NOMINACE DO 31. ROČNÍKU SOUTĚŽE MANAŽER ROKU SPUŠTĚNY! NOMINUJTE INSPIRATIVNÍ MANANŽERSKÉ OSOBNOSTI UŽ DNES!

 

Český průmysl může zkolabovat do 10 let, varuje vládu Česká manažerská asociace

ČMA 8. 4. 2021

Praha (8. dubna 2021) – Rada expertů České manažerské asociace (ČMA) žádá vládu České republiky a všechny politické strany o konkrétní podporu českých firem, které tvoří finální produkty s vyšší přidanou hodnotou. Národní ekonomická politika by se měla neprodleně soustředit na inovace, podnikání mladých lidí, vědu a vzdělávání. Za současné pandemické situace ale vláda přijímá opatření, jež jdou v řadě aspektů proti tomuto západnímu trendu i proti národnímu zájmu.

Pandemie covidu-19 zvýšila tlak na proměnu české ekonomiky, na opuštění konceptu levné práce. Měli bychom následovat celosvětové trendy, nebýt montovnou Evropy a soustředit se na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek, který bude na mezinárodním trhu konkurenceschopný. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi realizovat své aktivity v Česku, nikoliv v daňových rájích. „Musíme hledat cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit a přivést k němu mladé lidi. Pokud to neuděláme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Obnova ekonomiky musí jít cestou k co nejvyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,“ uvedl česko-americký ekonom, profesor Milan Zelený.

Viníme současnou vládu ze selhání v procesu transformace národní ekonomiky, za populistické rozhazování a zadlužování státu. Postrádáme strategické infrastrukturní projekty, zejména dálnice a rychlodráhy.

Pokud se celonárodní debata nebude ubírat směrem, který naši experti doporučují, a čeští politici nepodniknou změny v následujících oblastech, nezdravé prostředí v české ekonomice vzroste. Za 10 let už firmy produkující finální výrobky s přidanou hodnotou přestanou být tváří v tvář nadnárodním korporacím konkurenceschopné a postupně zaniknou.

Integrace podpory

V souvislosti s pandemií covid-19 vláda nepodpořila dostatečně domácí inovativní výrobce a výzkum. Potenciál firem s finálním produktem tak není dostatečně využíván a prioritizován. České republice chybí dlouhodobá strategie národního podnikání a propojení všech subjektů pro jeho posílení.

Výzkum a vývoj

Cesta, jak zvýšit přidanou hodnotu české ekonomiky, je výrazněji podpořit výzkum, vývoj, design a prodej produktů pro koncového zákazníka. Česko má příliš velký počet výzkumných center, které se soustřeďují na základní výzkum, místo aby se věnovaly aplikovanému výzkumu, který pomůže dostupnosti nových technologií a bude podporovat sdílení a spolupráci ve firemní sféře.

Regionální seskupení

Navrhujeme povzbudit vznik nových podniků v regionech a regionálních jader s propojenými komunitami. Nutné je pomoci seskupování technologických firem, které nabízejí přidanou hodnotu a nechtějí být jen osamocenými subdodavateli. „Svět se posouvá od globální výroby a velkých komplexů k regionům. Udělejme více baťovských Zlínů,“ říká profesor Milan Zelený.

Vzdělávací systém

Zásadní změnou by mělo projít školství a celý vzdělávací systém, navázaný na trh práce a potřeby firem. Podle aktuálních odhadů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se v příštích dvou letech bude rekvalifikovat 100 tisíc osob. Vláda by měla daňovými pobídkami podpořit stipendijní programy firem. „Naučme celý národ podnikatelskému myšlení! ČMA v této souvislosti nabízí mladým lidem prostřednictvím svých programů unikátní možnost setkávat se s manažerskými osobnostmi a úspěšnými podnikateli. Navrhujeme také školám výraznější zapojení lidí z praxe do výuky,“ řekl prezident ČMA Petr Kazík.

HNP versus HDP

Při strategickém plánování je nutné rozlišovat mezi tvorbou produktů na našem území (HDP) a produkcí vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo před časem finanční společnost JPMorgan Chase k přeřazení České republiky do kategorie rozvojových zemí. Náš soused, Spolková republika Německo, přitom politiku podpory finálních produktů dlouhodobě prosazuje. Díky tomu má nyní vyšší HNP než HDP. U nás je tomu právě naopak.

Dle profesora Richarda Hindlse, bývalého rektora VŠE, je většina české ekonomiky v rukou zahraničních vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí zhruba 300 miliard korun na dividendách a dalších 300 miliard v rámci daňové optimalizace, kterou praktikuje i řada českých miliardářů. Dohromady tak každý rok ztrácíme 10 % českého HDP. Reinvestovaný zisk těchto firem činí pouze jednu třetinu odlivu tohoto kapitálu.

Doporučení ČMA

  1. Omezit závislost na cizích podnicích a ekonomikách prosazováním moderních, inovačních technologií a tradičního podnikatelského umu a ducha.
  2. Vytvořit alianci malých a středních českých podniků s finálním výrobkem a poskytnout jim účinnou domácí i zahraniční propagaci + podpůrné projekty (TAČR, atd.).
  3. Modernizovat vzdělávací systém, akcentovat sdílené vzdělávání a přípravu nové generace s pomocí sítí podnikových škol, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.
  4. Zárukou budoucnosti ČR je uplatnění kompetentních mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání vlastní cesty k autonomii a výkonu. Lidé musí mít chuť podnikat!

Vysvětlení: Levá horní strana představuje výzkum a vývoj, které jsou převážně v cizině. Pravá horní část je realizována zahraničními firmami. České firmy zajišťují dolní část grafu, tedy výrobu s minimální marží. Nejvyšší přidaná hodnota se tvoří v levé a pravé části.

 

Rada expertů ČMA se proto vyjádřila jasně: Musíme říct lidem pravdu, že česká ekonomika je nemocná!

Kontakt pro média:

Mgr. Jan Vocel
Email:
Telefon: +420 737 415 997
https://www.cma.cz/

 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter