zažiť jej prácu aj v našich niekoľkých firmách, a to ako v oblasti business sféry, korporátnej klientely, zdravotníctva, hotelierstva, tak viepomôcť aj menším rodinným firmám aj tým výrobným. Pod rukami jej prejdú tisícky osôb za rok, kedy každému savenuje na mieru. Rozvoj talentov v jej podaní znamenal pre stovky firiem zásadný posun v prístupe a práci so zamestnancami a při tvorbe firemnej kultúry. Simonin presah do príbuzných (a pre špecialistu tohoto zamerania aj potrebných) odborovako je psychológia, komunikácia, a predovšetkým talent manažment a Growth Mindset odlišuje jej prácu od bežných HR špecialistov. Vďaka tomu môže na firemných pracoviskách tvoriť zdravú a silnú firemnú kultúru. Viac ako 2O ročná úspešná kariéra v tejto oblasti je toho dôkazom.

Simona je v manažérskom svete úžasná anomália. Dokázala skombinovať na prvý pohľad nemožné – obrovskú energiu a entuziasmus, dlhoročnú praxou overenú odbornosť a úprimnú autentickú emóciu. Mal som možnosť zažiť ju ako prednášajúceho, ako business konzultanta, aj jako korporátneho interim manažéra  a niekoľkokrát aj jako výkonnú riaditeľku HR oddelenia. Ak hľadáte človeka, ktorý vám rozbije vaše zaužívané formálne predstavy o strednom a vysokom manažmente a zároveň sa stane súčasťou vašej firmy, Simona je ten človek. Je pre mňa pocta môcť s ňou pracovať na našich společných projektoch a posúvať aj naše tímy vpred  vďaka jej úžasnému nasadeniu.“

Na její práci ji baví, že může pomoci druhým s jejich krůčky, kroky a pokroky. Uvědomila si, že ji naplňuje věnovat se do hloubky psychologii a lidem obecně. Rozhodla se pro atestace z psychologie na FF UK. Dlouhá léta se také věnuje i strategii, auditům a procesnímu managementu. Na konci roku 2020 úspěšně dokončila na americké univerzitě studium Ph.D. v oboru strategického managementu a HR, které zakončila s červeným diplomem. Hodně lidí jí obdivuje, že sama sebe neustále rozvíjí. Ne proto, aby měla další titul, nýbrž proto, aby mohla být užitečná pro druhé a pomáhat ostatním. Vnímat je a respektovat.

Nespokojí se s kompromisem

Posouvá firmy dále, stejně tak svou, která před dvěma lety expandovala na zahraniční trh. Zcela jistě i díky skvělému týmu, který v současné době rozšiřuje, protože ji i její tým čekají nové výzvy, zakázky a poměrně velká další expanze. Přestože nebylo jednoduché jej vybudovat, dnes šlape jako soukolí švýcarských hodinek.

Její tréninkové plány získávají pro klienty další rozměr. Práce s talenty, talent management a nastavování procesů a firemní kultury se pro ni staly „denním chlebem“. Pro Simonu je vždy důležité mluvit s jednotlivými pracovníky, protože potřebuje získat informace i od nich, vědět, jaká je jejich vize a kam míří. Sama si pak vytvoří nezkreslený názor a detailní plán, co vše je potřeba udělat. Ale vždy musí mít zpětnou vazbu. Její práce je o spolupráci, ne o tom, že ona jim bude dávat několik hodin nějaké školení, poté zaklapne notebook a půjde domů. Tak to nefunguje.

Naslouchá jedincům, týmům a zajímá se o jejich potřeby. Vnímá je, respektuje a vytváří jim prostředí. Ve své praxi využívá metodu Learning by Doing, tzn. že s jedinci pracuje na míru, vytváří jim prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a ve kterém jsou schopni vlastního rozvoje a mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporováni v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito jejich potřebám.

Propojením jejích znalostí a dovedností a dlouholetou praxí v oblasti strategie&HR – procesního managementu – komunikace a psychologie je schopna nastavit a zavést The Performance Management Journey a udržet Work-Life Balance, a současně implementovat úspěšně unikátní strategii, která podniku umožní přežít a dosáhnout tak patřičné konkurenceschopnosti, přinášející odpovídající ekonomický efekt.

Pomáhat druhým a být užitečná je pro Simonu největší odměna za její práci. Nové síly a energii pak dobíjí na golfových hřištích se svou dcerou, aktivním sportem, hudbou a relaxem.

ING. SIMONA MYSLIKOVJANOVÁ, PH.D., MBA, MBE

V soutěži Profi HR Awards 2023 získala titul „Talent manager roku“. Simoninou velmi silnou stránkou a specializací je Interim&Talent Management, kde již pomohla stovkám firem z potíží. Liberecká podnikatelka a manažerka se také věnuje psychologii, komunikaci, a především Talent Managementu a Growth Mindset, a na pracovištích tak vytváří zdravou a silnou firemní kulturu. Kromě toho, že řídí svou vlastní firmu SiMyCo, působí velmi aktivně ještě v dalších profesích: na jedné straně jako External Executive Director of Human Resources, jindy jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process&Development Specialist. V roce 2022 byla oceněna v Top 13 nejúspěšnějších CEO žen ČR v kategorii Obchod a služby. Rok předtím byla finalistkou soutěže 28. ročníku soutěže MANAŽER ROKU a umístila se v TOP 36 výjimečných manažerů ČR. Patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Její dvacetiletá praxe ji navedla na dráhu individuálního přístupu ke každému klientovi.

 

Zdroj: innovation-magazine.cz
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter