Křest knihy Opportunities for Growth: THE WORLD 2100

ČMA 2. 4. 2023

Mezi kluby České manažerské asociace patří také Prognostický klub, v rámci kterého byla ve středu 29. března 2023 slavnostně pokřtěna nová kniha Opportunities for Growth, THE WORLD 2100, jejímž jedním z autorů je pan Bohumír Štědroň, předseda Prognostického klubu. Křtu se ujal zmíněný předseda klubu Bohumír Štědroň, prezidentka ČMA Olga Girstlová a Shafer Zunt, americká neuroložka.

„Nová publikace nakladatelství WOLTERS KLUWER reaguje na 50. výročí vydání první zprávy Římského klubu: „The Limits to Growth“, která byla publikována v roce 1972 a která vyvolala velkou pozornost světových médií. Kniha „The Limits to Growth“ byla vydána ve více jak 30 jazycích a v počtu více jak 35 milionu výtisků a byla založena na lineárních a exponenciálních počítačových simulacích, které jednoznačně predikovaly, že hospodářský růst nemůže pokračovat do nekonečna a že v krátké době dojde k vyčerpání všech zdrojů včetně energetických. V knize bylo modelováno vyčerpání cca. 19 neobnovitelných zdrojů.

Dnes po 50 letech můžeme na zveřejněných číselných údajích analyzovat silné a slabé stránky „Limitů růstu“. Na jedné straně je zcela zřejmé, že v některých částech byla tehdejší prognóza zcela chybná a na straně druhé je varování a nutnost řešit ekologické problémy a nutnost legislativních změn ve společenském systému velmi aktuální i po půl století později. Slavná publikace „Limity růstu“ z roku 1972 je úspěšná i v seniorském věku po 50 letech. V roce 2022 proběhla řada mezinárodních konferencí, které byly zaměřeny a problematiku „Limitů růstu“ po půl století. Uveďme alespoň

Koncepce nové knihy „Opportunities for Growth: The World 2100“ je zcela odlišná a skládá se ze 3 kapitol, 6 kreativních případových studií a závěru.

Předmluva, zpracovaná emeritním ministrem průmyslu a obchodu Ing. J. Mládkem, CSc., představuje vnější pohled na analyzovanou problematiku. Dvě úvodní kapitoly jsou věnovány budoucím technologickým a ekonomickým trendům,ke kterým patří segment umělé inteligence, 3D, RFID a problematika holografického modelu světa, který nahradí současný heliocentrický model.  Promyšleně koncipované případové studie se týkají systémových aspektů vývoje civilizace, ekonomických aspektů kosmických projektů s multiplikačním efektem, vývoje v segmentu vzdělávání a holografického modelu světa.

Ze všech těchto důvodů lze monografii doporučit vrcholovým manažerům, politikům a zejména posluchačům vysokých škol.“ /Bohumír Štědroň, předseda Prognostického klubu České manažerské asociace

 

Jak dlouho jste pracovali na knize Opportunities for Growth: THE WORLD 2100 a pro koho je určená?

Na prognostické knize Opportunities for Growth: THE WORLD 2100 jsme pracovali cca. 2 roky.

Autorský kolektiv byl sestaven z renomovaných odborníků z různých oblastí, kteří již sami vydali několik knih a předmluvu koncipoval Ing. J. Mládek, Ph.D., emeritní ministr průmyslu a obchodu, který dříve pracoval v Prognostickém ústavu Akademie věd.

Kniha je určena pro českou i mezinárodní manažerskou a kreativní komunitu.

 

Během křtu knihy jste se zmínil o jejím pokračování – to bude na jaké téma a kdy je v plánu vydání této publikace?

Druhá kniha byla zaslána do zahraničí na známé univerzity včetně Japonska a po zapracování připomínek se již připravuje nové vydání na rok 2025, které bude obsahovat například samostatnou kapitolu „Prognóza vývoje kvantových počítačů“.

 

Fotogalerie
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.