Doporučení Rady expertů České manažerské asociace (ze zasedání 31. 5. 2018) pro další zaměření činnosti ČMA

ČMA 31. 5. 2018

Pro zajištění budoucího rozvoje národního hospodářství je třeba, po 28 letech politické experimentace, zajistit urychlený a spolehlivý návrat k normálnímu modelu fungování zdravé a perspektivní ekonomiky. Nastavení pojetí české ekonomiky po r. 1990 vedlo  k trvalému výprodeji národních kapitálových aktiv a finanční podpoře zahraničních zájmů na území ČR a nyní je třeba přistoupit k obnově českého podnikatelství podle nejlepších tradic předválečného Československa.

Mediální zneužívání výrazu „naše“ (jako Škodovka, Pilsener Urquell, atp.) je zavádějící – nejsou naše, prodali jsme je, jsou pryč. Je třeba podpořit hrdost na odvahu a úsilí podniků světové úrovně, které jsou skutečně naše. V této souvislosti je nutno důsledně rozlišovat mezi ekonomikou na našem území (HDP) a ekonomikou vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo k přeřazení ČR do kategorie rozvojových zemí (prodejcem českých obligací JP Morgan Chase). Návrat do světové „první ligy“ je neodkladnou a bezpodmínečnou nutností.

Při renesanci národní ekonomiky, je třeba vycházet z řady přirozených faktorů a kroků, realizovaných nově vznikající a již sebevědomou českou podnikatelskou sférou:

  1. Obnova klíčové role vlastnictví a rozhodujících vlastnických funkcí.
  2. Důraz na maximalizaci přidané hodnoty (komplexní integrované celky pro koncového zákazníka či spotřebitele.)
  3. Spolupráce českých podniků ve smyslu tvorby integrovaného produktivního prostředí (IPP) v průmyslu, zemědělství i službách.
  4. Omezit existující závislost na cizích podnicích a ekonomikách, prosazením moderních, inovačních a průbojných znalostí, technologií a tradičního podnikatelského umu i ducha.
  5. Prosazovat sdílenou výchovu, vzdělání a přípravu nové, národní podnikatelské vrstvy, s pomocí sítí podnikových, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.
  6. Zárukou budoucnosti ekonomiky ČR může být pouze kompetentní uplatnění mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání naší vlastní cesty k autonomii a výkonu.
  7. Podpořit výchovu mládeže směrem k vyššímu zájmu o technické a manažerské obory.

Cílem výše uvedených poznatků a opatření je zvýšení autonomie, sebevědomí a dlouhodobé sebeudržitelnosti české národní podnikatelské sféry, podnícením její spolupráce, svépomoci a sdílení maximalizace přidané hodnoty, utvrzení klíčové role vlastnických funkcí, obnovení respektu pro komplexní a integrovaný produkt, pro koncového zákazníka či spotřebitele, na světové úrovni – ve smyslu obnovy či překonání našich starých podnikatelských hodnot, jako „To nejlepší na světě nám úplně stačí“ a „Uděláme si to sami“.

Vedení České manažerské asociace a zejména její regionální kluby by měly organizovat rozsáhlou veřejnou diskusi o výše uvedených doporučeních (získat podporu dalších partnerů) a hledat optimální cesty k jejich realizaci.

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter