Čeští manažeři jsou špičkoví, říká Ivo Gajdoš

ČMA 10. 7. 2023

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace a partnerů je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Prezentuje výsledky práce manažerů a jejich metody řízení. Za dobu devětadvaceti let získalo titul Manažer a Manažerka roku sedm desítek osobností, ve finále se ocitlo na 1600 úspěšných manažerů. Letošní jubilejní 30. ročník soutěže akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu. Ještě do konce tohoto měsíce lze podávat nominace. S výkonným ředitelem asociace Ivo Gajdošem jsme hovořili o úloze manažera a jejích proměnách.

Soutěž MANAŽER ROKU vznikla před 30 lety. Kdo to tehdy vlastně byl manažer?

Říkalo se tomu „vědecké řízení“. Byl to řídící pracovník, který řídil hierarchicky, tedy pomocí pokynů, příkazů, kontroly. Tehdy bylo oblíbené heslo „co neměřím, to neřídím“.

Z jakého popudu jste soutěž založili?

Chtěli jsme srovnávat manažery různých odvětví – od sportu až po veřejnou správu. Tehdy bylo 36 kategorií – bylo to velmi složité je porovnávat, byla to 90. léta, dost divoká. A není tajemstvím, že v řadách oceněných manažerů najdeme i jména, která zazářila a poté je dostihly problémy.

Kam se chápání manažerské funkce vyvinulo? Kdo je dnes považován za dobrého manažera? Systém pokyn – kontrola už asi nestačí…

Asi nejvýstižnější charakteristika dobrého manažera je multidimenzionální. Musí být technicky zdatný, znát obory jako psychologie, kvantové teorie, vývoj technologií i chování lidí. Musí v sobě integrovat vztah k přírodě a pořád jsem přesvědčen, že má ctít etická pravidla.

Leadership jako všechno podléhá trendům. Kam se vyvíjí?

Manažer by měl umět vést a řídit tým. Vyžaduje to nové kompetence. Hledali jsme novou definici a našli jsme ji v takovém trojúhelníku podnikatel – manažer – lídr. Ne každému je dáno od všeho. Souvisí s tím i volba manažera, ta by měla být demokratická, dosazování shora se neosvědčilo.

Vrcholní manažeři mohou přecházet do firem se zcela jiným oborem činnosti. Znamená to, že dobrý manažer je schopen adaptovat se? Disponuje dovednostmi, které jsou univerzálně přenositelné?

Řízení lidí je univerzální a techniky managementu také. Různé obory však mají svá specifika, ve sportu, v kultuře, ve veřejné správě…

A vy jste jim coby asociace nápomocni. Jak?

Poslání manažerské asociace je několik. Jedním z nich je kultivovat, dalším vzdělávat. Například v dotované výzvě 110+, která běží už tři roky a umožňuje vzdělávání v tzv. měkkých manažerských dovednostech. Inspirujeme i příklady z praxe, sdílením zkušeností formou workshopů či mentoringu. Někteří manažeři si myslí, že když vystudovali vysokou školu, jsou se vzděláním hotovi jednou pro vždy. Ale to je omyl – valí se na nás množství informací, vývoj lze sotva zachytit.

Jaký je průměrný věk manažera?

V Asii je to přes 60 let, v Japonsku dokonce více – souvisí to s tamní tradicí. U nás se spíše snažíme předávat vedení i mladším ročníkům. Jako nejvýhodnější se nám jeví spojení mladší a starší generace. Měli jsme na to projekt, kdy mentoři předávali zkušenosti a ti mladší zase vkládali svou energii a znalosti technologií. Máme se co učit: dnešní mladší generace umí třeba mnohem lépe vyvážit rodinný a pracovní život. Dnes už není známkou výkonnosti nonstop pracovní nasazení – právě naopak.

Co samosprávy a veřejná správa, jak se tam projeví dobrý či špatný management?

Pracovníci úřadů by měli zejména sloužit lidem, nikoli naopak. Když to tak funguje, například v Opavě, tak lidé s radnicí rádi komunikují. Je to ale těžké – administrativní zátěž pracovníků samospráv je enormní. V tom vidím velké nebezpečí, utápíme se v předpisech.

Zpět k soutěži. Jakým způsobem probíhá hodnocení?

Když manažer projde úplně prvním sítem, posoudí jej dva nezávislí hodnotitelé podle daných kritérií. A pak má za úkol prezentaci svých manažerské dovednosti. Divila byste se, jak jsou někteří stydliví! Poslední kolo je v rukou národní komise odborníků, ti poté volí Manažera/Manažerku roku. Hodnocení je nezávislé a tajné. Komise musí své rozhodnutí jasně odůvodnit.

Máme u nás dobrých manažerů dost?

Za dobu, co pořádáme soutěž, jsem viděl mnoho naprostých hvězd. Nepíše se o nich, ale jsou to skutečně mimořádné osobnosti.

Nedá mi to a zeptám se vás ještě na případ České pošty. Šlo zde o manažerské selhání?

V žádném případě. Selhal tady stát. Transformace byla připravena už před lety, ale stát odmítl investovat do její modernizace. Problémem pošty nejsou lidé ve vedení, kteří by za ni dýchali, ale to, že místo automatizace a robotizace na poště stále funguje tužka a papír. Konkurence to pak měla velmi snadné.

Slavnostní vyhlášení jubilejního ročníku soutěže MANAŽER ROKU bude 20. září 2023 v Empire Hall ve Slovanském domě.

Zdroj: promestaaobce.cz
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.