Elite Klub Moravskoslezského kraje projednal s hejtmanem Vondrákem účast firem na transformaci regionu

Zástupci Elite Klubu MSK uspořádali online debatu s vedením Moravskoslezského kraje. Týkala se jeho transformace, připravovaných rozvojových projektů a jejich dopadu na regionální firmy. Mezi důležitými body byla energetika z alternativních zdrojů, teplárenství, využití vodíku v dopravě a budoucnost těžby uhlí.

„Velmi oceňuji konstruktivní přístup moravskoslezských firem sdružených v České manažerské asociaci. Setkání prokázalo, že kraj a soukromý sektor dokážou strategicky spolupracovat. Tato kooperace je víc než nutná, Moravskoslezský kraj prochází dynamickou a zásadní proměnou, která se bez součinnosti s místními podnikateli a velkými firmami neobejde. Setkání potvrdilo, že krajské strategie a vize soukromého sektoru jsou v souladu. Budu rád, když se místní firmy budou na transformaci našeho kraje aktivně podílet a jsme připraveni je v mnohém podpořit,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upozornil, že velkou část projednávaných projektů budou realizovat právě soukromé firmy.

Debata se věnovala hlavně dopadům útlumu těžby černého uhlí v OKD. „Přistupujeme k tomu obezřetně hlavně z důvodu, že na černém uhlí z OKD je závislé vytápění pro zhruba 600 tisíc lidí. To je asi polovina Moravskoslezského kraje. Ekonomicky je na OKD závislých 20 tisíc zaměstnanců přímo a dalších 80 tisíc nepřímo,“ prohlásil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl a energetiku Jakub Unucka. Odpovědí na ekonomická a sociální rizika je dopadová studie s názvem „Odchod od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“, kterou zpracovalo Moravskoslezské energetické centrum.

Hejtman Ivo Vondrák pak představil POHO2030 – rozvojový program pro pohornické území. Jeho realizace se plánuje na území 62 km2 mezi městy Karviná, Orlová a Havířov. Garantem programu je krajská akciová společnost MSID. „S koncem těžby je potřeba nastavit směr, kterým se využívání území bude ubírat. Zapojením firem do čerpání fondů určených na transformaci máme jedinečnou, ne-li jedinou možnost ty zásadní projekty zrealizovat,“ vysvětlil vedoucí rozvojových projektů MSID Petr Birklen. Program zahrnuje přípravu rozvojových ploch pro průmysl, podnikání, rozvoj udržitelné energetiky, uchování hmotného a nehmotného kulturního dědictví, zajištění přírodních hodnot a zpřístupnění území veřejnosti.

POHO2030 je součástí „Transformačního plánu MSK“ financovaného z Operačního programu Spravedlivé transformace. Jedná se o strategický projekt, který nesoutěží s ostatními. Vzniká tak možnost přinést do kraje finanční podporu přes 100 miliard korun. Jeho projektová příprava a realizace bude v letech 2022-2028. Moravskoslezské firmy se mohou zapojit do přípravy výzev projektů.

Účastníci setkání na závěr potvrdili smysluplnost takových setkání. „Naši manažeři dostali inspiraci, kam směřovat své strategické záměry rozvoje. Představitelé kraje zase od nás získali potvrzení, že se najdou v regionu firmy, které mají zájem se na transformaci aktivně podílet,“ uzavřel prezident České manažerské asociace Petr Kazík.

Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017–2023 „Chytřejší kraj“

Projekt POHO2030

Koncepce pohornické krajiny

Aktuální projekty POHO2030

Modernizační fond – nástroj energetické transformace regionu

  • Cíl: Modernizační fond zajišťuje podporu samotné transformace energetického sektoru. Měl by přinést výrazné snížení emisí skleníkových plynů a úspory energie a snížit emise znečišťujících látek a přispět tak ke zlepšení kvality ovzduší.
  • Způsob implementace: Fond disponující prostředky z dražeb emisních povolenek
  • Termín spuštění: První výzvy na počátku roku 2021
  • Alokace: cca 150 mld. Kč (dle ceny emisní povolenky)
  • Žadatelé: Podniky spadající do systému obchodování s emisními povolenkami i podniky mimo tento systém, obce. Při procesu hodnocení budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter