Ipsos: Bez společenské odpovědnosti se kvalitní firemní strategie neobejde

ČMA 10. 5. 2021

Partner ČMA – výzkumná agentura Ipsos, uspořádala konferenci Společenská odpovědnost firem v praxi, kde představila aktuální data k vnímání CSR z pohledu české veřejnosti i CSR odborníků. Konferenci zahájil Tomáš Macků, člen Prezidia ČMA a vystoupila na ní řada manažerů z významných firem – Škoda Auto, ČEZ, Kooperativa a Lidl.

Ipsos téma společenské odpovědnosti, udržitelnosti a jejich vlivu na reputaci firem monitoruje již od roku 2010 ve studii CSR & Reputation Research. Studie potvrzuje, že společenská odpovědnost firem (CSR, Corporate Social Responsibility) se stává součástí strategií stále více tuzemských firem, důležitým tématem je také pro jednotlivce.

Z výzkumu také vyplývá, že vnímání firmy jako společensky odpovědné posiluje pozitivní vztah zákazníků k firmě a může také ovlivňovat nákupní rozhodování. Více jak polovina populace (53 %) totiž deklaruje, že společenská odpovědnost firmy sehrává roli, když se rozhodují o nákupu. Zároveň 65 % Čechů je ochotno si za produkt, který je společensky odpovědný, připlatit.

Rezonuje životní prostředí a péče o zaměstnance, podpora aktivit hlavně v ČR

Mezi oblasti, kterým by se velké firmy měly ve svých CSR aktivitách věnovat, patří dlouhodobě ochrana životního prostředí a férové chování k zaměstnancům. Každý sektor má ale svá specifika, CSR aktivity by tedy měly také vycházet z oblasti podnikání firmy. „Zatímco firmy nabízející služby by se podle Čechů měly více zaměřit na rozvoj společnosti a chování k zákazníkovi, potravinové řetězce na své zaměstnance. Tabákové firmy a výrobci alkoholu by měli zejména kompenzovat negativní dopad svého byznysu na společnost, technologické a energetické firmy by se měly soustředit zejména na enviromentální témata,“ říká k výsledkům Hana Vejborná, analytička a realizátorka studie Ipsos CSR & Reputation Research.

Podle naprosté většiny Čechů (91 %) by dopad CSR aktivit tuzemských firem měl být vidět zejména v České republice. Angažovanost výhradně v ČR požadují zejména starší lidé a lidé z menších sídel, mladší lidé a lidé z velkých měst schvalují i podporu orientovanou na zahraničí.

Společenská odpovědnost je jednou z cest, jak posílit důvěru firmy a tím i její celkovou reputaci. Čím vyšší reputaci firma má, tím vyšší je zájem o ni a její nabídku ze strany zákazníků, pozitivní vliv má ale i na loajalitu zaměstnanců, spolupráci s dodavateli i dalšími subjekty.

Pandemie zvýšila důraz na zdraví, podporu ekonomiky, ale i boj s dezinformacemi

Během pandemie narůstá důraz na CSR aktivity zaměřené na péči o zdraví (větší důraz než před pandemií na to klade 27 % populace) a na podporu české ekonomiky (18 %). Větší pozornost je věnována také životnímu prostředí (17 %) a boji s dezinformacemi a obraně demokratických hodnot (12 %), zatímco komunitní život, rovnost ve společnosti a humanitární pomoc ustoupily do pozadí.

Z hloubkových kvalitativních rozhovorů s odborníky na oblast společenské odpovědnosti, které Ipsos realizoval v rámci výzkumu CSR & Reputation Research, vyplynulo, že stále více velkých firem má společenskou odpovědnost ukotvenou ve svých firemních strategiích.

„Zapojení velkých firem a změna jejich podnikání směrem ke skutečné udržitelnosti je v misi naplňování udržitelnosti naprosto klíčové,“ upozorňuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, a dodává: „Nikdo by neměl zůstat v těchto aktivitách izolovaný. Budoucnost patří spolupráci mezi lidmi, přírodou a planetou.“

O výzkumu Ipsos CSR & Reputation Research:

Je realizován od roku 2010 a je zaměřen na téma CSR a udržitelného rozvoje ve spojitosti s aktivitami velkých firem a korporací a na zjištění souvislostí mezi CSR a reputací firmy. Více informací zde.
Další ročník studie CSR & Reputation Research proběhne ve 4. čtvrtletí 2021.

Výsledky výzkumu byly prezentovány na Ipsos online konferenci Společenská odpovědnost firem v praxi, která proběhla 27. dubna 2021.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.