Energetika v Evropské unii 12/2020

ČMA 12. 1. 2021

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

rok po potvrzení cíle Evropskou radou dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU, kdy Polsko uvedlo, že není v této fázi s to se k plnění tohoto cíle ze své strany zavázat, schválila jednomyslně prosincová Ev-ropská rada závazný cíl EU pro dosažení čistého snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Přestože členské státy nemají analýzy, co pro ně jednotlivě, regiony a sektory bude zvýšení znamenat, zavázaly se cíl plnit kolektivně a v duchu spravedlnosti a solidarity, při-čemž nemá být kdokoli opomenut. Otázkou tak nyní bude, jak nástroje pro plnění cíle financovat a jak bude vypadat podpora regionů, kterých se transformace nejvíce dotkne. Do veřejné konzultace k delegovaným aktům pro taxonomii udržitelných investic odpovědělo na třicet tisíc respondentů. Komise slibuje širokou podporu regionálních plánů a apeluje na členské státy a regiony, aby nečekaly na legislativně určené termí-ny a usilovaly o transformaci co nejdříve. Cíle Zelené dohody budou provázané s politikou koheze i s novými pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, které Komise připraví po veřejné konzultaci, otevřené do 7. ledna 2021, tak, aby nová pravidla byla k dispozici po létě pro začá-tek implementace facility na podporu oživení a odolnosti. Více o přijímání cíle a jednání o podobě Fondu pro spravedlivou transformaci najdete uvnitř bulletinu.

Příjemné vánoční svátky strávené ve zdraví přeje
Zuzana Krejčiříková

ZOBRAZIT MĚSÍČNÍ BULLETIN
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter